Міністерство освіти і науки України

Міністерство культури України

Київський національний університет культури і мистецтв

Кафедра філософії

Кафедра культурно-дозвіллєвої діяльності

Кафедра комп’ютерних наук

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«Українська культура: перспективи євроінтеграції.

Інноваційні процеси в сучасній культурі»

м. Київ, 7 квітня 2016 року

 

Тематичні напрями конференції

 1. Стратегічні пріоритети розвитку української культури в XXI столітті
 2. Роль і місце молоді в процесах євроінтеграції української культури
 3. Теорія і практика інновацій у культурі. Інноваційна культура
 4. Інноваційна культура освітніх практик
 5. Культурні індустрії як чинник соціально-економічного розвитку України
 6. Інформаційні технології та ЗМІ у сфері культури
 7. Віртуалізація культури

Мова конференції: українська.

Місце проведення: 7 квітня 2016 р. – м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36, Київський національний університет культури і мистецтв (головний корпус), ауд. 224.

До участі у конференції запрошуються вчені, аспіранти, магістранти, викладачі, студенти вищих навчальних закладів. Участь у конференції і друк тез учасників конференції є безкоштовними; дорога, проживання і харчування – за рахунок учасників. Форма участі в конференції – очна.

Тези доповідей (3–5 сторінок) будуть надруковані у матеріалах конференції.

Для участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції необхідно до 15 березня 2016 року подати:

– письмову заявку на електронні адреси оргкомітету конференції (kf919@ukr.net )в якій зазначити тему доповіді, відомості про автора (прізвище, ім’я та по батькові, місце роботи або навчання, посаду, науковий ступінь, вчене звання, контактну інформацію (телефон та електронну адресу);

– анотацію українською мовою (до 3 000 зн.) та тези (3–5 сторінок).

Робоча мова конференції: українська. Регламент виступу: 20 хвилин у пленарному засіданні, 10 хвилин – у секційному засіданні, 5 хвилин – обговорення доповіді.

Видання наукових матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції планується в окремій збірці матеріалів конференції.

Вимоги до оформлення тез та доповідей

 1. Мова – українська.
 2. Праворуч – прізвище, ім’я та по батькові автора, місце навчання (роботи), посада без скорочень, напівжирним шрифтом, курсивом.
 3. Назва доповіді напівжирним шрифтом великими літерами з вирівнюванням по центру відповідно до параметру сторінки.
 4. Електронний варіант доповіді виконується в редакторі Word for Windows 6.0 (формат*.doc) і вище, шрифтом Times New Roman, розмір шрифту – 14. Береги: по периметру – 2 мм; міжрядковий інтервал – 1,5; формат паперу А4; абзац – відступ 1,25 (не використовувати пробіли й Таb). У разі необхідності допускаються шрифтові виділення всередині тексту курсивом чи напівжирним шрифтами (для окремих слів та словосполучень).
 5. Список використаних джерел та літератури подається в кінці тексту (не більше 12 назв) в абетковому порядку за вимогами ДАК.
 6. Посилання в тексті вказуються у квадратних дужках: порядковий номер джерела та сторінка(и) (напр.: [1, 12-15]).
 7. Аспіранти і студенти подають свої матеріали з візою наукового керівника «Рекомендовано до друку».
 8. Анкета учасника додається окремим файлом.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти подані заявки, якщо їх тематика не відповідає темі конференції, вимогам щодо оформлення тексту тез або відповідному науковому рівню щодо написання та оформлення поданих матеріалів. Редакційна колегія залишає за собою право відбору текстів доповідей до публікації. Рукописи не рецензуються і не повертаються.

За додатковою інформацією звертатися за телефонами: Стратюк Вікторія Іванівна (095- 813- 73- 70), Чебан Вікторія Олександрівна (066-648-06-87).

Заявка на участь у

ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

«Українська культура: перспективи євроінтеграції.

Інноваційні процеси в сучасній культурі»

Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю)
Повна назва закладу, у якому працює  чи навчається учасник конференції
Посада
Наукова ступінь, вчене звання
Тема доповіді
Коротка анотація доповіді (до 100 слів)
Орієнтовний тематичний напрям у роботі конференції
Необхідні технічні засоби
Контактні e-mail, телефон, адреса

 

Заявка висилається на адресу:  kf919@ukr.net

Контакти
Email: abiturient_knukim@ukr.net
Тел.: (044) 285-44-03, 285-43-86
Факс: (044) 285-85-27