Телефони для абітурієнтів: (095) 663-76-20, (068) 285-44-00

Наукові праці науково-педагогічних працівників

МІЖНАРОДНІ НАУКОМЕТРИЧНІ БАЗИ ДАНИХ

Scopus – одна з найбільших у світі наукометричних баз даних, що дає змогу відстежувати цитування статей, опублікованих у наукових виданнях. Власником бази є видавнича корпорація Elsevier. У Scopus індексується близько 40 000 наукових журналів з різних галузей науки, матеріали конференцій, видання книг, галузеві видання, 80 % яких містять анотації.

Web of Science (WoS) – це пошукова платформа, яка об’єднує реферативні бази публікацій у наукових періодичних виданнях. Власником є компанія Clarivate Analytics. WoS містить інформацію з усіх галузей знань, охоплює понад 34 тис. журна­лів та 4600 сайтів; містить дані щодо інформації про авторів публікацій, реферати, назви документів, списки використаних джерел.

Публікації Scopus

Публікації Web of Science

Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 53-л від 26 квітня 2021 року