Телефони для абітурієнтів: (095) 663-76-20, (068) 285-44-00

Наукові та навчальні видання

Наукові досягнення останніх років

І. У Консолідованому рейтингу вишів України 2021 року КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ посів І місце і визнаний найкращим мистецьким закладом вищої освіти України (Найкращі мистецькі заклади вищої освіти України – Освіта.UA (osvita.ua)

У якості вихідних даних для складання консолідованого рейтингу закладів вищої освіти України використані найбільш авторитетні серед експертів та засобів масової інформації національні рейтинги навчальних закладів України: “Топ-200 Україна” та “Scopus”

 

Найкращі мистецькі заклади вищої освіти України

Найкращі мистецькі заклади вищої освіти України
Назва закладу освіти Місце Місце у загальному рейтингу ТОП 200 Україна Бал ЗНО на контракт Scopus Підсумковий бал
Київський національний університет культури і мистецтв 1 100 120 37 175 332
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 2 112 162 13 191 366
Львівська національна академія мистецтв 3 114 158 19 191 368
Харківська державна академія дизайну і мистецтв 4 116 149 43 180 372
Національна музична академія України імені П.І. Чайковського 5 126-127 168 25 191 384
Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого 6 140-141 199 12 191 402
Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка 7 147-149 180 38 191 409
Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 8 156-157 181 55 191 427
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 9 162-163 185 59 191 435
Київська муніципальна академія музики ім. Р.М. Глієра 10 168 201 51 191 443

  

ІІ. Переможці Всеукраїнського (національного конкурсу наукових та навчальних видань «Відкрита наука, сталий розвиток та інноваційні технології» у номінації «Інноваційні видання» (https://science.snau.edu.ua/konkurs-naukovix-i-navchalnx- vidan/):

 1. Грица С. Й. Необрядовий фольклор західних регiонiв України : регіонально-жанрова антол. /; рецензенти: О. М. Гінда, Т. К. Гуменюк, М. Й. Хай ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського Нац. акад. наук України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид-во Ліра-К, 2020. – 764 с. : нот.
 2. Вступ до музеєзнавства і пам’яткознавства : навч. посіб. / за наук. ред. О. М. Гончарової, С. Ж. Пустовалова ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, каф. музеєзнавства і пам’яткознавства ; рецензенти: Р. В. Терпіловський, Н. О. Гаврилюк, Л. Л. Залізняк, Ю. І. Горбань. – Київ : Вид-во Ліра-К, 2019. – 490 с.

 

ІІІ. Номінант на Міжнародну премію імені Івана Франка 2022 року за наукові відкриття, здобутки та заслуги науковців світу у галузі україністики та соціально-гуманітарних наук (https://uk.wikipedia.org/wiki/Міжнародна_премія_імені_Івана…):

 1. Тимошик М. С. Українська журналістика в діаспорі: Велика Британія : монографія / М. С. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, – 512 с. : іл., дод.
 2. Тимошик М. С. Українське книговидання в діаспорі: Велика Британія : монографія / М. С. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2021. – 484 с. : іл., табл., дод.

 

ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ КНУКІМ

 

МОНОГРАФІЇ

 1. Arts and culture as parts of the civilizing processes at the turn of millennium : collective monograph / Poplavskyi, I. Bondar, T. Humeniuk, Yu. Horban, I. Bondar, A. Furdychko, etc. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2020. – 196 p.
 2. Culture, art, education in the space of the 21st century: interdisciplinary discourse :collective monograph / Poplavskyi, I. Bondar, T. Humeniuk, Yu. Horban, I. Kostyrya, N. Korniienko,etc. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2020. – 260 p.
 3. Digital media: становлення новітньої комунікації : колект. монографія / за ред. М. М. Поплавського, Л. О. Кочубей. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2020. 224 с.
 4. Ґенеза ідей і динаміка розвитку екранних мистецтв : колект. монографія. Т. 9 / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, ф-т кіно і телебачення ; наук. ред. О. В. Безручко ; рецензенти: В. Г. Горпенко, О. Г. Левченко, Г. П. Чміль. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2021. – 208 с. – (Нова енергія професіоналів) (Світ кіно і ТБ).
 5. Культурна інтеграція при викладанні іноземних мов = Integration of cultures in Foreign Language Teaching : колект. монографія каф. іноземної мови / Каф. іноземної філол., Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; ред. Ю. А. Рибінська ; уклад.: М. О. Антонівська, Л. В. Губа, С. О. Гурбанська, О. В. Івасів, Ю. В. Коваленко, А. Є. Кузнєцова, А. С. Миколаєнко, М. Ю. Миколаєва, Т. М. Панич [та ін.]. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2021. – 198с.
 6. Мистецтвознавство. Соціальні комунікації. Медіапедагогіка : колект. монографія. Т. 9 / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, ф-т кіно і телебачення ; наук. ред. О. В. Безручко ; рецензенти: В. Г. Горпенко, Т. В. Новальська, О. С. Поліщук. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2021. – 207 с. – (Нова енергія професіоналів) (Світ кіно і ТБ)
 7. В. Б. Кісін: режисер, науковець, педагог : колект. монографія. Т. 5 / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т кіно і телебачення ; наук. ред. О. В. Безручко ; упоряд. С. І. Степаненко ; рецензенти: О. Г. Левченко, О. М. Холод, Г. П. Чміль. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2021. – 214 с. : іл. – (Нова енергія професіоналів) (Світ кіно і ТБ).
 8. Медвєдева В. Міжнародне співробітництво публічних бібліотек України : монографія / В. Медвєдева, О. Шендрик. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2020. – 248 с.
 9. Культура і мистецтво в сучасній Україні = Culture and Arts in Modern Ukraine : монографія / авт. кол.: О. О. Бутник, О. М. Гончарова, А. І. Гурбанська, В. Г. Даниленко, Н. П. Донченко, І. В. Заїчко, С. В. Захарін [та ін.] ; відп. ред. Ю. В. Трач ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Навч.-наук. ін-т. – Київ : Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, 2020. – 416
 10. Соціокультурна динаміка українського суспільства = Socio-Cultural Dynamics of the Ukrainian Society : монографія / авт. кол.: Т. М. Бадьоріна, С. Д. Безклубенко, Т. І. Білянкіна, М. М. Бриль, І. А. Гардабхадзе, В. А. Діброва, С. В. Котляренко [та ін.] ; відп. ред. Ю. В. Трач ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Навч.-наук. ін-т. – Київ : Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, 2020. – 252с.
 11. Юдова-Романова К. В. Образно-технологічні засоби презентації сценічних мистецтв: сторінки історії : монографія / К. В. Юдова-Романова ; М-во освіти і науки України, України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв – Київ : Видавництво Ліра-К, 2020. – 360 с.
 12. Вакуленко О. М. Сценічний бальний танець ХХІ століття : монографія / О. М. Вакуленко ; рецензенти: О. О. Бігус, Н. О. Горбатова. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2021. – 159 с. : іл.
 13. Культурна інтеграція при викладанні іноземних мов = Integration of cultures in Foreign Language Teaching : колект. монографія каф. іноземної мови / Каф. іноземної філол., Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2021. – 198 c.
 14. Підгорбунський М. А. Запровадження багатоголосої музики в українській духовній культурі : монографія / М. А. Підгорбунський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид-во Ліра-К, 2021. – 348 с.
 15. Підлипська А. М. Концептуально-смислове поле балетної критики в Радянській Україні 1920-1930-х років : монографія / А. М. Підлипська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; рецензенти: О. С. Афоніна, Р. І. Безугла, В. В. Ластовський. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. – 382 с.
 16. Просандєєва Л. Є. Генеза самоцінності особистості в процесі соціалізації : монографія / Л. Є. Просандєєва. – Київ : НАКККіМ 2021. – 384 c.
 17. Руденко С. Музей як технологія : монографія / Сергій Руденко. – Київ : Вид-во Ліра-К, 2021. – 436 с.
 18. Тимошик М. С. Українська журналістика в діаспорі: Велика Британія : монографія / М. С. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2021. – 512 с. : іл., дод.
 19. Тимошик М. С. Українське книговидання в діаспорі: Велика Британія : монографія / М. С. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2021. – 484 с. : іл., табл., дод.
 20. Трач Ю. В. Динаміка сучасної культури: наукова і техніко-технологічна детермінація : монографія / Ю. В. Трач ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. – 484 с.
 21. Шевчук Ю. Реклама як складова частина кінотвору : монографія / Юлія Шевчук ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, ф-т кіно і телебачення. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2021. – 194 с.

 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, ПІДРУЧНИКИ 

 1. Безручко О. В. Магістерські проекти зі спеціальності “Аудіовізуальне мистецтво та виробництво” в Київському національному університеті культури і мистецтв : навч. посіб. Т. 1 / О. В. Безручко, І. А. Гавран, С. В. Котляр, Г. П. Чміль ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т кіно і телебачення. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2020. – 242 с. : іл. – (Нова енергія професіоналів) (Світ кіно і ТБ).
 2. Безручко О. В. Магістерські проекти зі спеціальності “Аудіовізуальне мистецтво та виробництво” в Київському національному університеті культури і мистецтв : навч. посіб. Т. 2 / О. В. Безручко, С. В. Желєзняк, С. В. Котляр, Г. П. Чміль ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т кіно і телебачення. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2020. – 259 с. : іл. – (Нова енергія професіоналів) (Світ кіно і ТБ).
 3. Бондар І. С., Русавська В. А., Батченко Л. В. Магістерська робота: концепція наукового дослідження : навч. посіб. / В. А. Русавська, І. С. Бондар, Л. В. Батченко. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2020. – 116 с.
 4. Іванов О. К. Наука і творчість: двоєдиний вимір мистецтва : вибр. наук. та публіцист. ст. : наук.-метод. посіб. для студентів і викладачів закл. вищ. освіти культури і мистецтв / О. К. Іванов, В. Л. Іванова ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Миколаїв : Іліон, 2020. – 264 с. : іл.
 5. Сучасний танець: шляхи творчого вдосконалення : навч. посіб. / І. Герц, Л. Мова, О. Кебас, О. Бойко, А. Журавльова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. хореогр. мистецтва ; рецензенти: Л. В. Смирна, А. М. Підлипська, О. В. Школьна. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2021. – 244 с. : іл., фот.
 6. Палеха Ю. І., Палеха О. Ю., Горбань Ю.І. Інформаційна культура: навч. посіб. / за заг. ред. проф. Палехи Ю.І. Київ : Видавництво Ліра-К, 2020. 400 с
 7. Парфенюк І. М. Інформаційно-психологічні війни : навч. посіб. / І. М. Парфенюк ; М-во освіти і науки України, М-во культури молоді та спорту України, Київ. нац.. ун-т культури і мистецтв, Наук. дослід. ін.-т. – Київ : КНУКіМ, 2020. – 188 с.
 8. Пацунов В. П. Режисерсько-постановочний план дипломного проєкту : навч.-метод. посіб. / В. П. Пацунов, А. А. Солов’яненко, М. Г. Татаренко ; Київ. нац.. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2020. – 108 с.
 9. Чепалов О. І. Хореологія : ст. та лекції / О. І. Чепалов ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв – Київ : Видавництво Ліра-К, 2020. – 228 с.
 10. Експертиза предметів з археологічних колекцій. Доба каменю та бронзи : навч.-метод. посіб. / С. Ж. Пустовалов, І. С. Бондар, В. В. Кушнарьов, В. С. Пустовалов ; за заг. ред. С. Ж. Пустовалова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; рецензенти: Ю. І. Горбань, Ю. І. Нікішенко, С. Я. Ольговський, О. М. Титова. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. – 252 с. : іл.
 11. Бачинська Н. А. Менеджер веб-нонтенту: вступ до фаху : навч. посіб. для студентів спец. “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” / Н. А. Бачинська, О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін ; рецензенти: А. І. Семенченко, О. З. Клименко, В. В. Кушнарьов, Т. В. Новальська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т інформ. політики і кібербезпеки. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2021. – 60 с.
 12. Варенко В. М. Інформаційні продукти, послуги, ринок : навч. посіб. / В. М. Варенко, С. А. Борисенко. – Київ : Талком,2021. – 188с.
 13. Гончаренко М. М. Технологія кіно-відеореєстраційних процесів : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів спец. «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» / М. М. Гончаренко, О. М. Прядко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКІМ, 2021. – 232 с.
 14. Зубатов С. Л. Танцювальні композиції та етюди українських народних танців : навч. посіб. / С. Л. Зубатов ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. – 376 с. : іл., ноти.
 15. Кобижча Н. І. Універсальна десяткова класифікація як міжнародна інформаційно-пошукова мова класифікаційного типу : навч. посіб. для студентів спец. 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” / Н. І. Кобижча, І. П. Штефан ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. – 124 с. : дод.
 16. Матвієнко О. В. Сучасні концепції документно-інформаційної науки: підготовка фахівців за спеціальністю 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” : навч.-метод. посіб. / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін, А. В. Гуменчук ; рецензенти: Т. В. Новальська, С. В. Дубова, В. Є. Сошинська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. – 140 с.
 17. Міщенко А. Б. Політологія : навч. посіб. / А. Б. Міщенко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. – 102 с.

 

Із повним переліком праць науковців Університету можна ознайомитись у електронному каталозі наукової бібліотеки КНУКіМ, або у бібліографічних покажчиках праць викладачів КНУКіМ:

Друковані праці викладачів КНУКіМ за 2020 рік

Друковані праці викладачів КНУКіМ за 2019 рік

Друковані праці викладачів КНУКіМ за 2018 рік

Друковані праці викладачів КНУКіМ за 2017 р.

Друковані праці викладачів КНУКіМ за 2016 р.

Друковані праці викладачів КНУКіМ за 2015 р.

Друковані праці викладачів КНУКіМ за 2014 р.

Друковані праці викладачів КНУКіМ за 2013 р.

Наукові праці викладачів КНУКіМ за 2012 р.

Наукові праці викладачів КНУКіМ за 2011 р.

Науково-видавнича діяльність КНУКіМ, 1973–2013 рр.

Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 53-л від 26 квітня 2021 року