Телефони для абітурієнтів: (095) 663-76-20, (068) 285-44-00

Наукові журнали і збірники

1. «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія Мистецтвознавство»
http://arts-series-knukim.pp.ua/

2. «Культура і мистецтво у сучасному світі
http://culture-art-knukim.pp.ua/

3. Питання культурології
http://issues-culture-knukim.pp.ua/

4. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук
http://librinfosciences.knukim.edu.ua/

5. «Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації»
http://restaurant-hotel.knukim.edu.ua/

6. «Socio-Cultural Management Journal»
http://socio-cultural.knukim.edu.ua/

7. «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Аудіовізуальне мистецтво і виробництво»
http://audiovisual-art.knukim.edu.ua/

8. «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музичне мистецтво»
http://musical-art.knukim.edu.ua/

9. «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Сценічне мистецтво»
http://artonscene.knukim.edu.ua/

10. «Український інформаційний простір»
http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/

11. «Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну»
http://demiurge.knukim.edu.ua/

12. «Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти»
http://international-relations.knukim.edu.ua/

13. «Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері»
http://infotech-soccult.knukim.edu.ua/

14. «Танцювальні студії»
http://dancestudios.knukim.edu.ua/

15. «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Туризм»
http://tourism.knukim.edu.ua/

16. «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство»
http://museum-monument.knukim.edu.ua/

Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 53-л від 26 квітня 2021 року