Телефони для абітурієнтів: (095) 663-76-20, (068) 285-44-00

Науково-практична конференція «Мистецька освіта в галузі кіно і телебачення в умовах нової економічної реальності: стан, проблеми, перспективи розвитку»

12 квітня 2012 року в рамках «Днів науки КНУКіМ»  відбудеться науково-практична конференція Інституту кіно і телебачення «Мистецька освіта в галузі кіно і телебачення в умовах нової економічної реальності: стан, проблеми, перспективи розвитку».

Планується робота секцій:

Секція 1. Проблеми формування духовно-моральних цінностей та професійних навичок у студентів усіх напрямків кіно-, теле- й фотомистецтва в процесі гуманізації суспільства.

Секція 2. Перспективні напрямки вдосконалення навчального процесу в галузі кіно-,  фото- й телемистецтва.

Секція 3. Телебачення як комунікаційний чинник національної самоідентифікації.

Секція 4. Самовдосконалення і розвиток студента – ключ до майбутньої професії.

До участі в конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, магістри, студенти.

Робоча мова конференції: українська, російська.

Для реєстрації учасників конференції необхідно до 7 квітня 2012 року подати заявку на  профільні кафедри або надіслати на електронну адресу: vitrenko2012@meta.ua за формою:

Заявка на участь у конференції:

  1. Прізвище, ім’я, по батькові.
  2. Науковий ступінь, вчене звання, навчальний заклад або місце роботи, посада.
  3. Тема доповіді.
  4. Обладнання, необхідне для доповіді (комп’ютер, проектор тощо).
  5. Номер контактного телефону, e-mail.

Вимоги до оформлення доповідей

Доповіді приймаються  до 7 квітня  2012 року в електронному варіанті із зазначенням секції, назви роботи, ПІБ автора, наукового ступеня. Обсяг доповіді – 3–5 сторінок комп’ютерного набору формату А4 у редакторі MS WORD, інтервал – 1,5, шрифт – Times New Roman, 14 кегль, усі поля – 2 см.

Місце проведення конференції: м. Київ, вул. Щорса, 36 б, ауд. 309.

Початок: 14:00.

Координатори конференції:

Наталія Іванівна Цімох, тел.: 067 442 41 51

Тетяна Юріївна Вітренко, тел.: 068 125 00 39, e-mail: vitrenko2012@meta.ua

Секретар конференції:

Лариса Володимирівна Кошар, тел.: 099 602 65 56.

Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 53-л від 26 квітня 2021 року