Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.

Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Кафедра готельно-ресторанного і туристичного бізнесу

Київського національного університету культури і мистецтв

Кафедра міжнародного туризму  

Київського університету культури

Європейський інститут подальшої освіти (Словакія)

Кафедра мов Національного університету

 архітектури і будівництва Вірменії

Громадська організація кримських татар «АЛЕМ»

Благодійна організація «Благодійний фонд родини Демкур»

“Громадська організація «Туристична асоціація Тернопілля”

  

ЗАПРОШУЮТЬ вас 25-26 жовтня 2018 року взяти участь у роботі

 ІІ Міжнародної науково-практичної конференції-фестивалю

 «НЕМАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ЯК СУЧАСНИЙ ТУРИСТИЧНИЙ РЕСУРС: ДОСВІД, ПРАКТИКИ, ІННОВАЦІЇ»

 

Місце проведення: Київський національний університет культури і мистецтв.

 

До участі у конференції запрошуються викладачі, аспіранти, докторанти, науковці та практики.

 

Активні глобалізаційні процеси, які безпосередньо впливають на збереження елементів нематеріальної культурної спадщини, актуалізують необхідність напрацювання ефективних методів збереження, відтворення, популяризації елементів нематеріальної культурної спадщини як сучасного туристичного ресурсу. Цьому повинно сприяти проведення культурних заходів, науково-практичних конференцій, фестивалів і підготовка наукових та науково-популярних видань з питань нематеріальної культурної спадщини.

 

Мета конференції:

Міжнародна науково-практична конференція-фестиваль «Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації» проводиться на виконання Конвенції ЮНЕСКО «Про охорону нематеріальної культурної спадщини», Законів України: «Про приєднання України до Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини», «Про туризм», Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року, інших нормативно-правових актів та з метою здійснення комплексного наукового огляду сучасного стану елементів нематеріальної культурної спадщини як національного туристичного ресурсу в Україні та за кордоном із залученням зусиль науковців, аспірантів, студентів України та зарубіжних країн, які досліджують актуальні проблеми туристичної галузі, культурології, філософії, фольклористики, мистецтвознавства, музеєзнавства, педагогіки, психології та економіки, фольклорних колективів і майстрів народної творчості.

 

Робота конференції планується за такими науково-практичними напрямами (творчими лабораторіями):

 1. Нематеріальна культурна спадщина: формальна і неформальна освіта.
 2. Менеджмент популяризації та збереження нематеріальної культурної спадщини на державному і регіональному рівнях.
 3. Туристичний маркетинг нематеріальної культурної спадщини.
 4. Фестивальний рух як форма популяризації нематеріальної культурної спадщини і розвитку туризму.
 5. Гастрономічні тренди нематеріальної культурної спадщини як туристичні ресурси регіону: міжнародний та національний контекст.

 

Адреса та телефони оргкомітету:

Факультет готельно-ресторанного і туристичного бізнесу КНУКіМ

01601, м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36

Україна

 Телефони для довідок:

(044) 53-72-098, (096) 90-22-903

E-mail: naukafgritb@ukr.net

Web-сайт: igritb.knukim.edu.ua

Контактні особи:

Плецан Христина Василівна (моб.т. (096) 90-22-903)

 

Форма участі: передбачається форма участі очна, заочна, дистанційна (з наданням презентації вашої доповіді (5-6 слайдів), яка буде розміщена на офіційній сторінці факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу КНУКіМ).

Міжнародні та українські учасники (можливі корективи):

 1. Науковці, викладачі, дослідники, студенти, експерти з України, Грузії, Словакії, Вірменії.
 2. Народні майстри з Грузії, Вірменії.
 3. Народні майстри з с. Петриківка (Дніпропетровська обл.).
 4. Народні майстри та художні колективи з м. Кролевець (Сумська обл.).
 5. Народні майстри з м. Косова та с. Яворова (Івано-Франківська обл.).
 6. Народні майстри з Тернопільщини.
 7. Народні майстри та художні колективи з Андрушівського району Житомирської області.

 

ПРОЕКТ ПРОГРАМИ РОБОТИ

25 жовтня (четвер)

9.00–9.30 –     Реєстрація учасників

9.30–10.00 –   Відкриття Міжнародної науково-практичної конференції-

фестивалю. Вітальні слова організаторів. Відкриття виставки.

10.00–13.30 – Пленарне засідання

13.30–14.30 – Перерва на обід

14.30–16.30 – Творчі лабораторії (секційна робота), майстер-класи, презентація виробів майстрів народної творчості, представлення кулінарних традицій регіонів України

17.00–18.30 –  Гала-концерт (фестиваль) фольклорних колективів.

 

26 жовтня (п’ятниця)

10.00–12.00 – Творчі лабораторії

12.00–12.30 – Перерва на каву

12.30–14.00 – Творчі лабораторії, підбиття підсумків, прийняття пропозицій

та рекомендацій. Закриття конференції-фестивалю.

14.30-16.00 – екскурсії для учасників фестивалю

 

Регламент: доповіді – до 10 хв., виступу – до 3 хв.

 

Для участі в Міжнародній науково-практичній конференції-фестивалі

«НЕМАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ЯК СУЧАСНИЙ ТУРИСТИЧНИЙ РЕСУРС: ДОСВІД, ПРАКТИКИ, ІННОВАЦІЇ»

 

До 15 жовтня 2018 року

Подати на електронну адресу naukafgritb@ukr.net

із зазначенням у темі листа Конференція_25-26.10.2018

 

 • заявку (наприклад, Миколаєнко С. М._заявка);
 • файл з текстом доповіді обсягом 3-5 сторінки (назва файлу має бути підписана відповідно до номеру секції, прізвища, ініціалів учасника конференції та містити у другій частині слово «Тези» (наприклад, 1_Миколаєнко С. М._Тези);

 

 • відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища, ініціалів учасника конференції та містити у другій частині слово «Квитанція» (наприклад, Миколаєнко С. М._Квитанція).

 

Робочі мови конференції:  українська, англійська, всі слов’янські мови.

 

Вимоги до оформлення та подання матеріалів

Тези подаються обсягом 3-5 сторінок формату А 4 у текстовому редакторі Microsoft Word у вигляді файлу з розширенням *.doc, або *.docx; шрифт – Times New Roman; розмір – 14 кегль; 1,5 міжрядковий інтервал; абзац відступ – 15 мм; усі поля – 20 мм; сторінки не нумеруються.

Матеріали, які не відповідають зазначеним вимогам та подані пізніше вказаного терміну, розглядатись оргкомітетом не будуть.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти теми доповідей, що не відповідають напряму конференції чи встановленим вимогам оформлення.

За результатами конференції планується видати збірку матеріалів, яку автори (учасники) зможуть отримати поштою пізніше.

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді:

 • прізвище та ініціали автора (не більше двох) (шрифт – напівжирний);
 • науковий ступінь, вчене звання;
 • місце роботи;
 • місто, держава;
 • назва тез (великі літери, шрифт – напівжирний);
 • текст;
 • список використаних джерел. Посилання та список літератури оформляти згідно з вимогами МОН України (наприклад, [2, c. 45]).

 

Приклад оформлення тез:

 

Миколаєнко С. М. , кандидат культурології, доцент

Київський національний університет культури і мистецтв

Київ, Україна

НЕМАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ РЕГІОНІВ

… текст…

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Контакти