Телефони для абітурієнтів: (095) 663-76-20, (068) 285-44-00

ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2022

Дата: 11.05.2022 | Рубрика: Новини

У 2022 для вступу на бакалаврат на місця за кошти бюджету та на контракт для кон’юнктурних спеціальностей враховуватимуться результати національного мультипредметного тесту (НМТ).

Для спеціальностей «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», «Дизайн» (за спеціалізаціями «Графічний дизайн», «Дизайн одягу (взуття)», «Дизайн середовища»), «Хореографія», «Музичне мистецтво», «Сценічне мистецтво» – результати творчого конкурсу, який, за рішенням закладу, може проводитись у дистанційній формі. Подання документів і підтвердження місця навчання здійснюватиметься через інтернет. Для вступу на контракт на некон’юнктурні спеціальності враховуватимуться лише результати розгляду мотиваційних листів.

Варто зазначити, що для вступу на перший курс бакалаврату абітурієнти зможуть подавати результати ЗНО 2019-2021 рр.

Результати зовнішнього незалежного оцінювання 2019–2021 року з української мови та літератури або української мови, математики та історії України за бажанням вступника можуть бути зараховані замість відповідних предметів національного мультипредметного тесту, якщо різниця балів національного мультипредметного тесту та зовнішнього незалежного оцінювання з відповідного предмету не перевищує 15 балів.

Тобто випускники минулих років, які мають результати ЗНО з української мови, математики та історії України, можуть не складати національний мультипредметний тест, а використати для вступу бали, отримані на ЗНО у 2019, 2020, 2021 роках.

1 липня розпочнеться реєстрація електронних кабінетів вступників на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти.

Прийом заяв і документів від вступників розпочинається 29 липня.

Прийом документів закінчується:

  • о 18:00 8 серпня – для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди, творчих конкурсів;
  • о 18:00 23 серпня – для осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного тесту, результатів зовнішнього незалежного оцінювання за 2019-2021 роки, а також творчих конкурсів, які були складені з 1 по 18 липня.

Творчі конкурси та співбесіди

Творчі конкурси проводяться в кілька потоків з 1 по 18 липня включно (для вступників на місця державного та регіонального замовлень (бюджетні місця) за графіком, затвердженим начальним закладом).

У період з 9 по 16 серпня можуть проводитись додаткові сесії творчих конкурсів для вступників, які вступають на контракт.
Механізми реєстрації учасників творчих конкурсів, організації та проведення творчих конкурсів визначаються відповідно до законодавства. У творчих конкурсах мають право брати участь особи, які здобули повну загальну середню освіту або завершують її здобуття до 10 липня, що підтверджується відповідним документом або довідкою закладу освіти.

Співбесіди у вишах проводяться з 9 до 16 серпня 2022 року включно.

Строки реєстрації для участі у творчих конкурсах визначає приймальна комісія закладу вищої освіти за умови, що:

  • прийом заяв та документів починається не пізніше ніж 24 червня;
  • триває не менше десяти днів;
  • завершується до початку останнього потоку проведення творчого конкурсу.

Вимоги до мотиваційних листів визначаються правилами прийому закладу освіти.

Необхідно також зауважити, що МОН, у вступній кампанії 2022 року, суттєво підвищило роль мотиваційних листів.

За словами міністра освіти та науки України Сергія Шкарлета, мотиваційний лист є кращою практикою світових університетів.

«У 2022 році абітурієнти матимуть можливість подавати мотиваційні листи через ЄДЕБО», – поінформував С. Шкарлет.
Зокрема, для вступників, які претендують на бюджетні місця, мотиваційний лист використовуватиметься для рейтингування абітурієнтів з однаковим конкурсним балом.

А для вступників на контракт мотиваційний лист буде основою для рейтингування учасників вступної кампанії.

Оприлюднення рейтингових списків

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди з повідомленням про отримання чи неотримання ними права навчатися на бюджетній формі здійснюється не пізніше 12:00 17 серпня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця держзамовлення до 10:00 20 серпня та подати письмову заяву про виключення заяв на інші місця держзамовлення. Зарахування цієї категорії вступників за держзамовленням відбувається не пізніше 15:00 22 серпня, а заяви осіб, зарахованих на інші місця держзамовлення, виключаються впродовж 22 серпня.

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права навчатися на бюджетній формі здійснюється в два етапи.

Основний етап – не пізніше 12:00 17 серпня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на бюджетні місця до 10:00 20 серпня та подати письмову заяву про виключення заяв на інші місця державного замовлення.

Зарахування цієї категорії вступників відбувається не пізніше 15:00 22 серпня, а заяви про зарахування на інші місця держзамовлення виключаються впродовж 22 серпня.

Завершальний етап – не пізніше 12:00 29 вересня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування до 10:00 30 вересня. На завершальному етапі здійснюється переведення на вакантні бюджетні місця тих осіб, які вже були зараховані на навчання за контрактом. Переведення цієї категорії вступників відбувається не пізніше 15:00 30 вересня.

Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів НМТ чи ЗНО за попередні роки, творчих конкурсів і надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права навчатися на бюджетній формі здійснюються не пізніше 29 серпня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на бюджетні місця до 18:00 2 вересня.

Зарахування на навчання

Зарахування вступників на навчання на бюджет проводиться 5 вересня.

Зарахування вступників на навчання за рахунок цільових пільгових державних кредитів та за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт) — не пізніше ніж 30 вересня 2022 року.

Переведення на вакантні бюджетні місця та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на контракт і здобули повну загальну середню освіту, відбувається не пізніше 19 вересня.

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, буде здійснено не раніше 18:00 2 вересня.

Щодо строків реєстрації для участі у творчих конкурсах на місця державного та регіонального замовлення, то їх визначатиме приймальна комісія закладу вищої освіти за умови, що прийом заяв та документів починається не пізніше ніж 24 червня, триває не менше десяти днів і завершується до початку останнього потоку проведення вступних іспитів, творчого конкурсу.

Вступ на інші форми навчання (крім денної)

Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за іншими (крім денної) формами здобуття освіти за кошти державного або регіонального бюджету або за рахунок цільових пільгових державних кредитів не відрізняються від строків прийому документів на денну форму навчання.

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на контракт визначаються правилами прийому відповідного закладу освіти. При цьому:

  • прийом документів починається не раніше 29 липня;
  • тривалість кожної сесії прийому документів становить не більше 30 днів;
  • зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення чергової сесії прийому заяв і документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір, але не пізніше 30 листопада 2022 року.

Вступ на основі молодшого спеціаліста, фахового молодшого та молодшого бакалавра

Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра за бюджетні кошти та за рахунок цільових пільгових державних кредитів прийом заяв і документів розпочинається 29 липня i закінчується о 18:00 23 серпня.

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету здійснюються не пізніше 2 вересня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 18:00 7 вересня.

Зарахування вступників за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) проводиться 9 вересня.

Зарахування вступників на контракт відбувається не пізніше ніж 30 вересня.
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за контрактною формою, відбувається не пізніше ніж 21 вересня.

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на контракт на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, здійснюється не раніше 18:00 7 вересня.

Інші умови

Для тих категорій вступників, для яких строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання не встановлені, строки визначаються правилами прийому закладу освіти.

При цьому зарахування (переведення) на навчання за державним замовленням закінчується не пізніше ніж 1 листопада.

Зарахування на контрактну форму навчання закінчується не пізніше ніж 30 листопада.

Реєстрація та робота електронних кабінетів вступників закінчується 31 жовтня 2022 року.

За більш детальною інформацією звертайтесь до Приймальної комісії КНУКіМ.

Телефони для абітурієнтів: (095) 663-76-20, (068) 285-44-00

РЕЄСТРАЦІЯ АБІТУРІЄНТА: http://knukim.edu.ua/reyestratsiya-abituriyenta/

Вступ на бакалавра 2022: http://knukim.edu.ua/vstup-bakalavr/

Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 53-л від 26 квітня 2021 року