Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакти