Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.

ПИТАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

ВИПУСК 28
2012

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ

Архіпов В. В., Гаврилюк Л. П. ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРИЧНИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОСНОВ ГАСТРОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ .

Безручко О. В. НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ДЛЯ ДІТЕЙ ЯК НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ПІДТРИМКИ І РОЗВИТКУ ЧИТАННЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ (за матеріалами соціологічних досліджень другої половини ХХ ст. Рекомендовано до друку Головною Вченою радою Київського національного – поч. ХХІ ст.) .

Білецька О. О. «БУТИ НЕ ЯК УСІ…»: ТЕНДЕНЦІЯ ДО ЖАРГОНІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО МОЛОДІЖНОГО МОВЛЕННЯ .

Бровко М. М. ЕСТЕТИЧНИЙ ІДЕАЛ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА АНТИЧНОГО ОРАТОРСЬКОГО МИСТЕЦТВА .

Голуб І. М. СТВОРЕННЯ ТОРГІВЕЛЬНИХ ОСЕРЕДКІВ У ЛЬВОВІ ТА ЇХ ВЗАЄМНИЙ РОЗВИТОК ІЗ ЗОВНІШНЬОЮ РЕКЛАМОЮ У ПЕРІОД .

Іванова М. В. ІНФОРМАЦІЙНИЙ МОНІТОРИНГ ЯК ТЕОРЕТИЧНИЙ КОНЦЕПТ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ .

Князєва Т. М. СУЧАСНІ ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЕТНІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ .

Колосова Н. А. РОЛЬ МЕЦЕНАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ МИСТЕЦЬКИХ КОЛЕКЦІЙ ЕРМІТАЖУ

Комарніцький І. О. КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ ПІДГОТОВКА ПРАЦІВНИКІВ ГОСТИННОГО СЕРВІСУ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Коржов О. Ю. ВИТОКИ АЛЬТЕРГЛОБАЛІСТСЬКОГО РУХУ .

Лотиш Л. О. ПОРТРЕТНИЙ ЖИВОПИС СЕРГІЯ ОЛЕКСІЙОВИЧА ГРИГОР ’ЄВА.

Несін В. П. КОМУНІКАЦІЙНІ МОДЕЛІ СІЛЬСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

Новожилов Б. В. ЗМІ ЯК ДОМІНАНТНИЙ ЧИННИК У ФОРМУВАННІ ПОЛІТИЧНОГО ІМІДЖУ ЛІДЕРА .

Сєрова О. Ю. СПЕЦИФІКА СТИЛЬОВИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ МІНІМАЛІЗМУ У ТВОРЧОСТІ РОСІЙСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ.

Трач Ю. В. ІНФОРМАЦІЙНА РЕВОЛЮЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА КУЛЬТУРНІ ПРОЦЕСИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Фурдичко А. О. СІМ’Я І ШЛЮБ В УКРАЇНСЬКІЙ ОБРЯДОВІЙ ТРАДИЦІЇ

Чухрай Л. О. ПРОБЛЕМИ МУЗЕЄФІКАЦІЇ ГОРОДИЩА ПІЗНЬОЇ БРОНЗИ «ДИКИЙ САД» 

Шевченко М. І. ВІДОБРАЖЕННЯ СВІТОГЛЯДНО-ПОБУТОВИХ УЯВЛЕНЬ І РИС МЕНТАЛІТЕТУ УКРАЇНЦІВ У ТИПОВИХ ОБРАЗАХ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ДЕМОНОЛОГІЇ.

Шкодова О. Я., Фродов О. В., Буюклі М. О. КОМП’ЮТЕРНЕ НАВЧАННЯ ЛЕКСИЦІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ .

Поляшенко Т. В. МІФОЛОГІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ У ЗВИЧАЄВІЙ КУЛЬТУРІ

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Балабан О. І. ВІДМІННІСТЬ ВИТОКІВ УКРАЇНСЬКОГО ТА РОСІЙСЬКОГО ТЕАТРІВ

Барановська М. С. ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ В УКРАЇНСЬКІЙ ЕСТРАДНІЙ ПІСНІ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ

Гардабхадзе І. А. АНАЛІЗ МЕТОДІВ СТИМУЛЮВАННЯ ГЕНЕРАЦІЇ ТВОРЧИХ ІДЕЙ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ПЕРСПЕКТИВНИХ КОЛЕКЦІЙ.

Зеленкова В. А. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРІВ ПАСАЖИРСЬКИХ ПРОСТОРІВ АЕРОВОКЗАЛІВ У ХХІ СТ. В УКРАЇНІ З ВИКОРИСТАННЯМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ТЕМАТИКИ.

Кізлова О. Є. УКРАЇНСЬКИЙ ДЖАЗ У СУЧАСНОМУ СОЦІАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ

Савченко Р. В. ОСОБЛИВОСТІ ТАНЦЮВАЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ ЄВРЕЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ ХОРЕОГРАФІЇ

Контакти