Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.

ПИТАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Випуск 27
2011

ЗМІСТ

Розділ: теорія та історія культури

Aдамовська М.С. ГЛОБАЛЬНИЙ ВИМІР КОМУНІКАЦІЇ

Безклубенко С.Д. КИМ РОБИТЬСЯ ФІЛЬМ?

Безручко О.В. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ПІДЛІТКОВОМУ ЧИТАННІ

Горбань Ю.І. «ОЦИФРУВАННЯ» ЯК СУЧАСНА ТЕХНОЛОГІЯ ЗБЕРІГАННЯ КНИЖКОВИХ ПАМ’ЯТОК У БІБЛІОТЕКАХ

Зайцева А.В. ВПЛИВ ТЕЛЕБАЧЕННЯ НА ДИТИНУ: ДОСВІД ДОСЛІДЖЕНЬ

Злобін Ю.В. ЯРМАРКУВАННЯ ЯК ТРАДИЦІЙНА КУЛЬТУРНА ПРАКТИКА УКРАЇНЦІВ

Каленський А.А., Сморчков А.Б. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Калужська В.О. ЕСТРАДНЕ МИСТЕЦТВО В СИСТЕМІ ВИДОВИЩНОЇ КУЛЬТУРИ

Кобижча Н.І. СВІТОГЛЯДНА ЕВОЛЮЦІЯ БОРИСА ГРІНЧЕНКА В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

Колосова Н.А. ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ БЛАГОДІЙНИЦТВА

Комарніцький І.О. ГОСТИННИЙ СЕРВІС У ДАВНІЙ ГРЕЦІЇ: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ

Кравцова О.О. КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ДОЗВІЛЛЄВО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ В КУЛЬТУРОЛОГІЇ ХХ СТ.

Кунанець Н.Е. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК, ЩО ДІЯЛИ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧ. ХХ СТ.

Кушнарьов В.В. РЕКЛАМА КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМУ У ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Лучанська В.В. ЕКОЛОГІЯ КУЛЬТУРИ ЯК ПРЕДМЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Петрова І.В. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДОЗВІЛЛЯ У СИСТЕМІ ЛЮДСЬКОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Поліщук Л.О. СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ РАДЯНСЬКОЇ МОДЕЛІ КЛУБУ

Стронська Н.Т. З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИХ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ВЗАЄМИН (Я.Ф. ГОЛОВАЦЬКИЙ, С.І. ПОНОМАРЬОВ ТА В.І. МЕЖОВ)

Терещенко-Кайдан Л.В. ЗАГАДКИ ІРМОЛОЯ ГАВРИЛА ГОЛОВНІ 1752 р.

Тимошенко І.В. КНИГОЗНАВЕЦЬ, БІБЛІОТЕКАР І БІБЛІОГРАФ МИКИТА ПОТАПОВИЧ РУДЬ

Ткач М.М. САКРАЛЬНІСТЬ, ТРАДИЦІЙНА САКРАЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СУЧАСНОГО КУЛЬТУРОГЕНЕЗУ УКРАЇНЦІВ

Трач Ю.В. КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯВІРТУАЛІЗАЦІЇ

Шипота Г.Є. РОЗВИТОК МЕДІАКУЛЬТУРИ В УМОВАХ АКТИВІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Якубенко Я.А. ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ КНИГОРОЗПОВСЮДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Розділ: мистецтвознавство

Дударець В.М. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНТЕР’ЄРІВ РЕСТОРАНІВ ЯПОНСЬКОЇ КУХНІ

Касьяненко К.М. ЕВРИСТИЧНІСТЬ КНИЖКИ-ІГРАШКИ

Мельник М.Т. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТРАДИЦІЙНОГО УКРАЇНСЬКОГО КОСТЮМА ПРИ СТВОРЕННІ ФЕШН-КОЛЕКЦІЙ

Нестеренко Є.Л. ЕВОЛЮЦІЯ ЖІНОЧОГО БАЛЬНОГО КОСТЮМА В РОСІЇ ПРОТЯГОМ XVIII – XIX СТ.

Нечитайло В.С. УКРАЇНСЬКИЙ ТАНЕЦЬ ЯК ЧИННИК НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ

Новикова К.Ю. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ОДЕСІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ СТ.)

Чернишевич Н.І. МАСОВЕ ТЕАТРАЛІЗОВАНЕ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЕ СВЯТО В ГАЛИЧИНІ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Контакти