Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.

Приймальна комісія

лариса

Рибачик Лариса Петрівна – заступник голови Приймальної комісії, провідний фахівець в галузі документаційного забезпечення управлінської діяльності в установі. Здійснює керівництво діяльності Приймальної комісії університету, організовує і координує роботу відділу з документацією відповідно до установлених правил та вимог. Розподіляє чіткі обов’язки між працівниками відділу Приймальної комісії, очолює та контролює їх виконання. Забезпечує реалізацію покладених на відділ завдань щодо організації та надання консалтингових послуг абітурієнтам, які зацікавлені вступом до Київського національного університету культури і мистецтв. Готує відповідні проекти розпорядчої документації щодо роботи з абітурієнтами, узагальнює аналітичні показники університету, готує звітну документацію відділу у поточних місяцях і університету в цілому.

IMG_7058

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

 КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

запрошує усіх випускників середніх шкіл, технікумів та коледжів до вступу на навчання для здобуття освітнього рівня «Бакалавр».

За спеціальностями:

 • 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство;
 • 028 Менеджмент соціокультурної діяльності (менеджмент соціокультурної діяльності);
 • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа;
 • 034 Культурологія;
 • 035 Філологія;
 • 051 Економіка;
 • 054 Соціологія;
 • 081 Право;
 • 122 Комп’ютерні науки;
 • 241 Готельно-ресторанна справа;
 • 242 Туризм;
 • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії;
 • 292 Міжнародні економічні відносини;
 • 293 Міжнародне право.
 • 028 Менеджмент соціокультурної діяльності (менеджмент готельно-ресторанного і туристичного бізнесу);

 

За творчими  спеціальностями:

 • 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво;
 • 022 Дизайн;
 • 024 Хореографія;
 • 025 Музичне мистецтво;
 • 026 Сценічне мистецтво;
 • 061 Журналістика.

 

Подальшого продовження навчання для здобуття освітнього рівня  «Магістр».

 • 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво;
 • 022 Дизайн;
 • 024 Хореографія;
 • 025 Музичне мистецтво;
 • 026 Сценічне мистецтво;
 • 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство;
 • 028 Менеджмент соціокультурної діяльності (менеджмент соціокультурної діяльності);
 • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа;
 • 034 Культурологія;
 • 035 Філологія;
 • 051 Економіка;
 • 054 Соціологія;
 • 061 Журналістика;
 • 081 Право;
 • 122 Комп’ютерні науки;
 • 241 Готельно-ресторанна справа;
 • 242 Туризм;
 • 281 Публічне управління та адміністрування;
 • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії;
 • 028 Менеджмент соціокультурної діяльності (менеджмент готельно-ресторанного і туристичного бізнесу);

IMG_7043

За інформацією звертайтесь до приймальної комісії університету.

 

Наша адреса:

01042, Київ, вул. Чигоріна, 20, кабінет №12

Графік роботи:
Щодня – з 08:00 до 20:00 (без перерви)

Консультуємо за телефонами:

тел.: (044) 285-44-03, (044) 285-43-86
факс: (044) 285-85-27

Контакти