Програми фахових вступних випробувань

  • Програми фахових вступних випробувань (за спорідненою спеціальністю) на ступінь магістра:

Спеціальність

Спеціалізація

Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

Кіно-,телемистецтво

Фотомистецтво

Дизайн

Дизайн

Хореографія

Хореографія

Музичне мистецтво

Музичне мистецтво

Сценічне мистецтво

Музеєзнавство, пам`яткознавство

Музеєзнавство, пам`яткознавство

Менеджмент соціокультурної діяльності

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Культурологія

Культурологія

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Міжнародні відносини

Журналістика

Журналістика

 

Зв’язки з громадськістю та реклама

Право

Право

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Інформаційні управляючі системи та технології

Готельно-ресторанна справа

Туризм

Міжнародний туризм

  • Програми фахових (додаткових) вступних випробувань (за неспорідненою спеціальністю) на ступінь магістра:

Спеціальність

Спеціалізація

Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

Кіно-,телемистецтво

Фотомистецтво

Дизайн

Дизайн

Хореографія

Хореографія

Музичне мистецтво

Музичне мистецтво

Сценічне мистецтво

Театральне мистецтво

Музеєзнавство, пам`яткознавство

Музеєзнавство, пам`яткознавство

Менеджмент соціокультурної діяльності

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Культурологія

Культурологія

Філологія

Переклад

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Міжнародні відносини

Журналістика

Журналістика

 

Зв’язки з громадськістю та реклама

Публічне управління та адміністрування

Державне управління та місцеве самоврядування

Право

Право

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Інформаційні управляючі системи та технології

Готельно-ресторанна справа

Туризм

Міжнародний туризм

  • Програма вступного випробування з ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (для всіх) на ступінь магістра:

 ЗАВАНТАЖИТИ

  • Програми фахових вступних випробувань (за спорідненою спеціальністю) на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня:

Напрям підготовки (3 курс)

Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія
Народна художня творчість
Документознавство та інформаційна діяльність
Хореографія
Кіно-, телемистецтво
Музичне мистецтво
Дизайн
Фотомистецтво
Видавнича справа та редагування
Правознавство
Економіка підприємства
Комп’ютерні науки
Готельно-ресторанна справа
Туризм

 

Напрям підготовки (2 курс)

Культурологія
Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія
Музейна справа і охорона пам`яток  історії та культури
Народна художня творчість
Документознавство та інформаційна діяльність
Хореографія
Кіно-, телемистецтво
Музичне мистецтво
Дизайн
Фотомистецтво
Філологія
Соціологія
Міжнародні відносини
Міжнародне право
Міжнародні економічні відносин
Міжнародна інформація
Журналістика
Реклама і зв’язки з громадськістю
Видавнича справа та редагування
Правознавство
Міжнародна економіка
Економіка підприємства
Комп’ютерні науки
Готельно-ресторанна справа
Туризм
  • Програми фахових вступних випробувань на освітній ступень бакалавра (за неспорідненою спеціальністю) на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня:

Напрям підготовки (2 курс)

Культурологія
Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія
Музейна справа і охорона пам`яток  історії та культури
Народна художня творчість
Документознавство та інформаційна діяльність
Хореографія
Кіно-, телемистецтво
Музичне мистецтво
Дизайн
Фотомистецтво
Філологія
Соціологія
Міжнародні відносини
Міжнародне право
Міжнародні економічні відносин
Міжнародна інформація
Журналістика
Реклама і зв’язки з громадськістю
Видавнича справа та редагування
Правознавство
Міжнародна економіка
Економіка підприємства
Комп’ютерні науки
Готельно-ресторанна справа
Туризм
Контакти
Email: abiturient_knukim@ukr.net
Тел.: (044) 285-44-03, 285-43-86
Факс: (044) 285-85-27