Програми фахових вступних випробувань

Відповідно до Правил прийому до Київського національного університету культури і мистецтв у 2016 році прийом на навчання для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за результатами фахових вступних випробувань.

  • Програми фахових вступних випробувань (за спорідненою спеціальністю) на ступінь магістра:

Спеціальність

Спеціалізація

Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

Кіно-,телемистецтво

Фотомистецтво

Дизайн

Дизайн

Хореографія

Хореографія

Музичне мистецтво

Музичне мистецтво

Сценічне мистецтво

Музеєзнавство, пам`яткознавство

Музеєзнавство, пам`яткознавство

Менеджмент соціокультурної діяльності

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Культурологія

Культурологія

Філологія

Переклад

Економіка

Економіка

Соціологія

Соціологія

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Міжнародні відносини

Журналістика

Журналістика

Видавнича справа та редагування

Зв’язки з громадськістю та реклама

Менеджмент

Право

Право

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Інформаційні управляючі системи та технології

Готельно-ресторанна справа

Туризм

Міжнародний туризм

  • Програми фахових (додаткових) вступних випробувань (за неспорідненою спеціальністю) на ступінь магістра:

Спеціальність

Спеціалізація

Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

Кіно-,телемистецтво

Фотомистецтво

Дизайн

Дизайн

Хореографія

Хореографія

Музичне мистецтво

Музичне мистецтво

Сценічне мистецтво

Театральне мистецтво

Музеєзнавство, пам`яткознавство

Музеєзнавство, пам`яткознавство

Менеджмент соціокультурної діяльності

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Культурологія

Культурологія

Філологія

Переклад

Економіка

Економіка

Соціологія

Соціологія

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Міжнародні відносини

Журналістика

Журналістика

Видавнича справа та редагування

Зв’язки з громадськістю та реклама

Менеджмент

Публічне управління та адміністрування

Державне управління та місцеве самоврядування

Право

Право

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Інформаційні управляючі системи та технології

Готельно-ресторанна справа

Туризм

Міжнародний туризм

  • Програма вступного випробування з ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (для всіх) на ступінь магістра та освітньо-кліфікаційний рівень спеціаліст:

 ЗАВАНТАЖИТИ

  • Програми фахових вступних випробувань (за спорідненою спеціальністю) на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста:

Спеціальність

Спеціалізація

Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

Кіно-,телемистецтво

Фотомистецтво

Дизайн

Дизайн

Хореографія

Хореографія

Музичне мистецтво

Музичне мистецтво

Сценічне мистецтво

Музеєзнавство, пам`яткознавство

Музеєзнавство, пам`яткознавство

Менеджмент соціокультурної діяльності

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Культурологія

Культурологія

Філологія

Переклад

Економіка

Економіка

Соціологія

Соціологія

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Міжнародні відносини

Журналістика

Журналістика

Видавнича справа та редагування

Зв’язки з громадськістю та реклама

Менеджмент

Менеджмент

Право

Право

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Інформаційні управляючі системи та технології

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

Туризм

Міжнародний туризм

Відповідно до Правил прийому до Київського національного університету культури і мистецтв у 2016 році прийом на навчання для здобуття ступеня бакалавра (на основі здобутого ОКР) здійснюється за результатами фахових вступних випробувань.

  • Програми фахових вступних випробувань (за спорідненою спеціальністю) на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня:

Напрям підготовки (3 курс)

Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія
Народна художня творчість
Документознавство та інформаційна діяльність
Хореографія
Кіно-, телемистецтво
Музичне мистецтво
Дизайн
Фотомистецтво
Видавнича справа та редагування
Правознавство
Економіка підприємства
Комп’ютерні науки
Готельно-ресторанна справа
Туризм

 

Напрям підготовки (2 курс)

Культурологія
Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія
Музейна справа і охорона пам`яток  історії та культури
Народна художня творчість
Документознавство та інформаційна діяльність
Хореографія
Кіно-, телемистецтво
Музичне мистецтво
Дизайн
Фотомистецтво
Філологія
Соціологія
Міжнародні відносини
Міжнародне право
Міжнародні економічні відносин
Міжнародна інформація
Журналістика
Реклама і зв’язки з громадськістю
Видавнича справа та редагування
Правознавство
Міжнародна економіка
Економіка підприємства
Комп’ютерні науки
Готельно-ресторанна справа
Туризм
  • Програми фахових вступних випробувань на освітній ступень бакалавра (за неспорідненою спеціальністю) на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня:

Напрям підготовки (2 курс)

Культурологія
Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія
Музейна справа і охорона пам`яток  історії та культури
Народна художня творчість
Документознавство та інформаційна діяльність
Хореографія
Кіно-, телемистецтво
Музичне мистецтво
Дизайн
Фотомистецтво
Філологія
Соціологія
Міжнародні відносини
Міжнародне право
Міжнародні економічні відносин
Міжнародна інформація
Журналістика
Реклама і зв’язки з громадськістю
Видавнича справа та редагування
Правознавство
Міжнародна економіка
Економіка підприємства
Комп’ютерні науки
Готельно-ресторанна справа
Туризм
Контакти
Email: abiturient@knukim.edu.ua
Тел.: (044) 285-44-03, 285-43-86
Факс: (044) 285-85-27