Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.

Програми фахових вступних випробувань

 • Програми вступних випробувань з конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня «БАКАЛАВР» на основі повної загальної середньої освіти

 1. Українська мова та література
 2. Математика
 3. Історія України
 4. Географія
 5. Англійська/Німецька/Французька/Іспанська мова
 6. Російська мова
 • Програми співбесід ідентичні програмам вступних випробувань з конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня «БАКАЛАВР» на основі повної загальної середньої освіти

 • Програми фахових вступних випробувань (за спорідненою спеціальністю) на ступінь МАГІСТРА:

КОД СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
022 Дизайн
024 Хореографія
025 Музичне мистецтво
026 Сценічне мистецтво
027 Музеєзнавство, пам`яткознавство
028 Менеджмент соціокультурної діяльності
(Менеджмент готельно-ресторанного і туристичного бізнесу)
Менеджмент соціокультурної діяльності
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
034 Культурологія
035 Філологія
051 Економіка
054 Соціологія
055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
061 Журналістика
081 Право

(Положення про проведення єдиного фахорого вступного випробування з використанням організаційно-технічних процесів здійснення ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ)

Програма №1121 (Іноземна мова)

Програма №409 (ТЗНПК)

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм
 • Програми фахових (додаткових) вступних випробувань (за неспорідненою спеціальністю) на ступінь МАГІСТРА:

КОД СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
022 Дизайн
024 Хореографія
025 Музичне мистецтво
026 Сценічне мистецтво
027 Музеєзнавство, пам`яткознавство
028 Менеджмент соціокультурної діяльності
(Менеджмент готельно-ресторанного і туристичного бізнесу)
Менеджмент соціокультурної діяльності
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
034 Культурологія
035 Філологія
051 Економіка
054 Соціологія
055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
061 Журналістика
074 Публічне управління та адміністрування
081 Право
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм
 •  Програма вступного випробування з ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (для всіх спеціальностей) на ступінь магістра:

 ЗАВАНТАЖИТИ

 • Програми фахових вступних випробувань (за спорідненою спеціальністю) на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»:

КОД СПЕЦІАЛЬНІСТЬ (2 курс)
021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
022 Дизайн
024 Хореографія
025 Музичне мистецтво
026 Сценічне мистецтво
(Режисура естради і масових свят)
Сценічне мистецтво
(Акторське мистецтво)
Сценічне мистецтво
(Режисура драматичного театру)
027 Музеєзнавство, пам`яткознавство
028 Менеджмент соціокультурної діяльності
(Менеджмент готельно-ресторанного і туристичного бізнесу)
Менеджмент соціокультурної діяльності
(Менеджмент шоу-бізнесу)
Менеджмент соціокультурної діяльності
(Менеджмент індустрії моди)
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
(Документознавство та інформаційна діяльність)
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
(Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія)
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
(Інформаційна аналітика)
034 Культурологія
035 Філологія
051 Економіка
054 Соціологія
056 Міжнародні економічні відносини
061 Журналістика
081 Право
082 Міжнародне право
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм

 

 • Програми фахових вступних випробувань на освітній ступень бакалавра (за неспорідненою спеціальністю) на основі здобутого освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня:

КОД СПЕЦІАЛЬНІСТЬ (2 курс)
021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
(на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», здобутого за іншою спеціальністю)
Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
(на основі здобутих освітніх (освітньо-кваліфікаційних) рівнів бакалавр за іншою спеціальністю)
022 Дизайн
024 Хореографія
025 Музичне мистецтво
(на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», здобутого за іншою спеціальністю)
Музичне мистецтво
(на основі здобутих освітніх (освітньо-кваліфікаційних) рівнів бакалавр за іншою спеціальністю)
026 Сценічне мистецтво
(Режисура естради і масових свят)
Сценічне мистецтво
(Акторське мистецтво)
Сценічне мистецтво
(Режисура драматичного театру)
027 Музеєзнавство, пам`яткознавство
028 Менеджмент соціокультурної діяльності
(Менеджмент готельно-ресторанного і туристичного бізнесу)
Менеджмент соціокультурної діяльності (менеджмент шоу-бізнесу)
Менеджмент соціокультурної діяльності (менеджмент індустрії моди)
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
034 Культурологія
035 Філологія
051 Економіка
054 Соціологія
055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
056 Міжнародні економічні відносини
061 Журналістика
(на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», здобутого за іншою спеціальністю)
Журналістика
(на основі здобутих освітніх (освітньо-кваліфікаційних) рівнів бакалавр за іншою спеціальністю)
081 Право
082 Міжнародне право
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм

 

 • Програми фахових вступних випробувань (за спорідненою спеціальністю) на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»:

Код Напрями підготовки (3 курс)
6.020102 Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія
6.020104 Народна художня творчість
6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність
6.020201 Театральне мистецтво (Режисура драматичного театру)
6.020201 Театральне мистецтво (Акторське мистецтво)
6.020201 Театральне мистецтво (Режисура естради і масових свят)
6.020202 Хореографія
6.020203 Кіно-, телемистецтво
6.020204 Музичне мистецтво
6.020207 Дизайн
6.020210 Фотомистецтво
6.030303 Видавнича справа та редагування
6.030401 Правознавство
6.030504 Економіка підприємства
6.050101 Комп’ютерні науки
6.140101 Готельно-ресторанна справа
6.140103 Туризм

 

Контакти