Телефони для абітурієнтів: (095) 663-76-20, (068) 285-44-00

Програми вступних випробувань на ОС “Магістр”

Програми фахових вступних випробувань на ступінь МАГІСТРА:

КОД СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
022 Дизайн
024 Хореографія
025 Музичне мистецтво
026 Сценічне мистецтво
027 Музеєзнавство, пам’яткознавство
028 Менеджмент соціокультурної діяльності
(Менеджмент готельно-ресторанного і туристичного бізнесу)
Менеджмент соціокультурної діяльності
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
034 Культурологія
061 Журналістика
122 Комп’ютерні науки
241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Для спеціальностей 061 Журналістика та 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії зміст Магістерського тесту навчальної компетентності визначено відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентності

 

Програма єдиного вступного іспиту з ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ЗНО) для вступу на здобуття ОС «Магістр»:

Іноземна мова (ЗНО)

 

ПОРЯДОК 
організації та проведення вступних випробувань,
що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів
здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу
на другий (магістерський) рівень вищої освіти

Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 53-л від 26 квітня 2021 року