Телефони для абітурієнтів: (044) 285-44-03, 285-43-86

Програми вступних випробувань на ОС “Магістр”

Програми фахових вступних випробувань на ступінь МАГІСТРА:

КОД СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
022 Дизайн
024 Хореографія
025 Музичне мистецтво
026 Сценічне мистецтво
027 Музеєзнавство, пам’яткознавство
028 Менеджмент соціокультурної діяльності
(Менеджмент готельно-ресторанного і туристичного бізнесу)
Менеджмент соціокультурної діяльності
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
034 Культурологія
061 Журналістика
122 Комп’ютерні науки
241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

 

Програма єдиного вступного іспиту з ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ЗНО) для вступу на здобуття ОС «Магістр»:

Іноземна мова (ЗНО)

 

ПОРЯДОК 
організації та проведення вступних випробувань,
що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів
здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу
на другий (магістерський) рівень вищої освіти

Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.