Телефони для абітурієнтів: (095) 663-76-20, (068) 285-44-00

Програми вступних випробувань ОС “Бакалавр”

Програми вступних випробувань з конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня «БАКАЛАВР» на основі повної загальної середньої освіти

 

Програми співбесід з конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня «БАКАЛАВР» на основі повної загальної середньої освіти

 

*Програми співбесід з третього конкурсного предмету творчих спеціальностей (021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво, 022 Дизайн, 024 Хореографія, 025 Музичне мистецтво, 026 Сценічне мистецтво) тотожні програмам творчих конкурсів.

 

Програми фахових вступних випробувань (за спорідненою спеціальністю) на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра:

КОД
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ (2 курс)
021
022
024
025
026
027
028
029
034
061
122
241
242

 

Програми фахових вступних випробувань на освітній ступень бакалавра (за неспорідненою спеціальністю) на основі здобутого освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня:

КОД
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ (2 курс)
021
022
024
025
Музичне мистецтво
(на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», здобутого за іншою спеціальністю)
Музичне мистецтво
(на основі здобутих освітніх (освітньо-кваліфікаційних) рівнів бакалавр)
026
027
028
029
034
061
122
241
242
291

 

Програми фахових вступних випробувань (за спорідненою спеціальністю) на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»:

КОД
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ (3 курс)
021
022
024
025
026
029
061
122

 

Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 53-л від 26 квітня 2021 року