Телефони для абітурієнтів: (095) 663-76-20, (068) 285-44-00

Реєстрація вступників

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ МАГІСТРАТУРИ!

Реєстрація вступників для участі в магістерському тесті навчальної компетентності (МТНК) для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальностями 061 «Журналістика» та 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» розпочинається 27 червня 2022 року та закінчується о 18:00 18 липня 2022 року.

Для дистанційної реєстрації вступники у терміни, відведені для реєстрації, надсилають на електронну адресу mknukim2022@gmail.com скановані копії (фотокопії):

  • заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (зразок заяви-анкети додається);
  • документа, що посвідчує особу;
  • облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
  • документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання);
  • довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (для осіб, персональні дані яких не вносять до Єдиної державної бази з питань освіти);
  • фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;
  • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов).

У темі листа обов’язково зазначити прізвище, ім’я та по батькові вступника.

У тексті листа обов’язково зазначити прізвище, ім’я та по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності) вступника.

 

Телефони для консультацій: (044) 285-44-03, (044) 285-85-27,

(095) 663-76-20, (068) 285-44-00

 

Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 53-л від 26 квітня 2021 року