Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.

Сценічне мистецтво: домінуючі проблеми художньо-творчих процесів

Рубрика: Анонси

Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет культури і мистецтв

Факультет театру та кіно

Всеукраїнська наукова конференція

«Сценічне мистецтво: домінуючі проблеми художньо-творчих процесів»

м. Київ, 22 квітня 2021 року

Факультет театру та кіно Київського національного університету культури і мистецтв запрошує науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, здобувачів та магістрантів вітчизняних та зарубіжних закладів вищої освіти взяти участь у Всеукраїнській науковій конференції «Сценічне мистецтво: домінуючі проблеми художньо-творчих процесів», яка відбудеться 22 квітня 2021 року.

За результатами конференції буде видано збірник «Сценічне мистецтво: домінуючі проблеми художньо-творчих процесів».

Прийом тез: до 1 квітня 2021 р. (дистанційно).

Місце проведення: Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ, вул. Є. Коновальця, буд. 36.

Тематичні напрями конференції:

 1. Театральна педагогіка: професіограма майбутнього фахівця сценічного мистецтва.
 2. Інноваційні процеси та новаторські здобутки театру сучасної України.
 3. Театральне мистецтво в умовах глобалізаційних процесів.
 4. Домінанта праксеологічних процесів сценічної творчості.
 5. Культурно-мистецька спадщина України у світовому культурному контексті.

Офіційні мови конференції: українська, англійська, польська, російська.

Організаційний комітет конференції:

 • Іващенко Ірина Віталіївна – доцент, заслужений діяч мистецтв України, декан факультету театру та кіно КНУКіМ;
 • Татаренко Марина Геннадіївна – доцент, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри режисури та майстерності актора КНУКіМ;
 • Донченко Наталія Петрівна – заслужений діяч мистецтв України, професор, професор кафедри режисури та майстерності актора КНУКіМ;
 • Бабченко Яніна Юріївна – викладач кафедри режисури та майстерності актора КНУКіМ.

Умови участі:

До 1 квітня 2021 року (включно) на електронну адресу оргкомітету  donchenko.nata1@gmail.com окремими файлами необхідно надіслати:

 • Заявку та анкету на участь у конференції (додаток № 1);
 • Тези (назва файлу: № та назва тематичного напряму, ПІБ (прізвище, ім’я, по-батькові), вчений ступінь, звання, посада автора тез);
 • Завірену та відскановану рецензію наукового керівника (для аспірантів, здобувачів, магістрантів);
 • За результатами конференції всі учасники отримають збірник матеріалів конференції.

Вимоги до оформлення тез:

 • Обсяг – від 3 до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 2007, 2010, 2013, 2019; шрифт – Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; абз. відступ – 1,25 см; поля – 2 см. Сторінки не нумеруються.
 • Послідовність розміщення матеріалів у тезах: напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді (наприклад, Напрям 1. Театральна педагогіка: професіограма майбутнього фахівця сценічного мистецтва), прізвище, ім’я, по-батькові автора (шрифт – напівжирний), науковий ступінь, вчене звання, посада, навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення навчання, місто, в якому його розташовано, держава, електронна пошта, ORCID, шрифт – курсив, назва тез (шрифт заголовка – напівжирний), текст (додаток № 2).
 • У тексті посилання позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому номера сторінки, наприклад: [5, 115].
 • Літературу необхідно оформляти згідно з вимогами МОН України та ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (додаток № 3).
 • Відповідальність за достовірність інформації та зміст тез несе автор.
 • Матеріали, які не відповідають зазначеним вимогам та подані пізніше вказаного терміну, розглядатись оргкомітетом не будуть.
 • Оргкомітет залишає за собою право відбору тез. Автори, які подають матеріали, погоджуються з тим, що текст є оригінальним й раніше не друкувався.

Форма участі: заочна.

Збірник тез буде надіслано учасникам конференції на відділення Нової пошти, вказане у заявці, протягом місяця після проведення конференції.

Контакти організаційного комітету:

050-332-01-80 Донченко Наталія Петрівна

Додаток 1.

Зразок оформлення заявки на участь у конференції 

Додаток 2.

Приклад оформлення тез

Додаток 3.

Приклади оформлення бібліографічних посилань

 

Контакти