Телефони для абітурієнтів: (095) 663-76-20, (068) 285-44-00

Синергія в культурі сучасності

Дата: 02.04.2018 | Рубрика: Новини

Кафедра філософії і Кафедра івент-менеджменту та індустрії дозвілля провели Міжнародну науково-практичну конференцію «Синергія в культурі сучасності» за участі високоповажних гостей України та світу.

Відкрила конференцію модератор заходу, доктор культурології, професор Кафедри івент-менеджменту та індустрії дозвілля Ірина Владиславівна Петрова, яка представила учасників і гостей конференції, побажала всім присутнім плідної роботи, жвавого обговорення й цікавих дискусій.

Директор Науково-дослідного інституту КНУКіМ, кандидат педагогічних наук, професор Людмила Павлівна Бойко привітала присутніх від імені керівництва університету та відзначила, що конференція відбувається в рамках щорічних Днів науки у КНУКіМ. Програмою заходів Днів науки передбачено проведення міжнародних та всеукраїнських конференцій, круглих столів, презентацій наукових видань тощо. Дана конференція є результатом плідної співпраці різних структурних підрозділів університету, зокрема, Кафедри філософії та Кафедри івент-менеджменту та індустрії дозвілля. Людмила Павлівна поінформувала присутніх про підготовку до друку та реєстрації в міжнародних науково-метричних виданнях ряду наукових збірників КНУКіМ та закликала присутніх надсилати свої публікації до цих видань.

Декан Факультету соціокультурної діяльності, кандидат культурології, доцент Валерій Володимирович Кушнарьов відзначив, що дана конференція є продовженням щорічних науково-практичних заходів, які у плідній співпраці проводять Кафедра філософії і Кафедра івент-менеджменту та індустрії дозвілля. Цьогорічна конференція вперше відбувається як міжнародна. Дотепер вона проходила як всеукраїнська. Активна участь міжнародних гостей в роботі конференції минулого року (http://kf.knukim.edu.ua/70-natsionalni-kulturi-v-globalizovanomu-sviti.html) стала поштовхом до проведення нинішньої конференції на міжнародному рівні. Валерій Володимирович відзначив високий рівень гостей конференції, належних рівень її підготовки організаторами та побажав учасникам конференції цікавої і продуктивної роботи.

Від імені Міністерства культури України учасників конференції привітав Ростислав Володимирович Карандєєв, Державний секретар Міністерства культури України. Він відзначив необхідність синергії між митцями і тими, хто регулює відносини у сфері мистецтва, між науковою спільнотою та Міністерством культури України. «Я запрошую, – зазначив Ростислав Володимирович, – наукову спільноту долучитися до впровадження нових форм регулювання в галузі культури, запропонувати ефективні механізми співпраці всіх суб’єктів культурного процесу». Державний секретар Міністерства культури України закликав молодь активно брати участь в конкурсах, які оголошуються на заміщення вакантних посад у міністерстві. Ростислав Володимирович також проінформував присутніх про створення Українського інституту, що стало результатом плідної співпраці та синергетичної взаємодії Міністерства культури України та Міністерства закордонних справ України. Дана інституція має на меті просувати здобутки української культури за кордоном, використовуючи кращий досвід роботи світових інституцій: Ґете-Інститут, British Council, Французький інститут, Інститут Адама Міцкевича та інші. «Синергія в культурному просторі сучасності – це виклик часу, маємо активно реагувати на нього», – зазначив почесний гість.

На конференцію завітав секретар-консул Посольства Ісламської Республіки Афганістан в Україні Нуcрат Ахмад Рамін, який розповів про синергетичну природу культури Афганістану, культурні особливості його країни. Афганістан – багатоетнічна країна. Основними народами, які проживають на території держави є пуштуни, таджики, хазарейці, узбеки, туркмени, белуджи й інші. Кожен із цих народів має свою самобутню культуру, свої звичаї та традиції, і саме завдяки синергії між ними вони вдало співіснують один з одним. Пан консул також розповів про національні музичні інструменти, одяг та свята Афганістану, які є обов’язковою складовою культури держави.

Доктор філософських наук, професор, виконавчий директор Київського синергетичного центру, член президії Українського синергетичного товариства Микола Андрійович Ожеван окреслив історичні передумови виникнення синергетики як науки та її ключових ідей. Особливу увагу Микола Андрійович приділив висвітленню особливостей поведінки дисипативних систем, таких, що здатні взаємодіяти з довкіллям, черпаючи енергію ззовні для втілення своїх цілей. Цікавою та змістовною була розповідь науковця про діяльність Українського синергетичного товариства та про його співпрацю із синергетичними товариствами світу.

Доктор педагогічних наук, доцент, завідувач Кафедри філософії КНУКіМ Катерина Михайлівна Кириленко розповіла про синергію сучасної освіти, синергетичний підхід до формування освітнього простору сучасності та визначення принципів становлення особистості в сучасному світі. Синергетичний підхід в освіті виявляє себе в активному впровадженні мультидисциплінарного підходу до вивчення дисциплін (прикладом чого є STEM-орієнтований підхід до навчання), у впровадженні інноваційних мультидисциплінарних дидактичних комплексів (зразковою у цьому є фінська модель освіти, яка спрямована на комплексне вивчення проблем, а не окремих предметів), в активному впроваджені інноваційних проектів у навчальні програми закладів вищої освіти. Катерина Михайлівна поінформувала присутніх щодо реалізації цих підходів в Університеті культури і поділилася власним досвідом роботи.

Кандидат педагогічних наук, професор, завідувач Кафедри арт-менеджменту та івент-технологій НАККіМ Ольга Рафаілівна Копієвська розкрила проблему компетентнісного підходу у підготовці сучасного менеджера соціокультурної сфери. Ольга Рафаілівна зазначила, що вища освіта має бути зосереджена на тому, що студенти в результаті навчання виконують чи вміють робити, а не на тому, чого вони мають навчитися.

Доктор політичних наук, професор, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Анатолійович Корнієвський виступив з доповіддю про синергію держави та суспільства, відзначив необхідність поглиблення такої співпраці з метою виховання патріотизму та громадянської свідомості молодого покоління. Олександр Анатолійович відмітив, що в рамках цього співробітництва величезну роль відіграють громадські організації та об’єднання, розвиток яких є особливо важливим для сучасної України.

Кандидат філософських наук, доцент Олена Вікторівна Кундеревич розповіла про синергію в реалізації принципу гармонії у філософії та культурі. Олена Вікторівна розкрила історію вивчення принципу світової гармонії, який відомий ще зі стародавніх часів. Зокрема, вона зосередила увагу присутніх на інтерпретації поняття «гармонія» у суфіїв, давньогрецьких філософів Платона та Аристотеля та у німецького філософа XVII ст. Г. В. Лейбніца.

Кандидат філологічних наук, доцент Ярослава Василівна Шекера висвітлила синергетичну природу даоського самовдосконалення, проаналізувала ідеї даоського трактату «Книга Жовтого дворика», в якій уперше в історії організованого даосизму акцентовано, що пошук вищого стану буття лежить не поза людиною, а всередині її.

Про співпрацю Університету культури та установ культури, зокрема, Центру української культури та мистецтва розповіла Світлана Валеріївна Долеско. Вона відзначила високий рівень підготовки студентів КНУКіМ, які регулярно проходять практику на базі її установи, беруть участь в реалізації цікавих проектів. Світлана Валеріївна підкреслила важливість практично орієнтованої теоретичної підготовки студентів в процесі навчання.

Синергетичну природу виставкової культури, міжнародні виставкові проекти у структурі сучасних культурних індустрій висвітлив кандидат технічних наук, доцент, завідувач Кафедри дизайну КНУТД, виконавчий директор Виставкової федерації України Володимир Євгенович Овчарек. Він зазначив, що перші виставки виникли в Європі в 6 ст., зокрема, у Франції, коли після служби в храмі на площі відвідувачів чекали торговці та пропонували різноманітні товари на продаж. Володимир Євгенович розповів про міжнародний індекс виставок, схарактеризував виставкове життя України та його основні тенденції. Згідно з тематичним класифікатором виставок, що нараховує 31 позицію, рейтингу В-10, який представляє культурний аспект виставкового життя, відповідають такі найбільш успішні вітчизняні виставкові проекти: Handmade-Expo, Family-Expo, Книжковий Арсенал, Форум видавців у Львові, виставка реклами і маркетингу «REX», виставка індустрії моди «Ukrainian Fashion Week», Рукоділля та хобі, Міжнародний телерадіоярмарок, Український музичний ярмарок. Вони сприяють розвитку національної креативної творчості, обміну творчими роботами та ідеями.

Директор Дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Чайка» Світлана Олександрівна Резніченко розповіла про діяльність установи як полікультурного центру, який щороку приймає на оздоровлення 450 дітей. На території табору розташовані спортивні майданчики для баскетболу, міні-футболу, настільного тенісу, вогнищеві майданчики, відкриті павільйони тощо. Це сприяє всебічному розвитку дітей під час оздоровлення та відпочинку. Світлана Олександрівна закликала студентів долучатися до проходження практики та території закладу та до співпраці під час літніх канікул. Вона відзначила, що нині в суспільстві є нагальний запит на креативну, творчу молодь, що здатна запропонувати нестандартні нові підходи в роботі з дітьми.

Тетяна Іванівна Черніговець, кандидат педагогічних наук, доцент Кафедри документальних комунікацій Рівненського державного гуманітарного університету та Ольга Василівна Недзвецька, асистент Інституту сталого розвитку ім. В. Чорновола НУ «Львівська політехніка» взяли активну участь в обговоренні проблем, що були підняті на конференції, відзначили унікальність освітнього досвіду КНУКіМ у реалізації особистісно-синергетичного підходу в освіті.

Всі учасники конференції за результатами роботи отримали друковані примірники збірників матеріалів конференції.

Спілкування в рамках роботи конференції засвідчило актуальність піднятих на ній проблем, перспективність співпраці науковців та практиків у їх розв’язанні, високий потенціал Університету культури як комунікаційної платформи та освітньої установи.

Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 53-л від 26 квітня 2021 року