Телефони для абітурієнтів: (095) 663-76-20, (068) 285-44-00

«Соломія Крушельницька – королева світової оперної сцени!»

Рубрика: Анонси

Факультет музичного мистецтва запрошує до участі у науково-практичній інтернет-конференції з нагоди 150-річчя від дня народження видатної української співачки зі світовим ім’ям.

 

Міністерство освіти і науки України

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Київський національний університет культури і мистецтв

Київський університет культури

Національна Всеукраїнська музична спілка

Рада молодих вчених КНУКіМ

Шановні колеги, запрошуємо до участі у конференції!

Науково-практична інтернет-конференція

«СОЛОМІЯ КРУШЕЛЬНИЦЬКА – КОРОЛЕВА СВІТОВОЇ ОПЕРНОЇ СЦЕНИ (до 150-річчя з дня народження)»

Загальна інформація

Форма проведення конференції: дистанційна (платформа Zoom, ідентифікатор конференції: 787 545 8477, код доступу: 5DcFRY)

Дата та час: 19 жовтня 2022 р. 15.00

Робочі мови: українська, англійська.

Організаційний внесок: відсутній.

За результатами конференції буде видано: електронні сертифікати та електронну збірку матеріалів із розміщенням на офіційному сайті факультету музичного мистецтва КНУКіМ https://fmm.knukim.edu.ua/facultet/nauka.html (плата за публікацію матеріалів та сертифікат не стягується).

Мета проведення заходу: привернення уваги до історії української культури, зокрема: значення постаті С. Крушельницької у світовому оперно-вокальному мистецтві, вивчення стильового, творчого та джерелознавчого аспектів творчості видатної співачки, дослідження стану та перспектив науково-практичних досліджень мистецької спадщини С. Крушельницької на сучасному етапі.

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

 1. Соломія Крушельницька – унікальне явище оперної культури межі ХІХ-ХХ століть.
 2. Музично-педагогічна діяльність С. Крушельницької.
 3. Музично-виконавська спадщина С. Крушельницької.
 4. Вшанування С. Крушельницької в сучасній Україні.
 5. Теоретичні та історико-культурологічні аспекти музичного мистецтва.

ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ?

Надіслати до 10 жовтня 2022р. на адресу оргкомітету: konf_fmm@ukr.net тези, оформлені відповідно до вимог.

Вимоги до матеріалів

Формат тексту: Microsoft Word (*.doc, *.docx);

Орієнтація: книжкова;

Нумерація сторінок: відсутня;

Поля (верхнє, нижнє, ліве, праве): 2 см;

Шрифт: Times New Roman, розмір (кегль) – 14;

Міжрядковий інтервал: 1,5 рядка; 

Об’єм тез: до 7 сторінок.

Оформлення матеріалів:

 • назва;
 • ПІБ автора повністю;
 • вчений ступінь, звання, посада (за наявності);
 • місце роботи (навчання);
 • ORCID (за наявності);
 • електронна адреса;
 • текст тез (кегль 14, інтервал – 1,5, абзац (відступ) – 1,25 см, вирівнювання по ширині).

Структура тексту:

– основний текст (на початку тексту – актуальність та мета);

– висновки;

– література оформлюється за ДСТУ 8302:2015.

Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 53-л від 26 квітня 2021 року