Телефони для абітурієнтів: (095) 663-76-20, (068) 285-44-00

Спеціалізовані вчені ради

ДОКТОРСЬКІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ

Спеціалізована вчена рада  Д 26.807.02

Профіль ради: 26.00.01 «Теорія та історія культури» (культурологія, мистецтвознавство)

Наказ МОН України від 09.08.2022 № 724

 

Спеціалізована вчена рада Д 26.807.04

Профіль ради: 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство»

27.00.06 «Прикладні соціально-комунікаційні технології»

Наказ МОН України від 06.06.2022 № 530

Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 53-л від 26 квітня 2021 року