Спеціалізовані вчені ради

Спеціалізована вчена рада Д 26.807.02

26.00.01 – теорія та історія культури (культурологія, мистецтвознавство)

Голова – доктор педагогічних наук, професор Поплавський М.М.

Заступник – доктор культурології, професор Долбенко Т.О.

Вчений секретар – кандидат мистецтвознавства, доцент Підлипська А.М.

Дисертації, автореферати, відгуки опонентів

 

Прізвище ім’я по батькові Автореферат Дисертація

Відгуки опонентів

1.

 Лавренюк О.О.  Автореферат  Дисертація

Опонент 1

Опонент 2

 2.  Даниленко О.В.  Автореферат  Дисертація
(Додаток)
Опонент 1

Опонент 2

 3.  Прима В.В.  Автореферат Дисертація Опонент 1

Опонент 2

 4. Рожок О.В.  Автореферат Дисертація  Опонент-1

Опонент-2 

 5.  Отуоньє Джой Чідінма  Автореферат  Дисертація Опонент-1

Опонент-2 

 6.  Зараховський О.Є.  Автореферат Дисертація   Опонент-1
Опонент-2

 

Спеціалізована вчена рада К 26.807.03

17.00.01 – дизайн (мистецтвознавство)

Голова – доктор архітектури, професор Абизов В.А.

Заступник – доктор мистецтвознавства, професор Михайлова Р.Д.

Вчений секретар – кандидат мистецтвознавства, доцент Оборська С.В.

 

Дисертації, автореферати, відгуки опонентів

 

Прізвище ім’я по батькові

Автореферат

Дисертація

Відгуки опонентів

1.

 Дьяченко Р.В.  Автореферат Дисертація  Опонент 1Опонент 2 

2.

Костельна М.В.  Автореферат  Дисертація(Додаток) Опонент 1

Опонент 2 

3.

 Будник А.В.  Автореферат

 Дисертація

(Додаток)

Опонент 1

Опонент 2

 4.

 

Спеціалізована вчена рада К 26.807.04

27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство (соціальні комунікації)

27.00.05 – теорія та історія видавничої справи та редагування (соціальні комунікації)

27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні технології (соціальні комунікації)

Голова – доктор історичних наук, професор Новальська Т.В.

Заступник – доктор філологічних наук, доцент Холод О.М.

Вчений секретар – кандидат педагогічних наук, доцент Бачинська Н.А.

 

Дисертації, автореферати, відгуки опонентів

Прізвище ім’я по батькові Автореферат Дисертація

Відгуки опонентів

1.

 Подашевська Т.Л. Автореферат  Дисертація

Опонент-1

Опонент-2

2.

Шевчук Ю.С. Автореферат Дисертація    Опонент-1
Опонент-2

3.

Сидоренко Т.В. Автореферат Дисертація  Опонент 1

Опонент 2 

 4. Кияниця Є.О.  Автореферат  Дисертація  Опонент 1

Опонент 2 

5.

Грубич К.В. Автореферат Дисертація   Опонент 1Опонент 2 

 

Контакти
Email: abiturient_knukim@ukr.net
Тел.: (044) 285-44-03, 285-43-86
Факс: (044) 285-85-27