Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.

Спеціалізовані вчені ради

Спеціалізована вчена рада Д 26.807.02

26.00.01 – теорія та історія культури (культурологія, мистецтвознавство)

Голова – доктор педагогічних наук, професор Поплавський М.М.

Заступник – доктор культурології, професор Долбенко Т.О.

Вчений секретар – кандидат мистецтвознавства, доцент Підлипська А.М.

Дисертації, автореферати, відгуки опонентів

 

Прізвище ім’я по батькові Автореферат Дисертація

Відгуки опонентів

1 Набокова Г.В. Автореферат Дисертація Опонент-1

Опонент-2

2 Коростельова М.Д. Автореферат Дисертація Опонент-1

Опонент-2

3 Руденко Я.В. Автореферат Дисертація Опонент-1

Опонент-2

4 Фарина О.В. Автореферат Дисертація Опонент-1

Опонент-2

5 Красовський С.О. Автореферат Дисертація Опонент-1

Опонент-2

6 Волинець В.О. Автореферат Дисертація Опонент-1

Опонент-2

7 Данник К.О. Автореферат Дисертація (додаток) Опонент-1

Опонент-2

8 Фурдичко А.О. Автореферат Дисертація Опонент-1

Опонент-2

Опонент-3

9 Сізова Н.С. Автореферат Дисертація (додаток) Опонент-1

Опонент-2

10 Морозов А.І. Автореферат Дисертація Опонент 1

Опонент 2

11 Король А.М. Автореферат Дисертація Опонент 1

Опонент 2

12 Хлистун О.С. Автореферат Дисертація Опонент 1

Опонент 2

Опонент 3

13 Цімох Н.І. Автореферат Дисертація Опонент 1

Опонент 2

14 Цугорка О.П. Автореферат Дисертація Опонент 1

Опонент 2

 

Спеціалізована вчена рада К 26.807.03

17.00.07 – дизайн (мистецтвознавство) 

Голова – доктор мистецтвознавства, професор Селівачов М.Р.

Заступник – доктор психологічних наук, доцент Костюченко О.В.

Вчений секретар – кандидат мистецтвознавства, доцент Оборська С.В.

Дисертації, автореферати, відгуки опонентів

 

Прізвище ім’я по батькові

Автореферат

Дисертація

Відгуки опонентів

1.

 Олійник В.А Автореферат  Дисертація Опонент-1

Опонент-2

2.

Шмегельська Ю.В. Автореферат Дисертація

(додаток)

Опонент-1

Опонент-2

3.

Галудзіна-Горобець В.І. Автореферат Дисертація

(додаток 1) (додаток 2) (додаток 3)

Опонент 1 Опонент 2

4.

Стрілець В.Ф. Автореферат Дисертація

(додаток)

Опонент 1 Опонент 2

5.

Федорова Є.В. Автореферат Дисертація

(додаток)

Опонент 1 Опонент 2

6.

Шкурко В.Ю. Автореферат Дисертація

(додаток)

Опонент 1 Опонент 2

 

Спеціалізована вчена рада К 26.807.04

27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство (соціальні комунікації)

27.00.05 – теорія та історія видавничої справи та редагування (соціальні комунікації)

27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні технології (соціальні комунікації)

Голова – доктор історичних наук, професор Новальська Т.В.

Заступник – доктор філологічних наук, професор Гурбанська А.І.

Вчений секретар – кандидат педагогічних наук, доцент Бачинська Н.А.

Дисертації, автореферати, відгуки опонентів

 

Прізвище ім’я по батькові Автореферат Дисертація

Відгуки опонентів

1.

 Черняк І.В. Автореферат  Дисертація

Опонент_1

Опонент_2

2.

 Апшай М.В. Автореферат Дисертація Опонент_1

Опонент_2

3.

Воронова В.В. Автореферат Дисертація Опонент 1

Опонент 2

4.

Шендрик О.О. Автореферат Дисертація Опонент 1

Опонент 2

5.

Теодорська Л.І. Автореферат Дисертація Опонент 1

Опонент 2

6.

Коржова Т.В. Автореферат Дисертація Опонент 1

Опонент 2

7.

Зацерківна М.О. Автореферат Дисертація Опонент 1

Опонент 2

8.

Васьківська О.Л. Автореферат Дисертація Опонент 1

Опонент 2

9.

Немеш А.М. Автореферат Дисетрація

 

Опонент 1

Опонент 2 

 

Контакти