Телефони для абітурієнтів: (095) 663-76-20, (068) 285-44-00

Спеціалізовані вчені ради

Спеціалізована вчена рада К 26.807.03

17.00.07 – дизайн (мистецтвознавство) 

Голова – доктор мистецтвознавства, професор Селівачов М.Р.

Заступник – доктор психологічних наук, доцент Костюченко О.В.

Вчений секретар – кандидат мистецтвознавства, доцент Оборська С.В.

Дисертації, автореферати, відгуки опонентів

Прізвище ім’я по батькові

Автореферат

Дисертація

Відгуки опонентів

1.

Кротевич О.В. Автореферат Дисертація Опонент 1

Опонент 2

2.

Лєжнєв О.О. Автореферат Дисертація Опонент 1

Опонент 2

3.

Кулик А.В. Автореферат Дисертація Опонент 1

Опонент 2

4.

Яремчук О.М. Автореферат Дисертація Опонент 1

Опонент 2

 

Спеціалізована вчена рада К 26.807.04

27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство (соціальні комунікації)

27.00.05 – теорія та історія видавничої справи та редагування (соціальні комунікації)

27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні технології (соціальні комунікації)

Голова – доктор історичних наук, професор Новальська Т.В.

Заступник –  доктор історичних наук, професор Бездрабко В.В

Вчений секретар – кандидат педагогічних наук, доцент Бачинська Н.А.

Дисертації, автореферати, відгуки опонентів

 

Прізвище ім’я по батькові Автореферат Дисертація

Відгуки опонентів

1. Плахтій А.М. Автореферат Дисертація Опонент 1

Опонент 2

2.

Маранчак М.М. Автореферат Дисертація Опонент 1

Опонент 2

 

Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 53-л від 26 квітня 2021 року