Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.

Спеціалізовані вчені ради

Спеціалізована вчена рада Д 26.807.02

26.00.01 – теорія та історія культури (культурологія, мистецтвознавство)

Голова – доктор педагогічних наук, професор Поплавський М.М.

Заступник – доктор культурології, професор Долбенко Т.О.

Вчений секретар – кандидат мистецтвознавства, доцент Підлипська А.М.

Дисертації, автореферати, відгуки опонентів

 

Прізвище ім’я по батькові Автореферат Дисертація

Відгуки опонентів

1.

Плюта О.П.  Автореферат

 

Спеціалізована вчена рада К 26.807.03

17.00.01 – дизайн (мистецтвознавство)

Голова – доктор архітектури, професор Абизов В.А.

Заступник – доктор мистецтвознавства, професор Михайлова Р.Д.

Вчений секретар – кандидат мистецтвознавства, доцент Оборська С.В.

Дисертації, автореферати, відгуки опонентів

 

Прізвище ім’я по батькові

Автореферат

Дисертація

Відгуки опонентів

1.

2.

3.

 4.

 

Спеціалізована вчена рада К 26.807.04

27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство (соціальні комунікації)

27.00.05 – теорія та історія видавничої справи та редагування (соціальні комунікації)

27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні технології (соціальні комунікації)

Голова – доктор історичних наук, професор Новальська Т.В.

Заступник – доктор філологічних наук, доцент Холод О.М.

Вчений секретар – кандидат педагогічних наук, доцент Бачинська Н.А.

Дисертації, автореферати, відгуки опонентів

Прізвище ім’я по батькові Автореферат Дисертація

Відгуки опонентів

1.

2.

3.

 4.

5.

 

Контакти