Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.

Разові спеціалізовані вчені ради

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.807.002

Голова – доктор культурології, професор Гончарова Олена Миколаївна

Спеціальність: 022 – Дизайн

Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36, ауд. 209

ПІБ

Тема дисертації

Анотація дисертації

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Відгуки опонентів

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Шаркіна Аеліна Гюнерівна

Грим у модних інноваціях XXI століття: художні засоби і технології

Анотація

Повідомлення

 

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.807.003

Голова – доктор культурології, професор Гончарова Олена Миколаївна

Спеціальність: 022 – Дизайн

Захист дисертації відбувається за адресою: м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36, ауд. 209

ПІБ

Тема дисертації

Анотація дисертації

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Відгуки опонентів

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Харченко Анастасія Валеріївна

Синтез стилів у практиці сучасної моди: тенденції, художні прийоми

Анотація Повідомлення

 

Контакти