Телефони для абітурієнтів: (095) 663-76-20, (068) 285-44-00

Нормативні документи студентського самоврядування

 

Студентський Парламент – виконавчий орган студентського самоврядування, який обирається на конференціях студентів і відображає позицію молоді в різних сферах освітньої діяльності Київського національного університету культури і мистецтв, координує роботу всіх органів студентського самоврядування, бере активну участь в організації та проведенні заходів, які покликані всебічно сприяти навчальній, науковій, громадській, спортивній та творчій активності студентів.

Голова Студентського парламенту

Зарічна Яна Ігорівна

тел.: 0683207807

 

 

 

 

 

Заступник голови Студентського парламенту

Дзюбан Ольга Сергіївна

тел.: 099734 16 55

 

 

 

 

 

Секретар Студентського парламенту

Бабич Катерина Валеріївна

тел.: 0686573908

 

 

 

 

 

 

У студентському самоврядуванні беруть участь здобувачі та аспіранти, які навчаються в Університеті. З припиненням особою навчання в Університеті припиняється її участь в органі студентського самоврядування. Усі здобувачі мають рівне право на участь у студентському самоврядуванні.
Органи студентського самоврядування Університету виконують наступні функції:
 • сприяють вихованню духовних цінностей, патріотизму, громадянської свідомості та моралі;
 • сприяють формуванню любові до Університету у студентів;
 • забезпечують захист прав та інтересів здобувачів, які навчаються в Університеті, сприяють забезпеченню їх належних потреб у сфері навчання, побуту, оздоровлення, відпочинку тощо;
 • беруть участь в управлінні Університетом;
 • беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної та навчально-виховної роботи, призначенні стипендій, організації дозвілля, оздоровлення;
 • беруть участь у забезпеченні та контролі якості освітнього процесу, вносять пропозиції щодо змісту освіти, навчальних планів та освітніх програм;
 • делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів;
 • вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Університету;
 • сприяють дотриманню студентами дисципліни та Правил внутрішнього розпорядку;
 • сприяють пошуку та підтримці ініціативних студентів, наданню їм всебічної допомоги;
 • сприяють створенню умов для вільного розвитку студентів шляхом їх залучення до різноманітних видів творчої діяльності: культурної, технічної, громадської, спортивної тощо;
 • сприяють участі студентів у міжнародних, всеукраїнських, міжрегіональних, регіональних та інших молодіжних проектах, конкурсах, конференціях;
 • беруть участь в організації дозвілля та відпочинку здобувачів: проводять вечори відпочинку, конкурси, огляди, свята, конференції, спортивні заходи тощо;
 • пропагують здоровий спосіб життя, проводять заходи щодо запобігання студентами правопорушень, уживання наркотиків і тютюну та зловживання алкоголем;
 • залучають здобувачів до участі в охороні громадського порядку на території Університету та гуртожитках за їх згодою;
 • створюють згідно чинного законодавства гуртки, об’єднання, клуби за інтересами тощо;
 • співпрацюють з профспілковими та громадськими організаціями Університету;
 • сприяють співробітництву студентських організацій Університету з органами студентського самоврядування інших закладів вищої освіти, молодіжними та громадськими організаціями;
 • представляють Університет у місцевих, регіональних, всеукраїнських і міжнародних студентських та молодіжних організаціях;
 • сприяють працевлаштуванню здобувачів;
 • проводять роботу в студентських гуртожитках, беруть участь у поселенні студентів, вирішенні питань забезпечення належних побутових умов мешкання студентів у гуртожитках;
 • поширюють інформацію про свою діяльність.

 

Структура студентського парламенту КНУКіМ

Первинна структурна одиниця студентського парламенту створюється на рівні академічної групи. Від кожної академічної групи та аспірантів університету обирається представник до студентського парламенту КНУКіМ.

Представники від кожної академічної групи факультету складають – студентську раду факультету, серед них цими ж представниками обирається голова студентської ради факультету, який є студентським деканом факультету (терміном на 1 рік, після чого він може бути переобраний).

Студентські декани факультетів КНУКіМ складають президію студентського парламенту КНУКіМ, яка обирає голову (президента) студентського парламенту КНУКіМ (терміном на 2 роки, далі може бути переобрано). Голова (президент) парламенту обирає свого заступника (віце-президента), кандидатура якого виноситься на президію студентського парламенту та обирається голосуванням.

Студентські декани:

 

  Факультет  PR, журналістики і кібербезпеки

Бучма Аліна Русланівна

тел.: 0686891044

група: Ж-39

 

  Факультет готельно-ресторанного і туристичного бізнесу

Агатова Катерина Олегівна

тел.: 0933421412

група: ГРТС-49

 

  Факультет кіно і телебачення

Данилюк Володимир Петрович

тел.: 0634709239

група: МАВМ-90

 

  Факультет дизайну і реклами

Нестеренко Владислав  Максимович

тел.: 0672133259

група: ДХМг-20

 

  Факультет театру, кіно та естради

Верещака Вероніка Владиславівна

тел.: 0991788193

група: ТР-30

 

  Факультет музичного мистецтва

Кердан Катерина Юріївна

тел.: 0660355277

група: ТФ -39

 

  Факультет івент-менеджменту та шоу-бізнесу

Макух Артем Олександрович

тел.: 0938767538

група: ІМ-10

  Факультет хореографії

Ляскало Єлизавета Валентинівна

тел.: 0667915731

група: СХ-31

При студентському парламенті КНУКіМ діють комітети:

 

  Спортивно-оздоровчий комітет

Аскеров Артем Західович

тел.: 0973307814

група: МВ-31

  Культурно-творчий комітет – вівторок, 17.00 (головний корпус, к.323)

Кацевич Дарина Геннадіївна

тел.: 0660806647

група: ТБА-41

 

  Товариство молодих вчених – (головний корпус, к.323)

Шостак Софія Віталіївна

тел.: 0505435711

група: ТА-21

 

  Благодійний

Івахненко Катерина Олександрівна

тел.: 0996162685

група: ДМ-50

 

  Зовнішні зв’язки

Кравець Єлизавета Олегівна

тел.: 0955956967

група: ІМ-40

    Соціально-правовий

Кошуба Владислава Олександрівна

тел.: 0987234611

група: ІМ-21

 

  Інформаційний

Лемешко Сніжана Віталіївна

тел.: 0975535939

група: ТР-30

Діяльність студентського парламенту Київського національного університету культури і мистецтв регулюється Положенням про студентське самоврядування КНУКіМ та його відокремлених підрозділів, затвердженим першим проректором Ігорем Савичем Бондарем і узгодженим із президентом Студентського парламенту Зарічною Яною Ігорівною.

План заходів роботи студентського парламенту КНУКіМ на 2021/20222 навчальний рік

План заходів роботи студентського парламенту КНУКіМ на 2022/2023 навчальний рік

Анкетування студентського самоврядування КНУКіМ

 

Студентський парламент:

адреса: вул. Євгена Коновальця, 36, каб. 323;
тел.: (044) 286 44 08,
e-mail: studparlamentknukim2@gmail.com

Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 53-л від 26 квітня 2021 року