Телефони для абітурієнтів: (095) 663-76-20, (068) 285-44-00

НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, ЗАРЕЄСТРОВАНИХ В УКРІНТЕІ / НАПРЯМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ КАФЕДР КНУКіМ

Розділ І.

 

Тематика наукових досліджень та розробок Київського національного університету культури і мистецтв, зареєстрованих в УкрІНТЕІ

 

Згідно із переліком наукових напрямів, визначених Постановою Кабінету міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 652, наукова діяльність у Київському національному університеті культури і мистецтв здійснюється за такими науковими напрямами:

 • Гуманітарні науки та мистецтво
 • Суспільні науки
 • Технічні науки.

До державного реєстру науково-дослідних програм Київського національного університету культури і мистецтв входять такі тематичні напрями:

 1. Актуальні проблеми інформаційно-комунікаційної науки й освіти (реєстраційний номер 0118U100212, термін виконання 2018–2023 рр.)
 2. Мистецтво як предмет комплексного дослідження: теорія, історія, практика (реєстраційний номер 0118U100122, термін виконання 2018–2023 рр.)
 3. Музика в діалозі з сучасністю: освітні, мистецтвознавчі, культурологічні, педагогічні студії (реєстраційний номер 0121U114303, термін виконання 2021–2026 рр.)
 4. Сучасна аудіовізуальна школа – традиції й новаторство (“Modern Audiovisual School – Traditions and Innovations”) (реєстраційний номер 0121U114430, термін виконання 2021–2025 рр.)
 5. Трансформаційні процеси соціальної культури в Україні (реєстраційний номер 0117U002887, термін виконання 2021–2026 рр.)
 6. Управління і сервіс у сфері гостинності: національний і регіональний контекст (реєстраційний номер 0121U113809, термін виконання 2021–2026 рр.).
 7. Формування сучасної парадигми менеджменту соціокультурної діяльності в контексті розвитку цивілізації (реєстраційний номер 0118U100544, термін виконання 2019–2021 рр.)

 

 

Розділ ІІ.

 

Тематика науково-дослідної роботи всіх кафедр Київського національного університету культури і мистецтв

 

Наукові дослідження вчених Університету  зосереджується на виконанні науково-дослідних робіт відповідно до перспективних планів діяльності кафедр КНУКіМ.

 

Кафедра філософії і педагогіки

Інноваційні процеси в сучасному гуманітарному знанні.

 

Кафедра психології

Професійне становлення, розвиток і реалізація фахівців соціокультурної сфери.

 

Кафедра іноземної філології

Формування іншомовної професійної компетентності засобами аудіовізуального перекладу у майбутніх філологів.

 

Кафедра івент-менеджменту та індустрії дозвілля

Трансформаційні процеси соціальної культури в Україні (реєстраційний номер 0117U002887).

 

Кафедра фешн- і шоу-бізнесу

Формування сучасної парадигми менеджменту соціокультурної діяльності в контексті розвитку цивілізації (реєстраційний номер 0118U100544).

 

Кафедра міжнародних відносин

Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти.

 

Кафедра зв’язків з громадськістю і журналістики

Сучасні методи формування довіри у комунікативних процесах.

 

Кафедра готельно-ресторанного і туристичного бізнесу

Управління і сервіс у сфері гостинності: національний і регіональний контекст (реєстраційний номер 0121U113809).

 

Кафедра інформаційних технологій

Розвиток інформаційної, бібліотечної та архівної справи в цифровому медіапросторі.

 

Кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності

Актуальні проблеми інформаційно-комунікаційної науки й освіти (реєстраційний номер 0118U100212).

 

Кафедра комп’ютерних наук

Інформаційно-комунікаційні технології дистанційного, онлайн та змішаного навчання.

Методи та алгоритми статистичного моделювання.

Сучасні підходи на напрями використання цифрових технологій у сфері культури.

Технології інформаційних систем.

Кафедра музеєзнавства та експертизи історико-культурних цінностей

Актуальні проблеми музейної та пам’яткоохоронної діяльності.

 

Кафедра дизайну і технологій

Теоретичні та творчі проблеми розвитку дизайну в сучасних умовах:

 • естетика художнього виміру проєктування;
 • технології та засоби комунікації в дизайні.

 

Кафедра графічного дизайну

Візуальні комунікації у формуванні особистості і соціуму.

 

Кафедра режисури та майстерності актора

Мистецтво як предмет комплексного дослідження: теорія, історія, практика (реєстраційний номер 0118U100122):

 • актуальні проблеми режисури українського театру;
 • майстерність актора: еволюція та перспективи розвитку.

 

Кафедра режисури естради та масових свят

Мистецтво як предмет комплексного дослідження: теорія, історія, практика (реєстраційний номер 0118U100122):

 • аналіз специфіки основних елементів психотехніки артиста естради,
 • природа та основні види новітніх режисерських технологій,
 • специфічні особливості та висвітлення динаміки розвитку режисерських технологій в сучасних естрадних видовищах.

Кафедра хореографічного мистецтва

Хореографічна культура України та світу: історико-теоретична та практично-прикладна оптика.

 

Кафедра музичного мистецтва

Музика в діалозі з сучасністю: освітні, мистецтвознавчі, культурологічні, педагогічні студії (реєстраційний номер 0121U114303).

 

Кафедра кіно-, телемистецтва

Сучасна аудіовізуальна школа – традиції й новаторство (“Modern Audiovisual School – Traditions and Innovations”) (реєстраційний номер 0121U114430):

 • сучасна кінематографічна школа (“Modern Cinematography School”);
 • сучасна фотографічна школа (“Modern Photography School”);
 • сучасна режисерська школа (“Modern Director’s School”);
 • сучасна звукорежисерська школа (“Modern Audio Engineering School”).

 

Кафедра тележурналістики та майстерності актора

Сучасна аудіовізуальна школа – традиції й новаторство (“Modern Audiovisual School – Traditions and Innovations”) (реєстраційний номер 0121U114430):

 • сучасна акторська школа (“Modern Acting School”);
 • сучасна тележурналістка школа (“Modern Broadcast Journalism School”).

 

Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 53-л від 26 квітня 2021 року