Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.

Теорія та історія культури Вип.30. – 2014

питання культ30

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ

Безклубенко С. Д. Політика як соціокультурне явище 

Білецька О. О. Мовні реалії як вербальне вираження специфічних рис національних культур 

Букарева Т. В. Художня освіта та дозвілля: зарубіжні практики 

Волинець В. О. Віртуальна реальність: поняття та сутність 

Гаврилюк А. М. Інфографіка як інноваційний засіб поширення туристичної інформації 

Джой Чидінма Отуоньє Карнавально-танцювальна культура народу Нігерії 

Дубовий О. В. Екологічна культура як складова духовної культури суспільства 

Кириленко К. М. Едність природного та культурного як домінанта сучасної культури та основа життєзабезпечення сучасної людини 

Козловський Є. В. Культура обслуговування та захист прав споживачів у сфері туризму 

Комарніцький І. О. Гостинність як чинник формування вітчизняного соціокультурного середовища в умовах глобалізованого розвитку економічної системи 

Олійник О. О. Сімейне дозвілля як форма психологічної допомоги 

Поплавська А. В. Символічний вимір української гостинності 

Романенко Н. О. В. Гайдабура про сценічне мистецтво в Україні періоду німецько-фашистської окупації (1941–1944 рр.) 

Русавська В. А. Культурно-історичний контекст становлення закладів гостинності 

Скаченко О. О. Бібліотеки училищ і коледжів культури та мистецтв у всесвітній мережі 

Трач Ю. В. Особливості віртуальної реальності в сучасній культурі 

Устименко Л. М. Історико-суспільні аспекти становлення та розвитку лікувально-оздоровчого туризму

Худолій М. В. Сутність та роль трансформаційних процесів у галузі культури 143 (Pdf 20)

Шевченко М. І. Специфіка відображення природно-кліматичних умов у традиційній побутовій культурі українців

Шевченко О. В. Молодіжна субкультура та «іміджеві маніфестації 158 (Pdf 22)

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Базела Д. Д. «Секвей» як різновид конкурсних бальних танців

Вежбовська Л. Р. Український авангардизм у пошуку сакральних форм сучасності

Гардабхадзе І. А. Оцінка результатів фешн-проектів на основі моделі збалансованого трикутника ефективності

Ненашева О. Ю. Теорія культурних впливів у дослідженнях І. В. Моргілевського

Sinelnikova V. Traditional Ukrainian wedding in the northwest of Volgograd region of Russia: peculiarities of preserving and current status of existence of folk tradition

Tatarenko M. H. Mono-performances in the modern Ukrainian theatre

Контакти