Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.

Традиції та новації в хореографічній культурі

Міністерство освіти і науки України

Міністерство культури, молоді та спорту України

Київський національний університет культури і мистецтв

Факультет хореографічного мистецтва

Білоруський державний університет культури і мистецтв

Клайпедський факультет Литовської академії музики і театру

Національна хореографічна спілка України

Приватний вищий навчальний заклад «Київський університет культури»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у роботі заочної

Міжнародної науково-практичної конференції

«Традиції та новації в хореографічній культурі (до 50-річчя кафедри хореографії Київського національного університету культури і мистецтв)».

Мета конференції – виявлення основних аспектів взаємодії традицій і новацій в хореографічній культурі в історичній ретроспективі (на прикладі діяльності кафедри хореографії КНУКіМ).

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

– проблеми збереження національних традицій в сучасній танцювальній культурі України;

– провідні майстри хореографії України – викладачі Київського національного університету культури і мистецтв;

– науково-творча хореографічна школа Київського національного університету культури і мистецтв;

– традиційні та новітні різновиди, напрями, стилі хореографії в сучасному соціокультурному просторі;

– взаємодія традицій та новацій у вищій хореографічній освіті;

– перспективи розвитку хореографічної освіти в Україні.

До участі в конференції запрошуються керівники і викладачі закладів вищої та позашкільної мистецької освіти, аспіранти, студенти магістратури, керівники хореографічних колективів, всі бажаючі.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Прізвище, ім’я, по-батькові

Науковий ступінь, вчене, педагогічне, творче звання

Місце роботи, навчання

Посада

Поштова адреса

Телефон мобільний

E-mail

Тема тез, доповіді

(є обов’язковою, якщо бажаєте, щоб Ваше прізвище та тема були внесені до програмки конференції)

Будь ласка, перевірте заповнення всіх необхідних полів для забезпечення своєчасної та правильної реєстрації заявки.

Заповнену заявку просимо надіслати на електронну адресу: rhf@ukr.net або підтвердити участь у конференції, зателефонувавши +38(097) 719 21 44 до 8 травня 2020 р.

За підсумками конференції планується видання збірника тез та доповідей. Тексти тез, доповідей необхідно надіслати на електронну адресу rhf@ukr.net з назвою файлу «Прізвище_тези КНУКіМ» до 30 квітня 2020 р. Відповідальна за видання збірника конференції – професор кафедри хореографічного мистецтва Підлипська Аліна Миколаївна, контактний тел. +38(097)719 21 44

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ

  • Обсяг тез – не більше 5 сторінок (до 10 000 друкованих знаків).

  • Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір букв) – 14; інтервал – 1,5.

  • Абзац – 1,25 см; поля з усіх боків – 2 см; сторінки не нумеруються.

  • Нагорі сторінки, праворуч – прізвище, ім’я, по-батькові; під ними – науковий ступінь, вчене, педагогічне, творче звання, посада та установа, в якій працює чи навчається автор, місто; назва тез по центру, після назви – текст, вирівнювання по ширині. Посилання в тексті наводяться у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера зі списку джерел та номера сторінки [5, 25–26] (функція «посилання» не використовується). Після тексту – джерела у відповідності до вимог бібліографічного опису (ДСТУ 8302:2015) за алфавітом.

Текст набирається без перенесень.

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:

Київський національний університет культури і мистецтв

Факультет хореографічного мистецтва

Є. Конвальця, 36, м. Київ, Україна, 01601.

Телефон для довідок: +38 (097)719 21 44

e-mail: rhf@ukr.net

Відповідальні особи:

  • декан факультету хореографічного мистецтва Бігус Ольга Олегівна

  • заступники декана – Бойко Ольга Степанівна, Миронюк Наталія Миколаївна

  • професор кафедри хореографічного мистецтва Підлипська Аліна Миколаївна.

Контакти