Телефони для абітурієнтів: (095) 663-76-20, (068) 285-44-00

Трансформаційні процеси соціальної культури в Україні

Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет культури і мистецтв (Київ)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київ)

Київський національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова

Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І.Я. Франка

Маріупольський державний університет (Маріуполь)

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (Київ)

ПВНЗ Київський університет культури (Київ)

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ)

Рівненський державний гуманітарний університет (Рівне)

Херсонський державний університет (Херсон)

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (Чернівці)

 

ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«Трансформаційні процеси соціальної культури в Україні»

м. Київ, 23-24 березня 2023 р.

 

Шановні колеги!

Кафедра івент-менеджменту та індустрії дозвілля КНУКіМ запрошує Вас взяти участь у роботі ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Трансформаційні процеси соціальної культури в Україні», яка відбудеться 23-24 березня 2023 р. в Київському національному університеті культури і мистецтв за адресою: м. Київ, вул. Коновальця, 36, ауд. 305 (корпус 2). Конференція відбудеться в онлайн-форматі.

До участі у конференції запрошуються вчені, аспіранти, магістранти. Участь у конференції і друк тез учасників конференції є безкоштовними.

У межах конференції планується робота за такими напрямами:

 1. Актуальні проблеми теоретичної та практичної культурології
 2. Подієва культура: теоретичні й практичні здобутки
 3. Культурні й креативні індустрії: міжнародний досвід та українські реалії
 4. Культурно-мистецькі практики в соціально-гуманітарному дискурсі України
 5. Розвиток івент-менеджменту в умовах сьогодення.

 

Форма участі в конференції – очна та дистанційна.

Робоча мова – українська.

 

Тези доповідей учасників будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції. Учасники конференції отримають Сертифікати про участь в конференції.

 

Для участі у конференції необхідно до 10 лютого 2023 р.:

 1. Заповнити заявку на участь у конференції на електронну адресу: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOcLGl63foQ8LiUVXHcYYVh2kn-KFkzaKOKkTL-LUAv_gSuA/viewform?usp=sf_link
 2. Надіслати електронний варіант тез доповіді, оформлений відповідно до вимог, на електронну адресу: eventconf2023@gmail.com
 3. Файл має бути підписаний так: Сіренко_Тези.

 

Примітка:

 1. Про отримання матеріалів щодо участі у конференції оргкомітет конференції надішле підтвердження на Вашу електронну пошту.
 2. Про прийняття тез доповідей до друку у збірнику матеріалів конференції кожному учаснику буде повідомлено на електронну пошту окремим листом після розгляду оргкомітетом та перевірки тез доповідей на предмет плагіату в системі Unicheck.
 3. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти подані заявки, якщо їх тематика не відповідає темі конференції, вимогам щодо оформлення тексту тез або відповідному науковому рівню написання та оформлення поданих матеріалів. Редакційна колегія залишає за собою право відбору тез до публікації. Рукописи не рецензуються і не повертаються.

 

Вимоги до оформлення тез доповідей:

 1. Обсяг тез має складати 3-5 сторінок, текстовий редактор – Microsoft Word, орієнтація – книжкова, береги – по периметру 2 см, шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25 см (без використання пробілів та Tab).
 2. Нумерація в тексті – автоматична. У разі необхідності допускаються шрифтові виділення всередині тексту курсивом чи напівжирним шрифтами (для окремих слів та словосполучень).
 3. Посилання в тексті вказуються у квадратних дужках – [1, 12-15], де перше число – це порядковий номер джерела у списку використаних джерел, а друге – номер(и) сторінки.
 4. Список використаних джерел розмішується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до нормативних положень ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
 5. Аспіранти і магістранти подають свої матеріали з підписом наукового керівника «Рекомендовано до друку» на першій сторінці тез доповідей. Рекомендація наукового керівника подається на електронну пошту разом з тезами доповіді у відсканованому чи сфотографованому вигляді.

 

Приклад оформлення тез для вчених:

 

Козек Микола Івнович,

кандидат культурології,

доцент кафедри івент-менеджменту та індустрії дозвілля,

Київський національний університет

культури і мистецтв

ORCID

 

НАЗВА ДОПОВІДІ

 

Текст

 

Список використаних джерел:

 1. Коннов О. Ф. Історична динаміка художнього стилю : монографія. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. 187 с.

 

 

Приклад оформлення тез для аспірантів, магістрантів, бакалаврів:

 

Іваненко Людмила Олексіївна,

аспірантка 1 року навчання,

спеціальність – 034 Культурологія,

АБО

магістрантка 1 року навчання групи ІМ-19,

Київський національний університет

культури і мистецтв;

науковий керівник – доктор культурології,

професор Петрова І.В.

 

НАЗВА ДОПОВІДІ

 

Текст

Список використаних джерел:

 1. Коннов О. Ф. Історична динаміка художнього стилю : монографія. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. 187 с.

 

Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 53-л від 26 квітня 2021 року