Телефони для абітурієнтів: (095) 663-76-20, (068) 285-44-00

Друга Всеукраїнська науково-практична конференція «Український інформаційний простір у світовому контексті: набутки, проблеми, перспективи» (24 квітня)

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Міністерство культури України

Київський національний університет культури і мистецтв

 Інститут журналістики та міжнародних відносин

Друга Всеукраїнська науково-практична конференція

«УКРАЇНСЬКИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР

 У СВІТОВОМУ КОНТЕКСТІ:

набутки, проблеми, перспективи»

24 квітня  2014 року  (Київ, вул.  Щорса, 36, Інституту журналістики та міжнародних відносин)

 

Порядок роботи конференції:

09.30 – 10.30 – реєстрація учасників;

10.30 – 12.30 – відкриття конференції, пленарне засідання;

12.30 – 13.30 – перерва на обід;

13.30 – 16.30 – робота в секціях;

16.30 – 17.00 – підбиття підсумків, закриття конференції.

 

Регламент роботи конференції:

Вступне слово – до 5 хв. Доповіді на пленарному засіданні – до 15 хв.

Доповіді та повідомлення на секційних засіданнях – до 8 хв.

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

З огляду на те, що матеріали конференції традиційно оприлюднюємо до початку її роботи,  просимо до 28 лютого 2014 р. надіслати текст доповіді на ел. адресу:  nkin@ukr.net.

Матеріали конференції будуть опубліковані в числі 2 наукового журналу «Український інформаційний простір» (поданий для реєстрації як ВАКівський), примірник якого отримає кожен учасник під час реєстрації.

Посилання на видане в квітні 2013 року число 1 цього журналу –  http://ijimv.knukim.edu.ua/zbirnyk/

Публікація схвалених оргкомітетом до друку текстів авторів безкоштовна.

 

Рубрикація наукового журналу формуватиметься за проблематикою секцій:

  • видавничої справи, мережевих видань та редагування;
  • журналістики;
  • реклами та зв’язків з громадськістю;
  • міжнародної інформації, соціології та перекладу.

Окрема рубрика – «Студентська наука» (для магістрів, бакалаврів  та спеціалістів)

 

Вимоги до текстів:

  1. Набір у текстовому редакторі Microsoft Word, гарнітура – Times New Roman, 14 кг, інт. 1,5; обсяг 7–15 стор.; без примусових переносів;
  2. Послідовність викладу: у правому верхньому куті – ім’я та прізвище автора, науковий ступінь, посада, нижче по центру – назва статті; анотації укр., рос. та англ. мовами (4-5 рядків курсивом) та ключові слова (курсивом), виклад самої статті (структура – о б о в’ я з к о в о за вимогами ВАКу); (З вимог ВАКу: постановка проблеми; аналіз останніх публікацій; завдання статті, виклад основного матеріалу; висновки).
  3. Посилання на літературу у квадратних дужках з нумерацією позицій в алфавітному порядку; список л-ри – наприкінці тексту; бібл. опис – за діючим стандартом;
  4. Автори без наукового ступеня (викладачі, аспіранти, студенти) до статті додають рецензію доктора чи кандидата наук за обраною тематикою або рекомендацію керівника).

Окремим файлом – заявка (ПІБ, наук. ступінь, посада, повна назва навч. закладу, контактні тел. та елктр. адреса, тема).

Оргкомітет зобов’язується своєчасно повідомити потенційних учасників про результати розгляду заявок та включення матеріалів до Наукового журналу.

 

Голова оргкомітету – проф. Михайло Поплавський

Заступники голови оргкомітету – проректор Інна Костиря, зав. кафедри Микола Тимошик.

Е-mail: nkin@ukr.net;  моб. 097 96 888 77 (М. Тимошик);  сл. (044) 285 19 06 (каф.)

Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 53-л від 26 квітня 2021 року