Телефони для абітурієнтів: (095) 663-76-20, (068) 285-44-00

Український інформаційний простір у світовому контексті

17 квітня  2013 року Інститут журналістики та міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв під патронатом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства культури України проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію «УКРАЇНСЬКИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР У СВІТОВОМУ КОНТЕКСТІ: набутки, проблеми, перспективи».

 

Програма конференції:

  •  10:00 – відкриття конференції, пленарне засідання
  • 13:00 – перерва
  • 14:00 – робота в секціях
  • 17:00 – підбиття підсумків, закриття конференції

Голова оргкомітету  ректор КНУКіМ, доктор педагогічних наук, професор Михайло Михайлович Поплавський.

 

Час і місце проведення:

мультимедійна ауд. 506 Інституту журналістики та міжнародних відносин

(Київ, вул.  Щорса, 36).

 

Умови участі в конференції

З огляду на те, що видання Збірника матеріалів конференції передбачається до початку її роботи, всіх, хто бажає взяти участь у роботі конференції, просимо завчасно (до 20 березня 2013 р.) надіслати текст доповіді (повідомлення) для публікації на електронну адресу:

Е-mail: nkin@ukr.net,  тел.: (044) 285 19 06 (кафедра); моб. (097) 96 888 77 (проф. М. Тимошик).

 

Публікація схвалених оргкомітетом до друку текстів  авторів б е з к о ш т о в н а.

 

Рубрикація збірника формуватиметься за проблематикою секцій:

  • видавничої справи, мережевих видань та редагування;
  • журналістики;
  • реклами та зв’язків з громадськістю;
  • міжнародної інформації, соціології та перекладу.

 

Окрема рубрика – «Студентська наука» (для магістрів, бакалаврів  та спеціалістів.)

 

Вимоги до текстів:

  1. Набір у текстовому редакторі Microsoft Word, гарнітура – Times New Roman, 14 кг, інт. 1,5; обсяг 7-12 стор.; без примусових переносів;
  2. Послідовність викладу: у правому верхньому куті – ім’я та прізвище автора, науковий ступінь, посада, нижче по центру – назва статті; анотації укр. та англ. мовами (4-5 рядків курсивом) та ключові слова (курсивом), виклад самої статті (структура – за вимогами ВАКу);
  3. Посилання на літературу у квадратних дужках з нумерацією позицій в алфавітному порядку; список л-ри – наприкінці тексту; бібл. опис – за діючим стандартом;
  4. Автори без наукового ступеня (викладачі, аспіранти, студенти) до статті додають рецензію доктора наук чи кандидата наук за обраною тематикою або рекомендацію керівника).

 

Окремим файлом – заявка (ПІБ, наук. ступінь, посада, повна назва навчального закладу, контактні тел. та електронна адреса, тема).

Оргкомітет зобов’язується своєчасно повідомити потенційних учасників про результати розгляду заявок і включення матеріалів до збірника.

Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 53-л від 26 квітня 2021 року