Телефони для абітурієнтів: (095) 663-76-20, (068) 285-44-00

V Міжнародна науково-практична конференція «Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації»

 «ГОСТИННІСТЬ, СЕРВІС, ТУРИЗМ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ІННОВАЦІЇ»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

 КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ

 ФАКУЛЬТЕТ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО І ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

  

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie (WSTiJO)

 (Республіка Польща)

EMBASSY OF HUNGARY – HUNGARIAN TOURISM Information Office (Угорщина)

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii

(Республіка Польща)

Департамент туризму та курортів

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Міжнародна Торгівельна Палата ICC Ukraine

V Міжнародна науково-практична

конференція

«ГОСТИННІСТЬ, СЕРВІС, ТУРИЗМ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ІННОВАЦІЇ»

інформаційний лист

26–27 квітня 2018 року

 Київ 2018

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Міжнародної науково-практичної конференції «Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації», яка відбудеться на ФАКУЛЬТЕТІ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО І ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ 26-27 квітня 2018 р.

До участі у конференції запрошуються викладачі, аспіранти, докторанти, науковці та практичні організатори туристичного, готельного та ресторанного бізнесу.

 Мета конференції полягає в теоретичному узагальненні результатів  наукових досліджень і розробці практичних рекомендацій щодо вирішення проблем розвитку та впровадження інновацій у сфері послуг.

 Робочі мови конференції: українська, англійська, польська.

 Місце проведення: м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36, (корпус 2), ауд. 206.

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 

Секція 1. Теорія і практика розвитку готельно-ресторанного бізнесу.

Секція 2.  Стратегічні напрями формування та розвитку національного

туристичного продукту.

Секція 3. Соціально-економічні стратегії розвитку сфери послуг.

Секція 4. Сучасні проблеми конкурентоспроможності індустрії гостинності.

 

Тези будуть опубліковані у збірнику «Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації», яку автори (учасники) зможуть отримати під час конференції.

 

Для участі у конференції необхідно до 5 березня 2018 року надіслати на електронну адресу оргкомітету naukafgritb@ukr.net чи подати особисто:

 

–   заявку (наприклад, Іванюшко С. М._заявка);

–   файл з текстом доповіді (назва файлу має бути підписана відповідно до номеру секції, прізвища, ініціалів учасника конференції та містити у другій частині слово «Тези» (наприклад, 1_Іванюшко С. М._Тези).

 

Вимоги до оформлення та подання матеріалів

Тези подаються обсягом 3-5 сторінок формату А4 у текстовому редакторі Microsoft Word у вигляді файлу з розширенням *.doc, або *.docx; шрифт – Times New Roman; розмір – 14 кегль; 1,5 міжрядковий інтервал; абзац відступ – 15 мм; усі поля – 20 мм; сторінки не нумеруються.

Аспіранти і студенти подають свої матеріали з візою наукового керівника «Рекомендовано до друку».

Матеріали, які не відповідають зазначеним вимогам та подані пізніше вказаного терміну, розглядатись оргкомітетом не будуть.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти теми доповідей, що не відповідають напряму конференції чи встановленим вимогам оформлення.

 

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді:

– прізвище та ініціали автора (не більше двох) (шрифт – напівжирний);

– науковий ступінь, вчене звання;

– місце роботи;

– місто, держава;

– назва тез (великі літери, шрифт – напівжирний);

– текст;

– список використаних джерел (Посилання та список літератури оформляти згідно з вимогами МОН України).

 

Зразок оформлення тез:

 

Іванюшко С. М. , канд. екон. наук, доцент

Київський національний університет культури і мистецтв

Київ, Україна

ТРАНСФОРМАЦІЯ ТУРИСТИЧНОЇ

ОСВІТИ В УКРАЇНІ

… текст…

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

За додатковою інформацією звертатися за телефоном: Плецан Христина Василівна (096–90–22–903, 044–53–72–098).

ЗАЯВКА

НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

 

прізвище         _______________________

Ім’я                  _______________________

По батькові    _______________________

Вчене звання ________________________

Науковий ступінь ____________________

Установа      ________________________

Посада _____________________________

Адреса (з індексом)  __________________

Телефон          ________________________

Е-mail              _______________________

Назва  доповіді ______________________

Секція _____________________________

Форма участі ______________________

 

Планую:

 

¨  виступити з доповіддю (7–10 хв.)

¨  виступити з інформацією (до 5 хв.)

¨  взяти участь як слухач

¨  тільки друк матеріалів конференції

 

Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 53-л від 26 квітня 2021 року