Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.

Вчитися – цікаво, навчати – престижно!

Дата: 06.05.2019 | Рубрика: Новини

В рамках Днів Науки КНУКіМ Кафедра філософії спільно з Науково-дослідним інститутом за участі аспірантів вишу провели круглий стіл на тему «Інноваційні методи викладання у закладах вищої освіти».

Відкриваючи захід, кандидат філософських наук, доцент Кафедри філософії Олена Вікторівна Кундеревич зазначила: «В сучасному світі почалось відродження гуманітарної освіти. Відбулось розуміння того, що представникам робочих професій і тим, хто зайнятий інтелектуальною працею, потрібні не тільки професійні знання, але й особисті навички. До них можна віднести: критичне мислення, ефективні комунікації, вміння обробляти інформацію як з академічної, так і з культурологічної точок зору, аналізувати кількісні та якісні дані.

Спеціалізовані освітні програми більше не можуть підготувати людину до нової економіки знань, що потребує творчого мислення, і саме тому все більше зростає переконання в необхідності широкої міждисциплінарної освіти».

Четвертий рівень вищої освіти, який визначається як освітньо-творчий та освітньо-науковий передбачає оволодіння навичками викладацької діяльності, тому наукові заходи, присвячені висвітленню методології освітнього процесу, є одним із напрямків роботи наукових шкіл КНУКіМ.

Співробітники Науково-дослідного інституту, викладачі Кафедри філософії разом з аспірантами обговорили ряд важливих питань:

  1. Як забезпечити ефективність лекції у закладах вищої освіти?
  2. Типові недоліки викладачів закладів вищої освіти у проведенні лекції.
  3. Продуктивні інновації в лекційній діяльності викладачів закладів вищої освіти.
  4. Прийоми активізації уваги студентів на лекції.
  5. Прийоми розвитку пізнавальної активності студентів на лекції.
  6. Особливості методики проблемної лекції у закладі вищої освіти.
  7. Вимоги до особистості викладача сучасного закладу вищої освіти.
  8. Яким має бути стиль спілкування сучасного викладача закладу вищої освіти зі студентами?

Молоді науковці обмінялися думками про навчальний процес, його специфіку та наповнення змістом у різних навчальних закладах, в яких навчалися до того, поділилися спогадами про отриманий ними позитивний та негативний досвід. Окрім того, учасники круглого столу розглянули тему вдосконалення освітніх практик у закладах вищої освіти, спільно шукаючи шляхи заохочення студентів до навчання та вмотивування випускників вищої школи до науково-освітньої діяльності.

Активну участь в обговоренні взяла кандидат наук з державного управління, доцент Науково-дослідного інституту Олена Олександрівна Бутник. Вона поділилася власними міркуваннями про організацію процесу навчання в закладах вищої освіти, розповіла про європейський навчальний досвід вищої школи.

 «Наріжним каменем освіти є любов до тих, кого навчаєш. Якщо пам’ятати про нього, то навчальний процес буде і успішним, і результативним, і цікавим для всіх його учасників», – зазначила, підбиваючи підсумки круглого столу, завідувач Кафедри філософії, доктор педагогічних наук, доцент Катерина Михайлівна Кириленко.

Обговорення проблем освіти та викладання викликало жвавий інтерес в аудиторії, засвідчило наявність самобутнього інноваційного викладацького досвіду, що напрацьований викладачами КНУКіМ, та наявність зацікавленої у передачі цього досвіду майбутнім поколінням нової плеяди викладачів!

Контакти