Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.

ВІСНИК КНУКіМ “МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО”

ВИПУСК 27
2012

ЗМІСТ

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

БАЛАБАН О. І. МЕТОДИКА ТЕАТРАЛЬНОЇ ЕКСПРЕСІЇ.

БЄЛЯВІНА Н. Д. ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛЬСЬКОЇ КОРОЛІВСЬКОЇ ПРИДВОРНОЇ КАПЕЛИУ КРАКОВІ (XVI СТ.)

БІЛОЗУБ Л. М. МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ.

БОДНАРЧУК Т. В. ЛІТЕРАТУРНО-ТЕАТРАЛЬНІ ПОШУКИ МОДЕРНІЗМУ: ПОГЛЯД З ПОЗИЦІЙ ПОСТМОДЕРНОГО СВІТОГЛЯДУ

БОРШУЛЯК А. М. СЕМАНТИЧНІ АСПЕКТИ “ДОЛИНИ ОБЕРМАНА” Ф. ЛІСТА

БУЛДА М. В. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДИТЯЧОГО РЕПЕРТУАРУ БАЯНІСТА-АКОРДЕОНІСТА (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ В. ВЛАСОВА).

ВАРИВОНЧИК А. В. ПРО ФОРМИ СУСПІ ЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ В ГАЛУ ЗІ УКРАЇНСЬКОГО ТРАДИЦІЙНОГО НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА ВИШИВАННЯ.

МИРОНЕНКО В. П. ВИЧЕГЖАНІНА Н. Ю. ВЕРТИКАЛЬНЕ ОЗЕЛЕНЕННЯ ЯК ЗАСІБ ЕКОЛОГІЧНОГО ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНО-мистецтвознавства, фольклористики та етнології ПРОСТОРОВОГО СЕРЕДОВИЩА ОФІСНИХ ПРИМІЩЕНЬ….

ЗЕЛЕНКОВА В. А. МОРФОЛОГІЯ ЕКСТЕР’ЄРІВ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРІВ ПАСАЖИРСЬКИХ ПРОСТОРІВ АЕРОВОКЗАЛІВ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ.

ЗІНСЬКА Т. В. МУЗИЧНИЙ КОНКУРС ЯК ФОРМА АКТУАЛІЗАЦІЇ ТВОРЧОГО ПОТЕ НЦІАЛУ ВИКОНАВЦЯ.

КАНЄВСЬКИЙ М. Є. КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ САДОВИХ ЛАНДШАФТІВ.

КАСЯН В. М. БІТБОКСИНГ: ГЕНЕЗИС І СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ

КУШНІР А. Я. ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ГРИ НА ФЛЕЙТІ В.С. АНТОНОВА

ЛОПУХОВА С. О. МИСТЕЦТВО І МАСОВА КУЛЬТУРА

МАРИНІН І. Г. ОРКЕСТРОВІ СОПІЛКИ КОНСТРУКЦІЇЇ Б. ГУЛАШЕВСЬКОГО ТА П. ЦИНКАЛОВА ЯКУНІКАЛЬНЕ ЯВИЩЕ НАРОДНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

МЕЛЬНИК М. Т. ГЛАМУРНИЙ НАПРЯМ ФЕШН-ДИЗАЙНУ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

МИХАЛЕВИЧ В. В. ПОРІВНЯННЯ СИМВОЛІКИ ЦЕНТРУ В МИСТЕЦТВІ РОМАНТИКІВ XVIII–XIX СТ. З АНАЛОГІЧНОЮ ТРАДИЦІЙНОЮ РЕЛІГІЙНО-МІФОЛОГІЧНОЮ СИМВОЛІКОЮ.

МОКРОГУЗ І. М. ВИКОНАВСЬКІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЇ РУКИ БАНДУРИСТА

ПОЗДНЯКОВ О. О. ТАНЦЮВАЛЬНИЙ СТИЛЬ «КРАМП» У СИСТЕМІ СУЧАСНОГО ТАНЦЮ.

РУСАВСЬКА В. А.ІНФРАСТРУКТУРА ГОСТИННОСТІ ХІХ СТ.

РЄЗНІК О. С. АСОРТИМЕНТ БАЯННО-АКОРДЕОННОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ КРЕМІНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ ФАБРИКИ.

РЯЗАНЦЕВ Л. В. ФУНКЦІЇ МУЗИКИ В АУДІОВІЗУАЛЬНИХ МИСТЕЦТВАХ.

САВЧЕНКО Р. В. ЄВРЕЙСЬКА ХОРЕОГ РАФІЧНА КУЛЬТУРА В У КРАЇНІ: ІСТОРІОГРАФІ ЧНА ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ (друга половина ХІХ ст. – ХХІ ст.).

САЛО Р. Б. СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ТАНЦЮ ЯК ФЕНОМЕН ЕСТРАДИ

СИНЬКО Г. П. ІВАН КАВАЛЕРІДЗЕ – НЕВТОМНИЙ ШУКАЧ, ЕКСПЕРЕМЕНТАТОР І НОВАТОР У ЦАРИНІ КІНО.

СМОЛЯР О. В. ІСТОРИЧНА ТИПОЛОГІЯ ТА СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙНУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ КОМПЛЕКСІВ.

СПОДАРЕНКО В. М. СЕМАНТИКА І ДЕФІНІ ЦІЯ ПОНЯТТЯ “СТИЛЬ” У КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ АКОРДЕОННО-БАЯННОЇ ТВОРЧОСТІ.

ХЛИСТУН О. С. ТРАДИЦІЙНА РІЗДВЯНА ОБРЯДОВОСТЬ УКРАЇНЦІВ (20-ті рр. ХХ ст.)

ЧЕРЕПАНИН М. В. АСТОР П’ЯЦОЛЛА: ТРАДИЦІЙНЕ ТАНГО ТА ЙОГО СТИЛЬОВА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ В СУЧАСНОМУ АКАДЕМІ ЧНОМУ ВИКОНАВСТВІ (З НАГОДИ 90-Ї Р ІЧНИЦІ НАРОДЖЕННЯ КОМПОЗИТОРА).

ЧЕРНИШЕВИЧ Н. І. ТРАНСФОРМАЦІЯ ВИДОВИЩНОЇ ФОРМИ МАСОВОГО СВЯТА ДАВНЬОЇ ГР ЕЦІЇ, ДАВНЬОГО РИМУ Й ВІЗАНТІЇ.

ШАНДРЕНКО О. М. СІЛКО Г. Г. ВІЗУАЛЬНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ТІЛА В ОЛІМПІЙСЬКОМУ ПЛАКАТІ СЕР. ХІХ – ПОЧ.ХХІСТ

Контакти