Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.

Впевненість в собі як необхідна риса особистості конкурентоспроможного фахівця!

Дата: 14.04.2018 | Рубрика: Новини

Студенти ФЖіМВ відвідали відкриту інтерактивну лекцію кандидата психологічних наук, доцента Кафедри психології Університету культури Олени Строяновської – «Впевненість в собі як необхідна риса особистості конкурентоспроможного фахівця».

Метою заняття було набуття систематизованих та узагальнених знань із загальної психології, психології управління, соціальної психології, психології спілкування, етики про впевненість у власних силах та її характеристики, формування навичок підвищення самооцінки та коректного відстоювання власних прав в межах корпоративної культури.

«В умовах сьогодення суспільство потребує сформованості нового покоління професіоналів, здатних сміливо, комплексно, цілеспрямовано та розумно розв’язувати складні соціальні, економічні, політичні проблеми. Цю необхідність можливо реалізувати за допомогою формування особистісно-індивідуальних ключових компетенцій, які визначають поведінку майбутнього фахівця в суспільному житті, відображають такі індивідуальні якості його особистості, як:

1) впевненість у собі, ініціативність, прагнення до професійного успіху;

2) здатність до самовизначення в ситуаціях вибору на основі власних позицій;

3) здатність брати на себе відповідальність, приймати рішення;

4) здатність досягати поставленої мети;

5) здатність до неперервного професійного навчання впродовж усього життя;

6) здатність до самокритики, адекватної самооцінки, самоуправління;

7) гнучкість, здатність адаптуватися до змінних умов журналістики та міжнародних відносин», – зауважила Олена Василівна.

Виходячи з актуальності та важливості формування у майбутніх фахівців журналістики та міжнародних відносин впевненості у власних силах, оволодіння знаннями про умови, шляхи формування адекватної самооцінки та асертивність як вміння захистити себе й поважати права інших, запропонована тема була необхідною та значущою.

Відповідно до традиційної навчальної структури лекційне заняття складалося з таких етапів, як ознайомлення з темою, планом, джерелами; пояснення взаємозв’язку з попередньою темою; визначення основних понять і ключових слів цієї теми: індивід, особистість, індивідуальність, свідомість, самосвідомість, образ Я, самооцінка, адекватна та неадекватна самооцінка, рівень домагань, асертивність, пасивний, агресивний та впевнений стилі поведінки тощо; безпосереднє викладання теоретичного матеріалу; підведення підсумків на основі запитань (яку роль у розвитку корпоративної культури відіграє рівень впевненості в собі керівників та підлеглих, у чому полягає сутність адекватної самооцінки, які бувають шляхи формування самооцінки; як можна змінити рівень самоповаги до себе, які стилі поведінки є найбільш ефективними в умовах корпоративної діяльності тощо); передача студентам інформації для їх самостійного опрацювання першоджерел про діловий імідж фахівця, важливість не тільки внутрішнього адекватного ставлення до себе, а й зовнішнього вигляду для побудови ефективних корпоративних відносин.

Лекція проводилась у невимушеній, дружній атмосфері, інформаційний науковий матеріал подавався в простій, легко зрозумілій, доступній формі, лектор використовувала не тільки яскравий та цікавий презентаційний матеріал, а й приклади із власного та студентського життя, спеціальні психологічні вправи для поглибленого аналізу особливостей розуміння власного Я, тестові методики для визначення типу темпераменту, рівня самооцінки та домагань студентів. Молодь проявляла ентузіазм у виконанні практичних завдань, ставила багато запитань щодо теми, ділилась власними думками та проблемами, які уважно вислуховувались викладачем, вказувала на важливість формування впевненості в особистому і професійному житті.

Інтерактивна форма роботи зі студентами допомагала їм швидше й ефективніше засвоювати складний теоретичний матеріал та формувати навички кращого розуміння своїх індивідуальних особливостей та методів їх корекції.

Контакти