Телефони для абітурієнтів: (095) 663-76-20, (068) 285-44-00

Всеукраїнська наукова конференція на тему: “Соціальні комунікації: стан, проблеми, тенденції”

26–27 квітня 2012 року у Київському національному університеті культури і мистецтв відбудеться Всеукраїнська наукова конференція на тему: “Соціальні комунікації: стан, проблеми, тенденції”.

Планується робота секцій:

  • теоретичні й методологічні проблеми соціальних комунікацій;
  • теорія й історія журналістики і видавничої справи;
  • зв’язки з громадськістю та реклама: прикладні соціально-комунікаційні технології;
  • соціально-комунікаційні засади діяльності бібліотек в умовах інформатизації суспільства;
  • документознавство як соціокомунікативна дисципліна в міждисциплінарному науковому просторі;
  • сучасне мистецтво (музика, хореографія, театр, кіно, дизайн) у соціокомунікаційному просторі України;
  • соціальні комунікації в культурних індустріях: теорія і практика гостинності в готельно-ресторанному й туристичному бізнесі;
  • інформаційні комунікації в сучасному суспільстві (комп’ютерні науки).

Заявку про участь у конференції потрібно подати до 1 квітня 2012 року на електронну адресу наукового відділу: naukaknukim@ukr.net. Заявка має такі рубрики: назва виступу, прізвище, ім’я, по батькові автора, його науковий ступінь, посада, місце роботи, контактний телефон.

Вимоги до оформлення доповідей. Робочі мови конференції – українська, російська. Обсяг доповіді – 2-5 сторінок комп’ютерного набору формату А4 у редакторі MS WORD for WINDOWS; інтервал – 1,5; шрифт – Times New Roman, 14 кегль. Усі поля – 2 см.

Доповіді будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції. Публікації аспірантів, здобувачів і студентів розглядатимуть тільки за наявності рецензії наукового керівника.

Реєстраційний внесок за участь у конференції – 80 грн.

Проїзд, харчування, проживання за рахунок учасників.

Конференція відбудеться за адресою:

01601 м. Київ, вул. Щорса, 36.

За детальнішою інформацією звертатися за тел.: 286-42-31; 529-97-43.


Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 53-л від 26 квітня 2021 року