Телефони для абітурієнтів: (095) 663-76-20, (068) 285-44-00

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

 

Шановні викладачі, аспіранти, здобувачі, студенти!

23-24 квітня 2015 року наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв та кафедра книгознавства і бібліотекознавства під патронатом Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Бібліотека ХХІ століття: перспективи та інновації».

 

Планується робота секцій:

1. Сучасні підходи формування, опрацювання і зберігання інформаційних ресурсів.
Керівники секції : Сербін Олег Олегович, кандидат історичних наук, доцент; Кобижча Наталія Іванівна, кандидат культурології

2. Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек в умовах глобальних інформаційних впливів.

Керівник секції : Гранчак Тетяна Юріївна, доктор соціальних комунікацій, професор

3. Бібліотечна освіта в контексті сучасних суспільних потреб.
Керівники секції : Бачинська Надія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент; Хіміч Ярослава Олегівна

4. Бібліотека, архіви, музеї як структурний елемент цивілізаційної культурної спадщини: досвід та перспективи.
Керівники секції: Горбань Юрій Іванович, кандидат культурології, доцент; Михайлова Рада Дмитрівна, доктор мистецтвознавства, професор

5. Управління електронними ресурсами в сучасній бібліотеці.
Керівники секції: Ярошенко Тетяна Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент; Назаровець Сергій Андрійович

 

У рамках конференції 24 квітня 2015 року в читальній залі наукової бібліотеки КНУКіМ відбудеться семінар для директорів/завідувачів, провідних спеціалістів бібліотек училищ і коледжів культури та мистецтв на тему: «Інформаційні технології та інновації у бібліотеках ВНЗ». До обговорення на семінарів пропонуються наступні теми:

 • створення веб-сайту та сторінки бібліотеки у соціальних мережах;
 • проектна діяльність вузівських бібліотек.

З метою організації дієвої практичної допомоги та співпраці просимо надсилати Ваші запитання для обговорення на семінарі та підготовки методичних рекомендацій.

 

До участі у конференції запрошуються керівники та фахівці бібліотек, музеїв, архівів, книговидавці, представники науково-дослідних установ і комерційних організацій, науковці, молоді вчені, аспіранти та докторанти вищих навчальних закладів, практичні працівники галузі культури України.

 

Під час роботи конференції експонуватимуться книжково-інформаційні виставки:

 1. Наукові праці викладачів Київського національного університету культури і мистецтв
 2. Рідкісні та цінні видання з фондів наукової бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв

 

Програма конференції формуватиметься на підставі прийнятих заявок від учасників.

 

Заявку на участь у конференції та текст тез доповідей (див. додатки) просимо надіслати до 1 квітня 2015 року за адресою: Наукова бібліотека КНУКіМ, вул. Щорса, 36, м. Київ, 01601 та на електронну адресу завідувача сектора методичної роботи бібліотеки skachenko.nana@mail.ru.

Статті викладачів, які не мають наукового ступеня, аспірантів, здобувачів, а також матеріали студентів розглядатимуться тільки за наявності рецензії наукового керівника. Рецензія надсилається у сканованому варіанті або подається особисто учасником конференції.

 

З питаннями звертатися до організаційного комітету за телефонами:

+380976748988 Горбань Юрій Іванович

+380964804108 Сербін Олег Олегович

 

Послідовність надання відомостей у доповідях

 1. Назва доповіді (шрифт напівжирний, літери великі, вирівнювання по центру).
 2. Через один рядок – ім’я та прізвище автора (авторів), назва організації, робоча адреса (з поштовим індексом), контактний телефон (вирівнювання по центру).
 3. Через один рядок – текст доповіді (вирівнювання по ширині).
 4. Посилання на джерела та літературу – під сторінкові.

                                                                                                      

Додаток № 1. Вимоги до оформлення тез доповідей

Тези доповідей можуть бути представлені в електронному вигляді та/або роздрукованими.

Формат аркуша – А4 (210×297).

Поля:

 • праве 15 мм
 • ліве 30 мм
 • верхнє 20 мм
 • нижнє 20 мм.

Шрифт – Times New Roman, 14 пт.

Міжрядковий інтервал – 1,5.

 

Додаток № 2. Заявка на участь у конференції (завантажити)

Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 53-л від 26 квітня 2021 року