Телефони для абітурієнтів: (095) 663-76-20, (068) 285-44-00

Всеукраїнська науково-практична конференція «Фольклор і народне пісенне виконавство в сучасному соціокультурному просторі України»

Шановні колеги!
Київський національний університет культури і мистецтв
ЛАБОРАТОРІЯ МУЗИЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ
кафедри фольклору, народнопісенного та хорового мистецтва
факультету музичного мистецтва КНУКіМ
запрошують Вас узяти участь у
ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ
«ФОЛЬКЛОР І НАРОДНЕ ПІСЕННЕ ВИКОНАВСТВО В СУЧАСНОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ»

Конференція відбудеться 5 – 6 жовтня 2012 р.

Місце проведення конференції: Київський національний університет культури і мистецтв, факультет музичного мистецтва, м. Київ, вул. Щорса, 36 (адміністративний корпус). Найближча станція метро – «Печерська».

Адреса оргкомітету: м. Київ, 01601, вул. Щорса, 36, ауд. 919, тел. (044) 529-24-85 або (098)398-20-30 (Сінельнікова Валентина Володимирівна)

Інформаційна підтримка:

 • загальнодержавна українська газета «Культура і життя» газетно-журнального видавництва Міністерства культури і туризму України
 • Інтернет-сайт Київського національного університету культури і мистецтв (knukim.edu.ua)
 • Національна радіокомпанія України

Наукова проблематика конференції:

 • Фольклористика в Україні: здобутки, проблеми методології, перспективи розвитку.
 • Фольклор та фольклористика етнографічних регіонів України.
 • Фольклорний процес у сучасному інформаційному просторі.
 • Етномозаїка традиційних культур населення України та української діаспори.
 • Етномузикознавство: історія дослідження і нові методологічні підходи.
 • Народне пісенне виконавство: традиції, сучасність, перспективи.
 • Теорія та методика мистецької освіти: проблеми й перспективи розвитку.

Орієнтовна програма роботи конференції:

5 жовтня 2012 р.

08.30  10.00 – реєстрація учасників конференції
10.00 – 12.00 – відкриття конференції та пленарне засідання
12.00 – 14.30 – секційні засідання
14.30 – 15.00 – кава-брейк
15.00 – 17.00 – продовження засідання секцій, круглий стіл
17.00 – 19.30 – етномистецька акція «ІВАНОВА ТОЛОКА»

 6 жовтня 2012 р.

10.00 – 13.30 – майстер-класи з практики підготовки фахівців-фольклористів
13.30 – 14.00 – підведення підсумків, закриття конференції
14.00 кава-брейк, від’їзд

У рамках конференції планується  проведення круглого столу на тему: «ЗБЕРЕЖЕННЯ СПІВОЧОЇ ТРАДИЦІЇ ТА МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ФОЛЬКЛОРУ У НАУКОВО-ЕТНОГРАФІЧНОМУ АНСАМБЛІ», а також культурно-мистецької акції «ІВАНОВА ТОЛОКА» за участю фольклорних колективів КНУКіМ «Кралиця», «Многая лєта»,  студентських фольклорних ансамблів та автентичних виконавців.

Для участі у конференції потрібно до 20 вересня 2012 року подати:

 • письмову заявку на електронні адреси оргкомітету конференції (grucynj@i.ua або  5292485@rambler.ru), у якій зазначити тему доповіді, відомості про автора (прізвище, ім’я та по батькові, місце роботи чи навчання, посаду, науковий ступінь, вчене та почесне звання (у разі наявності), телефони, факс, е-mail, підтвердження потреби проживання в гуртожитку чи готелі;
 • анотацію українською мовою (до 3 000 зн.) та статтю – 7–12 сторінок.

Робоча мова конференції: українська. Регламент виступу: 20 хвилин у пленарному засіданні, 10 хвилин – у секційному засіданні, 5 хвилин – обговорення доповіді.

Видання  матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції планується у наукових фахових виданнях КНУКіМ (друк однієї сторінки – 20 грн.), а також планується видання окремої збірки матеріалів конференції.

Вимоги до оформлення наукової статті

 1. Мова – українська.
 2. Праворуч – прізвище, ім’я та по-батькові автора, місце навчання (роботи), посаду без скорочень, напівжирним шрифтом, курсивом.
 3. Назва доповіді (статті) напівжирним шрифтом великими літерами з вирівнюванням по центру відповідно параметру сторінки.
 4. Електронний варіант доповіді (статті) виконується в редакторі Word for Windows 6.0 (формат *.doc) і вище, шрифтом Times New Roman, розмір шрифту 14. Береги: по периметру – 2 мм; міжрядковий інтервал – 1,5; формат паперу А4; абзац – відступ 1,25 (не використовувати пробіли й Таb). У разі необхідності допускаються шрифтові виділення всередині тексту курсивом чи напівжирним шрифтами (для окремих слів та словосполучень).
 5. Малюнки, таблиці та інші графічні зображення, а також фото додаються окремим файлом (підпис: мал. 1., таб. 1) у форматі *.doc.
 6. Список використаних джерел та літератури подається в кінці тексту (не більше 12 назв) в абетковому порядку за вимогами ДАК.
 7. Посилання в тексті вказуються в квадратних дужках: порядковий номер джерела та сторінка(и) (напр.: [1, 12-15]).
 8. Аспіранти подають свої матеріали з візою наукового керівника «Рекомендовано до друку».
 9. Анкета учасника додається окремим файлом.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти подані заявки (доповіді), якщо їх тематика не відповідає темі конференції, вимогам щодо оформлення тексту статей (тез) або відповідному науковому рівню щодо написання та оформлення поданих матеріалів.

Витрати, пов’язані з участю у Всеукраїнській науково-практичній конференції (проїзд, проживання, харчування), беруть на себе її учасники.

Витрати на інформаційні та робочі матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, чай, каву здійснюються за кошти організаційного внеску учасників – 80 грн. (може бути внесено під час реєстрації).

За додатковою інформацією звертатися за телефонами:

телефон/факс (044) 529-24-85;
(098) 398-20-30 (Сінельнікова Валентина Володимирівна);
(067) 918-58-71 (Сінельніков Іван Григорович).

Редакційна колегія залишає за собою право відбору текстів доповідей до публікації.
Рукописи не рецензуються і не повертаються.

Заявка

НА УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

«ФОЛЬКЛОР і НАРОДНЕ ПІСЕННЕ ВИКОНАВСТВО В СУЧАСНОМУ

СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ»

(м. Київ, 5 –6  жовтня 2012 р.)

Прізвище:_______________________________________________________________

Ім’я:___________________________________________________________________

По батькові: ____________________________________________________________

Місце роботи:___________________________________________________________

Посада:________________________________________________________________

Науковий ступінь:_______________________________________________________

Вчене звання:___________________________________________________________

Домашня адреса:________________________________________________________

Телефон:_______________________________________________________________

Факс:__________________________________________________________________

Тема доповіді або повідомлення:____________________________________________

Підпис _________________________________________________________________

Дата___________________________________________________________________

Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 53-л від 26 квітня 2021 року