Телефони для абітурієнтів: (095) 663-76-20, (068) 285-44-00

Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційна діяльність – стратегічний напрям розвитку бібліотек вищих навчальних закладів»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

Інформаційний лист

Шановні викладачі, аспіранти, здобувачі, студенти!

28 травня 2014 року наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв під патронатом Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Інноваційна діяльність – стратегічний напрям розвитку бібліотек вищих навчальних закладів»

Планується робота секцій:

 1. Культура, освіта і суспільство
 2. Бібліотечно-інформаційні інновації: стан та перспективи розвитку
 3. Інформаційні технології формування та зберігання документів
 4. Кадрова політика в системі бібліотек вищих навчальних закладів
 5. Інноваційно-методична та наукова діяльність бібліотек вищих навчальних закладів
 6. Бібліотеки ВНЗ в системі наукових комунікацій

До участі в конференції запрошуються керівники та фахівці бібліотек, музеїв, архівів, книговидавці, представники науково-дослідних установ і комерційних організацій, науковці, молоді вчені, аспіранти та докторанти вищих навчальних закладів, практичні працівники галузі культури України.

Під час роботи конференції передбачається:

 • Демонстрація інформаційних ресурсів:

електронна презентація «Наукова бібліотека Київського національного  університету культури і мистецтв: від витоків до сьогодення»

 •  Книжково-інформаційні виставки:

«Наукові  праці викладачів Київського національного університету  культури і мистецтв»

«Рідкісні та цінні видання з фондів наукової бібліотеки Київського  національного університету культури і мистецтв»

 

Програма конференції буде формуватися на підставі прийнятих заявок учасників.

Заявку на участь у конференції та текст доповіді (див. додатки) просимо  надіслати до 1 травня 2014 року за адресою:

Наукова бібліотека КНУКіМ, вул. Щорса, 36, м. Київ, 01601

skachenko. nana@mail.ru

yuriy-gorban@mail.ru

Статті викладачів, які не мають наукового ступеня, аспірантів, здобувачів, а  також матеріали студентів розглядатимуться тільки за наявності рецензії наукового керівника. Рецензія надсилається у сканованому варіанті або подається особисто учасником конференції.

З питаннями звертатися до організаційного комітету за телефонами: (044) 5296138; 0976748988

Горбань Юрій Іванович –  директор наукової бібліотеки

Рибка Лариса Анатоліївна – заст. директора наукової бібліотеки

Скаченко Олена Олексіївна – зав. сектору методичної роботи

Додаток 1. Вимоги до оформлення доповідей (MS Word).

Додаток 2. Заявка на участь у конференції (MS Word).

 

Послідовність надання відомостей у доповідях

 

 1. Назва доповіді (шрифт напівжирний, літери великі, вирівнювання по  центру).
 2. Через один рядок – ім’я  та прізвище автора (авторів), назва організації, робоча адреса (з поштовим індексом), контактний телефон (вирівнювання по центру).
 3. Через один рядок – текст доповіді (вирівнювання по ширині).
 4. Поклики на джерела та літературу – підсторінкові.

 

Додаток № 1. Вимоги до оформлення доповідей

Доповіді  мають бути представлені в електронному вигляді та   роздрукованими.

Формат аркуша – А4 (210×297)

Поля:

– праве 15 мм

– ліве 30 мм

–  верхнє 20 мм

–  нижнє 20 мм

Шрифт – Times New Roman, 14 пт

Інтервал між рядками – півтора.

Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 53-л від 26 квітня 2021 року