Телефони для абітурієнтів: (095) 663-76-20, (068) 285-44-00

Київський національний університет культури і мистецтв

Харківська державна академія культури

Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Академія муніципального управління

Класичний приватний університет

Академія праці, соціальних відносин і туризму

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції викладачів і аспірантів

«Становлення сучасного українського суспільства: політичні, управлінські, економічні та правові аспекти»

Проводиться згідно з наказом МОН України № 1/9-511

27 березня 2015 року

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

До 1 березня  необхідно повідомити про Ваше рішення і надіслати заявку, оформлену відповідно до пропонованого зразка.

До 10 березня – надіслати на нашу адресу тези доповіді, обсягом до трьох сторінок (в електронному вигляді), згідно із зазначеними вимогами.

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Правові проблеми реформування системи державного управління.

Секція 2. Стан цивільно-правового та кримінально-правового законодавства на сучасному етапі розвитку українського суспільства.

Секція 3. Антикризові механізми державного регулювання.

Секція 4. Реформування економіки як необхідна умова розвитку української державності.

Секція 5. Документознавство та інформаційні системи в сучасній Україні.

 

ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

09:00-09:50 – реєстрація учасників

10:00-12:00 – пленарне засідання

12:30-13:30 – перерва на обід

13:30-15:30 – робота секцій

16:00 – підведення підсумків

 

Регламент

Виступ на пленарному засіданні 15 – 20 хвилин

Виступ на секційному засіданні  10 – 15 хвилин

Обговорення                                        5 – 7 хвилин

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

УДК 341.824:338.47 (043.2)

Іванов С. О., к.ю.н.,

Київський національний університет культури і мистецтв,

м. Київ, Україна

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАКОМПАНІЙ УКРАЇНИ

Фахівці з повітряного права вважають, що приєднання України до Монреальської конвенції забезпечить приведення норм українського законодавства у відповідність до міжнародних стандартів регулювання відповідальності авіаперевізника, а також підвищить безпеку польотів шляхом посилення відповідальності авіаперевізників [9, с. 50].

 Література

1. Оніщенко О. В. Договір перевезення повітряним транспортом: деякі цивільно-правові аспекти /О. В. Оніщенко// Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право» Зб. наук. пр. – К. : НАУ, 2009. – №4 (13). – С. 49-50.

 

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТУ МАТЕРІАЛІВ ТА ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ

 1. Назва файлу повинна відповідати прізвищу та номеру секції й містити вказівку на вид матеріалу конференції латиницею (наприклад, Ivanov_1_tezy, Ivanov_1_zayavka).
 2. При направленні матеріалів електронною поштою тема повідомлення повинна містити ім’я та прізвище учасника з обов’язковою вказівкою «на конференцію».

N.B. Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування або відхилення матеріалу, який виконаний та оформлений з порушенням зазначених вище вимог.

 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ У ЗБІРНИК ТЕЗ КОНФЕРЕНЦІЇ

 • Обсяг – 3 сторінки, текстовий редактор – Microsoft Word, формат сторінки А4 (210х297 мм). Поля: ліве – 20 мм; праве – 15 мм; верхнє – 15 мм; нижнє – 15 мм. Кегль – 14. Міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal.
 • Заголовок УДК: Times New Roman, вирівнювання по лівому краю.
 • Відомості про авторів – прізвище, ініціали – Times New Roman, шрифт напівжирний, вирівнювання по правому краю.
 • Посада та місце роботи, науковий ступінь, вчене звання – шрифт звичайний, вирівнювання по правому краю.
 • Відомості про наукового керівника – для осіб без наукового ступеню (ПІБ, посада, вчене звання, науковий ступінь).
 • Назва матеріалів: Times New Roman, шрифт звичайний, усі символи прописні, без переносу слів, вирівнювання по центру, без переносу слів з відступом 10 мм.
 • Список літератури розміщується наприкінці тексту; оформлюється у вигляді нумерованого списку.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

 

ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО НАДІСЛАТИ ОДНОЧАСНО:

 1. Заявку на участь (завантажити форму).
 2. Тези доповіді для публікації (якщо Ви бажаєте їх опублікувати).
 3. Рецензію наукового керівника (для осіб без наукового ступеня).

 

ЗАЯВКИ ПРИЙМАЮТЬСЯ

Заявки учасників конференції з позначкою «На конференцію» просимо надсилати:

e-mail: knukim_konf2015@ukr.net

тел.: (098) 732-87-35, (099) 916-91-73.

 

Витрати на проїзд, проживання, харчування здійснюються за рахунок учасників конференції.

Організаційний внесок за участь у конференції не сплачується.

Публікація тез безкоштовна.

Збірник матеріалів конференції учасники отримають під час конференції.

 

АДРЕСА ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Київський національний університет культури і мистецтв,

вул. Щорса, 36, м. Київ, 06101.

РОЗТАШУВАННЯ

346432

ЯК ПРОЇХАТИ

Від залізничного вокзалу: від станції метро «Вокзальна» до станції метро «Печерська» (перехід від станції «Театральна» на станцію «Золоті ворота»).

Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 53-л від 26 квітня 2021 року