Телефони для абітурієнтів: (095) 663-76-20, (068) 285-44-00

Всеукраїнська науково-практична конференції «Україна в соціально-культурному вимірі сучасності» (23-24 квітня)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Київський національний університет культури і мистецтв

Факультет режисури і шоу-бізнесу

Кафедра шоу-бізнесу

Студентський парламент Київського національного університету культури і мистецтв

Шановні колеги!

Київський національний університет культури і мистецтв запрошує Вас узяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів і молодих учених «Україна в соціально-культурному вимірі сучасності», яка відбудеться 23–24  квітня 2014 року за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36.

До участі в конференції запрошуються студенти, аспіранти, викладачі. 

Планується робота секцій:

Секція 1. Культурні індустрії.

Секція 2. Економіка та право соціально-культурної сфери.

Секція 3. Мистецтво та культура сучасності.

Секція 4. Соціальні комунікації та сучасні ЗМІ.

 

Робочі мови конференції:

  • українська;
  • російська;
  •  англійська;

 

Умови участі у конференції

Для участі у конференції необхідно до 15 квітня 2014 року надіслати на адресу оргкомітету:

1.  Заявку на участь у конференції.

2.  Тези доповіді.

3. Для тих, хто ще не отримав наукового ступеня (студенти, аспіранти, здобувачі) – рецензію наукового керівника.

 

Вимоги до оформлення матеріалів

Заявки та статті необхідно подавати в друкованому та електронному вигляді у форматі Microsoft Word (.doc) на електронну адресу оргкомітету: cultural_industries@ukr.net

 

Файли мають бути названі прізвищем автора латинськими літерами:

Prizvische_zayavka.doc

Prizvishe_tezy.doc

Prizvishe _recenziya (відсканований варіант)

 

Адреса оргкомітету: м. Київ, вул. Щорса, 36, ауд. 601

 

Вимоги до оформлення тексту тез

–   текст має бути відредагованим, обсягом не більше 4-х сторінок для тез формату А4;

–   усі поля – 20 мм;

–   розмір  шрифту:  основний текст  – 14 пт, відомості про авторів, підписи до рисунків – 12 пт. Міжрядковий інтервал – 1,5;

–   абзацний відступ – 1,25. Не допускається створення абзаців знаками пробілів!

–   не користуватися переносом;

–   сторінки не нумеруються;

–       в правому верхньому куті вказуються (жирним шрифтом 14 пт) у такому порядку:

1) прізвище та ініціали автора;

2)  науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали наукового керівника;

3) навчальний заклад;

–   назва тез – посередині сторінки жирним шрифтом, розміром 14 пт;

–   список використаних джерел подається наприкінці публікації згідно з вимогами бібліографічного опису. При посиланнях у тексті в квадратних дужках вказувати номер позиції у списку й сторінку [1, 111]. Зноски знизу сторінки не допускаються.

 

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, які були подані з порушенням зазначених вимог, з орфографічними та стилістичними помилками.

 

Приклади оформлення літератури

1. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. «Крим–2003») [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим  доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

2. Валова І. Нові принципи угоди Базель II / I. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. – 2007. – Т. 2. – С. 13–20.

3. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. – 2-ге вид., оновл. – К. : К.І.С., 2006. – 138 с.

4. Історія Національної академії наук України, 1941–1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. – К. : Нац. б-ка  України ім. В. І. Вернадського, 2007. – (Джерела з iсторії науки в Україні).

Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 53-л від 26 квітня 2021 року