Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.

Всеукраїнський науково-методичний семінар

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

 Факультет режисури та шоу-бізнесу

 Кафедра шоу-бізнесу

 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР

 «ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ МЕНЕДЖМЕНТ-ОСВІТИ

У СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ»

 

м. Київ, 6 квітня 2017 р.

 

 Мета семінару: стимулювання і розвиток наукової діяльності науково-педагогічних працівників та ефективне використання наукового потенціалу вищої школи для вирішення пріоритетних завдань удосконалення менеджмент-освіти на основі виявлення ключових здібностей успішного менеджера, використання сучасних концепцій управління і новітніх педагогічних технологій у формуванні таких здібностей, а також встановлення творчих контактів та розширення наукових зв’язків між ВНЗ України, що здійснюють підготовку менеджерів для соціокультурної сфери.

Місце проведення: Київський національний університет культури і мистецтв, вул. Є. Коновальця, 36, м. Київ, Україна.

До участі у семінарі запрошуються: вчені, молоді науковці, викладачі, менеджери та спеціалісти-практики соціокультурної сфери.

Тези доповідей будуть надруковані у збірнику матеріалів семінару.

Мова семінару: українська, російська, англійська.

Передбачено роботу таких секцій:

 

  1. Особливості менеджменту та нові вимоги

до роботи менеджера соціокультурної сфери

в епоху глобалізації

  1. Новітні концепції менеджменту й актуальні

проблеми менеджмент-освіти

 

  1. Ключові здібності сучасного менеджера та

педагогічні технології їх розвитку в студентів –

майбутніх управлінців соціокультурної сфери

  1. Формування сучасної моделі менеджмент-

освіти у соціокультурній сфері

 

Реєстрація (подання інформаційних матеріалів):

Для участі в роботі семінару потрібно надіслати електронною поштою до організаційного комітету заповнену за зразком заявку і тези доповіді до 24 березня 2017 року.

Назва файлу повинна містити прізвище та ініціали доповідача із вказівкою для заявки – заявка (наприклад, Гнатів М.С., заявка), для тез – тези і номер секції (наприклад, Гнатів М.С., тези, 4).

 

Координати організаційного комітету:

Поштова адреса: Київський національний університет культури і мистецтв,

вул. Є. Коновальця, 36, к. 601,  м. Київ, Україна, 02000.

 

Телефони:

+380-50-183-02-00;   +380-97-368-71-30   –   Тарас Васильович Григорчук, кандидат педагогічних наук

+380-67-972-43-34;   +380-50-648-02-10   –   Леся Василівна Малоока, кандидат історичних наук

+380-93-790-83-55;   +380-67-110-58-99   –   Оксана Петрівна Крупа, методист

 

E-mail: ShB-seminar@ukr.net

 

Оргкомітет сприяє розміщенню учасників у готелях. Проживання і харчування за рахунок учасників.

Участь у всеукраїнському семінарі та публікація тез для учасників семінару безкоштовна.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 

Вимоги до змісту: Доповідь повинна відповідати тематичним напрямам семінару та містити результати досліджень, які є новими, обґрунтованими, достовірними й практично значущими.

Вимоги до кількості авторів доповіді: не більше двох.

Обсяг: 2 сторінки.

Оформлення тексту: Поля – 2 см зі всіх сторін. Шрифт: Times New Roman. Розмір шрифту – 12 (УДК, відомості про авторів, анотація, ключові слова – 11; назва доповіді – 14; література – 10). Міжрядковий інтервал – 1,0. Абзац – 1 см. Орієнтація – книжкова (А4), без нумерації сторінок, без переносів.

Структура тез: 1) УДК – вирівнювання по лівому краю (див. http://teacode.com/online/udc/); 2) прізвище ім’я по батькові, науковий ступінь, вчене (почесне) звання автора, установа (місто, країна) – вирівнювання по правому краю (автори, які не мають наукового ступеня/вченого звання – вказують посаду: наприклад,  асистент, викладач, старший викладач і т. п.); 3) через 1 інтервал назва доповіді – по центру, всі літери великі; 4) через 1 інтервал анотація – курсивом, 5 рядків; 5) через 1 інтервал ключові слова – 5 слів; 6) через 1 інтервал текстова частина доповіді, без виділення структурних елементів; 7) через 1 інтервал література – до 5-ти найважливіших наукових джерел, з яких як мінімум 2 джерела – зарубіжні (розміщення джерел за алфавітом: спочатку джерела написані кирилицею, потім – латиницею).

Табличний і графічний матеріал: Цифровий матеріал подається у таблицях, що мають порядковий номер і назву, які друкуються посередині над таблицею 12-м шрифтом (наприклад, Табл. 1. Ключові здібності). Графічний матеріал також потрібно нумерувати і він повинен мати назви, які вказують під кожною ілюстрацією по центру 12-м шрифтом (наприклад, Рис. 2. Класифікація методів). Під таблицями та ілюстраціями 10-м шрифтом вказується джерело (для таблиці – з абзацу; для рисунку – по центру). Наприклад, Джерело: розроблено на основі [3] (або власна розробка). Таблиці та рисунки мають бути книжкового формату і розміщуватися по ширині усього поля сторінки.

Посилання: а) на літературу – необхідно подавати у такому вигляді: [4], або [2, с. 51–53] – якщо йде пряме цитування; б) на таблицю, рисунок – здійснюються у такому вигляді: (табл. 1), (рис. 2).

У тексті не допускаються порожні рядки (окрім відступів між ілюстраціями і текстом), зайві пробіли. Абзаци позначати тільки клавішею «Enter». Слідкувати за правильним використанням дефісу (-) і тире (–).

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗ

УДК 338.26:420.125           

ГНАТІВ Микола Степанович,

доктор педагогічних наук, професор,

Київський національний університет культури і мистецтв

(м. Київ, Україна)

ШЕВЧУК Оксана Іванівна,

кандидат економічних наук,

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

(м. Київ, Україна)

 

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ

 

У доповіді…. текст анотації одним абзацом ….. дуже коротко, конкретно й достатньо для розуміння описуються основні результати дослідження – 5 рядків.

 

Ключові слова: менеджер, педагогічна технологія, …, які відображають зміст статті – 5 слів.

 

Текст тез …

Література

  1. Береза В. Ю., Гнатів М. С., Шевчук О. І. Педагогічні технології. Педагогіка вищої школи. 2016. Вип. 4. С. 15–23.
  2. Семків П. В., Мех С. К. Інноваційні технології підготовки менеджерів: монографія. Київ: Либідь, 2015. 324 с.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ

 

  1. Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене (почесне) звання, посада, назва установи, в якій працює/навчається учасник, контактний телефон, електронна адреса.
  2. Тема доповіді та номер секції.
  3. Чи плануєте взяти особисту участь у роботі семінару? (Так або ні).
  4. Чи є потреба в бронюванні місця у готелі? (Так або ні).
Контакти