Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.

З’їзд Української Федерації Інформатики

Дата: 11.06.2012 | Рубрика: Новини

В Харківському національному університеті радіоелектроніки відбувся з’їзд Української Федерації Інформатики (УФІ), до складу в якої входить Київський національний університет культури і мистецтв. Діяльність УФІ полягає в координації наукових досліджень, організації різноманітних семінарів, виставок, участі в науково-практичних конференціях. Приділяючи велику увагу впровадженню інноваційних технологій, Університет культури є постійним учасником подібних заходів. Цього року почесну місію делегата виконала завідувач кафедри комп’ютерних наук КНУКіМ Олена Антонівна Чайковська, яка очолює робочу групу «Інформаційні технології в освітньо-культурному середовищі» Комітету УФІ з питань освіти.

На з’їзді обговорювались стан і перспективи розвитку інформатики в Україні. Зокрема, М.Ф. Бондаренко, Віце-президент УФІ, член-кореспондент НАНУ, ректор Харківського національного університету радіоелектроніки, підкреслив необхідність розширення співробітництва між університетами та академічними інститутами в сфері інформатики та її окремих галузей.

Завідувач кафедри комп’ютерних наук КНУКіМ Олена Антонівна у своєму виступі закликала членів Української Федерації Інформатики до активної співпраці та розповіла про основні напрями діяльності робочої групи «Інформаційні технології в освітньо-культурному середовищі», а саме:

  • стратегію розвитку електронного культурно-освітнього і наукового простору;
  • нові технології візуалізації інформації в галузі мистецтва, музики, танцю, театру і науки;
  • електронні ресурси і інформаційно-комунікаційні технології в бібліотеках, музеях, архівах, театрах;
  • cтворення і довготривале збереження цифрових ресурсів, забезпечення відкритого доступу до них;
  • взаємодію соціокультурних інститутів в електронному просторі.

Українська Федерація Інформатики з початку січня 2012 року стала повноправним членом IFIP – Міжнародної організації з обробки інформації (International Federation of Information Processing), про що на з’їзді оголосив професор І.В.Гребеннік, постійний представник Української федерації інформатики при IFIP.

Київський національний університет культури і мистецтв, як член УФІ, також автоматично ввійшов до складу Міжнародної організації з обробки інформації (IFIP), що дає можливість брати участь у заходах та у роботі через представників комітетів Української Федерації Інформатики в технічних комітетах IFIP, надавати конференціям та науковим виданням, які організуються членами УФІ, статусу таких, що підтримуються IFIP.

Членство в таких авторитетних всеукраїнських та міжнародних організаціях відкриває перед Київським національним університетом культури і мистецтв нові перспективи міжнародного співробітництва та обміну передовим досвідом у галузі інформаційних технологій.

Контакти