Всі новини

Вісник КНУКіМ. Серія “Соціальні комунікації”, 2013, Вип. 2

ЗМІСТ   ТЕОРІЯ Й ІСТОРІЯ ЖУРН АЛІСТИКИ І ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ Микола Тимошик Жанрові особливості рекламних матеріалів та специфіка їх редакторської підготовки ………………………………………………………………………………………………………… 6 Галина Ковальчук Списки видань Києво-Печерської друкарні з фондів Інституту рукопису НБУВ в аспекті питання щодо початку діяльності друкарні ………………………………. 17 Олена Логвиненко Мовностилістичні неточності у текстах журналістів як нівелювання авторського стилю ………………………………………………………………………………………………………………….. […]

19.06.2014 Деталі...

Вісник КНУКіМ. Серія “Соціальні комунікації”, 2013, Вип. 1

ЗМІСТ   ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ТА РЕКЛАМА: ПРИКЛАДНІ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ Mykhaylo Poplavskyi Applied technology of leader image formation …………………………………… 6 Лариса Кочубей Політичні РR: тенденції становлення в Україні ……………………………………….. 12 Любов Хавкіна Новітні параметри функціонування реклами в Україні у вимірах соціальної та приватної комунікації …………………………………………………………………………………………………………… 19 Aelita Lytvyn Essential approach to understanding the concept of “image” […]

19.06.2014 Деталі...

ВІСНИК КНУКіМ “МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО”

ВИПУСК 27 2012 ЗМІСТ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО БАЛАБАН О. І. МЕТОДИКА ТЕАТРАЛЬНОЇ ЕКСПРЕСІЇ. БЄЛЯВІНА Н. Д. ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛЬСЬКОЇ КОРОЛІВСЬКОЇ ПРИДВОРНОЇ КАПЕЛИУ КРАКОВІ (XVI СТ.) БІЛОЗУБ Л. М. МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ. БОДНАРЧУК Т. В. ЛІТЕРАТУРНО-ТЕАТРАЛЬНІ ПОШУКИ МОДЕРНІЗМУ: ПОГЛЯД З ПОЗИЦІЙ ПОСТМОДЕРНОГО СВІТОГЛЯДУ БОРШУЛЯК А. М. СЕМАНТИЧНІ АСПЕКТИ “ДОЛИНИ ОБЕРМАНА” Ф. ЛІСТА БУЛДА М. В. […]

01.07.2013 Деталі...

ПИТАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

ВИПУСК 28 2012 ЗМІСТ ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ Архіпов В. В., Гаврилюк Л. П. ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРИЧНИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОСНОВ ГАСТРОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ . Безручко О. В. НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ДЛЯ ДІТЕЙ ЯК НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ПІДТРИМКИ І РОЗВИТКУ ЧИТАННЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ (за матеріалами соціологічних досліджень другої половини ХХ ст. Рекомендовано до друку Головною Вченою […]

01.07.2013 Деталі...

ПИТАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Випуск 27 2011 ЗМІСТ Розділ: теорія та історія культури Aдамовська М.С. ГЛОБАЛЬНИЙ ВИМІР КОМУНІКАЦІЇ Безклубенко С.Д. КИМ РОБИТЬСЯ ФІЛЬМ? Безручко О.В. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ПІДЛІТКОВОМУ ЧИТАННІ Горбань Ю.І. «ОЦИФРУВАННЯ» ЯК СУЧАСНА ТЕХНОЛОГІЯ ЗБЕРІГАННЯ КНИЖКОВИХ ПАМ’ЯТОК У БІБЛІОТЕКАХ Зайцева А.В. ВПЛИВ ТЕЛЕБАЧЕННЯ НА ДИТИНУ: ДОСВІД ДОСЛІДЖЕНЬ Злобін Ю.В. ЯРМАРКУВАННЯ ЯК ТРАДИЦІЙНА КУЛЬТУРНА ПРАКТИКА […]

01.07.2013 Деталі...

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО У СУЧАСНОМУ СВІТІ

Наукові записки КНУКіМ Випуск 12 2011 Розділ: теорія та історія культури Бачинська Н.А., Клименко О.З. НАЦІОНАЛЬНІ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ: ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ Безклубенко С.Д. НАУКА, МИСТЕЦТВО ТА ФІЛОСОФІЯ В «ТУМАНІ» ПОСТМОДЕРНІЗМУ Безручко О.В. ДИТЯЧЕ ЧИТАННЯ – ЯК НЕЗМІННА ЦІННІСТЬ КУЛЬТУРИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ Бойко Л. О. РОЛЬ УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ОХОРОНИ ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ […]

01.07.2013 Деталі...
Контакти
Email: abiturient_knukim@ukr.net
Тел.: (044) 285-44-03, 285-43-86
Факс: (044) 285-85-27