Вісник КНУКіМ. Серія “Соціальні комунікації”, 2013, Вип. 1

1

ЗМІСТ

 

ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ТА РЕКЛАМА: ПРИКЛАДНІ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Mykhaylo Poplavskyi Applied technology of leader image formation …………………………………… 6

Лариса Кочубей Політичні РR: тенденції становлення в Україні ……………………………………….. 12

Любов Хавкіна Новітні параметри функціонування реклами в Україні у вимірах соціальної та приватної комунікації …………………………………………………………………………………………………………… 19

Aelita Lytvyn Essential approach to understanding the concept of “image” in terms of political imagemaking …………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

 

ТЕОРІЯ Й ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ І ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ

 Теорія й історія журналістики

Марина Варич Жанр огляду на сторінках спеціалізованих автомобільних видань ………… 34

Наталя Соколова Телевізійні новини як джерело формування інформаційного простору України ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39

Теорія й історія видавничої справи

Antonina Hurbanska Dialogue on cultural – historical and personal topics with editorial and publishing activity of the Ukrainian writers ………………………………………………………………………………. 43

Галина Грет Конкурентноздатність книготорговельного підприємства ………………………….. 52

Алла Миколаєнко Роль часопису «Смолоскип» у становленні однойменного видавничого осередку українців в еміграції …………………………………………………………………………. 58

Світлана Семеренко Товарна пропозиція як складова кон’юнктури книжкового ринку України ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 64

 

СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МУЛЬТИКУЛЬТУРНОГО СУСПІЛЬСТВА

Олена Злобіна Субкультурив студентських комунікаціях ………………………………………………… 74

Кирило Стеценко Особливості соціокомунікативної функції шоу-бізнесу в гіостіндустріальному суспільстві …………………………………………………………………………………………….. 82

Інна Костиря Політична культура як складова духовної культури суспільства: політико-комунікативний аспект ……………………………………………………………………………………………………………. 88

Інна Шевель Процес глобалізації світу культури ………………………………………………………………. 95

Катерина Єфанова Друковані носії інформації в субкультурі ультрас ………………………….. 100

 

СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

Людмила Петрова Теоретичні засади управління сучасною бібліотекою……………………… 108

Наталія Кунанець Соціокомунікативний підхід у дослідженні історії бібліотечної справи західноукраїнського регіону………………………………………………………………………………………………….. 114

Людмила Прокопенко Соціально-комунікаційна діяльність бібліотек у формуванні інформаційного простору України…………………………………………………………………………………………. 120

 

СУЧАСНЕ МИСТЕЦТВО В СОЦІАЛЬНО-КОМУШКАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ

Олена Гончарова До питання авербальної складової ораторського виступу …………….. 128

Леся Смирна Українські художники-нонконформісти: подолання ізоляції від світових мистецьких процесів ……………………………………………………………………………………………………………… 137

Лілія Дерман Тіло людини в просторі комунікацій: образи сучасної моди …………………… 145

ЯнінаЛитовка «World music» як нова комунікація музичних культур …………………………… 149

 

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ В КУЛЬТУРНИХ ІНДУСТРІЯХ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ГОСТИННОСТІ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ Й ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ

Володимир Антоненко, Інна Крупа Проблемні питання дефініції «культурна спадщина» ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 156

Євген Козловський Порівняльний аналіз корпоративних культур у сучасних українських та іноземних підприємствах ………………………………………………………………………………………………….. 162

 

ІНФОРМАЦІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Борис Кузьменко Інтелектуальні робототехнічні системи у сфері культури і мистецтв …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 170

Галина Остапенко Основні аспекти соціально-комунікаційних технологій мережі інтернет у студентському середовищі ………………………………………………………………………………………………… 175

 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ ………………………………………………………………………………………………… 182

Контакти
Email: abiturient_knukim@ukr.net
Тел.: (044) 285-44-03, 285-43-86
Факс: (044) 285-85-27