Вісник КНУКіМ. Серія “Соціальні комунікації”, 2013, Вип. 2

1

ЗМІСТ

 

ТЕОРІЯ Й ІСТОРІЯ ЖУРН АЛІСТИКИ І ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ

Микола Тимошик Жанрові особливості рекламних матеріалів та специфіка їх редакторської підготовки ………………………………………………………………………………………………………… 6

Галина Ковальчук Списки видань Києво-Печерської друкарні з фондів Інституту рукопису НБУВ в аспекті питання щодо початку діяльності друкарні ………………………………. 17

Олена Логвиненко Мовностилістичні неточності у текстах журналістів як нівелювання авторського стилю ………………………………………………………………………………………………………………….. 24

Олександр Бабич Чернець Іларіон у початковій історії книго писання в Києво-Печерській лаврі ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29

Ярослав Якубенко Модель планування запасів матеріалів книготорговельного підприємства …………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

Anna Romanovska Predictors of Typography in Volyn ……………………………………………………….. 43

 

ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ТА РЕКЛАМА: ПРИКЛАДНІ СОЦІАЛЫЮ-КОМУШКАЦШШ ТЕХНОЛОГІЇ

Олександр Курбан Соціальні мережеві технології: типологія та класифікація ……………… 48

Наталя Соколова Телевізійні новини як джерело формування інформаційного простору України ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 54

Юлія Цесаренко Соціальні комунікаційні проекти: поняття та особливості, їх роль у формуванні міжнародного іміджу України …………………………………………………………………………….. 58

 

СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МУЛЬТИКУЛЬТУРІЮГО СУСПІЛЬСТВА

Марина Шевченко Динаміка розвитку традиційної побутової культури під впливом технологічних і соціальних чинників ……………………………………………………………………………………… 64

Марія Якубовська Формування духовного порозуміння між народами як основа комунікативної компетентності сучасних фахівців технічного профілю ……………………………. 70

Наталія Середюк Ціннісно-нормативні засади в умовах глобалізації ……………………………… 75

 

СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

Валентина Медведева Читання як опанування нового культурного простору і підвищення особисті сної компетентності ……………………………………………………………………………… 86

Юлія Новальська Основні напрями розвитку дитячого читання в умовах соціокомунікаційних змін ……………………………………………………………………………………………………….. 92

Мілена Петрова Розроблення концептуальних підходів до управління електронними бібліотечіто-інформаційними ресурсами ……………………………………………………………………………….. 98

 

СУЧАСНЕ МИСТЕЦТВО В СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ

Ірина Гардабхадзе Дизайнерський бренд як комунікаційний засіб управління споживчими симпатіями цільових груп на ринку індустрії моди ……………………………………….. 104

Олександр Литовка Фестивальний рух України періоду її незалежності ……………………… 111

Олександр Маншилін Формування методології творчості М. Каннінгема в контексті авангардних течій у мистецтві середини XX ст. …………………………………………………………………… 116

Олена Грачова Модерністські аспекти формування української музичної культури ….. 123

 

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ В КУЛЬТУРНИХ ІНДУСТРІЯХ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ГОСТИННОСТІ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ Й ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ

Марія Жовнірова Цінова політика як складова соціальних комунікацій в індустрії гостинності …………………………………………………………………………………………………………………………….. 130

ЮнонаЛіпєц Конкурентоспроможність, конкурентні переваги в індустрії гостинності як процес соціальних комунікацій в системі управління ………………………………………………………. 135

 

ЕТИКА В СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЯХ

Тетяна Аболіна Роль інтелекгуалів в етичній експертизі: традиції і сучасність ……………. 146

Олена Кундеревич Етика і соціальна відповідальність в РR ………………………………………….. 152

Ольга Радченко Суб’єктні сть і об’єктні сть у сучасному діловому світі україни …………. 159

 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ ………………………………………………………………………………………………… 168

Контакти
Email: abiturient_knukim@ukr.net
Тел.: (044) 285-44-03, 285-43-86
Факс: (044) 285-85-27