Телефони для абітурієнтів: (095) 663-76-20, (068) 285-44-00

Авторське право. Info Day

Дата: 30.10.2018 | Рубрика: Новини

На запрошення Кафедри філософії та Науково-дослідного інституту до Університету культури з лекцією про авторське право завітав кандидат технічних наук, директор Асоціації «Інформатіо-консорціум» Олексій Всеволодович Васильєв. Він уже неодноразово брав участь у науково-методичних семінарах і проводив майстер-класи для студентів, магістрів, аспірантів та науковців КНУКіМ. Цього разу Олексій Всеволодович завітав до аспірантів університету, щоб розповісти їм про особливості авторського права як ключової галузі інтелектуальної власності. На зустрічі були присутні: директор Науково-дослідного інституту КНУКіМ Людмила Бойко, завідувач Кафедри філософії Катерина Кириленко, а також інші представники науково-педагогічного колективу вишу.

У сучасному світі захист інтелектуальної діяльності відіграє велику роль у різних сферах людської життєдіяльності, оскільки він створює сприятливі умови для творчості та забезпечує доступність результатів цієї діяльності. Інтелектуальну власність можна поділити на три основні галузі: авторські права, торгові марки та патенти. Авторське право, зазвичай, захищає такі творчі продукти як книги, музичні твори, комп’ютерні програми, картини, кіно тощо. Торгові марки використовуються для захисту споживачів, надаючи їм можливість доступу до справжніх, непідробних, якісних брендів. А патент, як правило, захищає інновації.

Знання принципів реалізації авторського права є важливим саме для людей, чиє життя та професія пов’язані з творчістю, оскільки вони створюють ті творчі продукти, які потребують захисту.

Олексій Всеволодович акцентував, що потрібно розрізняти немайнові та майнові права автора. До немайнових прав відносять право вимагати визнання свого авторства під час публічного використання продукту, право вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому посяганню на твір, право використовувати псевдонім тощо. До майнових прав належать – право на використання творчості та право на дозвіл чи заборону використовувати даний продукт іншими особами. Саме на підставі майнових прав автор може отримувати винагороду за використання свого твору впродовж всього життя і навіть ще 70 років після його смерті, а немайнові права використовуються безстроково.

Найбільше уваги питанням захисту авторського права відповідно до наведеної гостем статистики приділяється у Сполучених Штатах Америки, втім європейські країни є також активними в розробці цієї галузі права. В Україні питання авторського права захищаються рядом нормативно-правових актів, основним серед яких є Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 року. Раніше реєстрація авторських прав в Україні здійснювалася Державною службою інтелектуальної власності, а з 2017 року ці функції були передані до юрисдикції Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Олексій Всеволодович зауважив, що незважаючи на наявну правову базу, питання захисту авторських прав в Україні сьогодні не вирішене до кінця. На жаль, все ще існують випадки порушень, визначити кількість яких важко, оскільки це залежить від того, чи подає правовласник заяву про порушення своїх прав, що відбувається не завжди.

Окремою проблемою, яка вимагає законодавчого вирішення, є захист авторських прав в Інтернеті. У цій сфері першочерговою є необхідність прийняття відповідних законів та адаптація національного законодавства до європейських норм в сфері авторського права. Певні кроки до цього вже були зроблені, зокрема, проблема піратства, яка тривалий час існувала в Україні, вже має потужну тенденцію до зниження, і все більше українців почали використовувати ліцензійні сервіси.

Гість надав декілька порад молоді щодо публікацій у наукових журналах, що зареєстровані у наукометричних базах. Зокрема, він звернув увагу аудиторії на такі джерела, як: dimensions.ai та creativecommons.org, де можна знайти всю необхідну інформацію щодо видань. Олексій Всеволодович висвітлив принцип роботи науково-пошукової системи Google Scholar і науково-метричних баз Scopus, Web of Science та EBSCO.

Значну увагу в своїй розповіді науковець зосередив на питаннях написання наукових публікацій та дотримання авторських прав на всіх етапах цієї роботи. Висвітлені були також приклади порушення авторських прав, зміст, класифіковані види плагіату.

Аудиторію особливо зацікавили питання дотримання авторських прав при використанні зображень у наукових публікаціях та дисертаціях, з чим постійно мають справу наукові працівники сфери культури.

Наприкінці зустрічі Олексій Всеволодович побажав усім присутнім натхнення для нових звершень і творчих здобутків, а також подарував примірник підручника «Авторське право для бібліотекарів», який є перекладом видання, підготовленого Центром Беркмана для Інтернету та суспільства при Гарвардському університеті. Автором перекладу посібника є О. В. Васильєв.

Директор Науково-дослідного інституту КНУКіМ Людмила Бойко, від імені організаторів та учасників зустрічі, висловила Олексію Всеволодовичу щире захоплення його цікавою та змістовною розповіддю і вручила Подяку за активну діяльність у науковому житті університету від керівництва вишу.

Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 53-л від 26 квітня 2021 року