Телефони для абітурієнтів: (095) 663-76-20, (068) 285-44-00

Факультет дистанційного навчання

Декан факультету дистанційного навчання – кандидат педагогічних наук, доцент Олена Антонівна Чайковська

Факультет дистанційного навчання забезпечує розвиток інфраструктури освітнього інформаційного простору Університету шляхом застосування цифрових технологій для дистанційного, онлайн  та змішаного навчання.

 

Напрями роботи:

 • Цифрова трансформація діяльності Університету
 • Розвиток  цифрових компетентностей науково-викладацького складу, студентів та персоналу
 • Дистанційне та змішане навчання
 • Запровадження цифрових інновацій
 • Науково-дослідна діяльність
 • Організаційно-технічна діяльність

 

 

Мета та основні завдання:

 • розробка концепції/розбудова інфраструктури освітнього інформаційного середовища Університету;
 • створення електронного навчально-наукового середовища Університету;
 • організація e-learning, електронної співпраці та комунікації;
 • створення електронних ресурсів для цифровізації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного та змішаного навчання;
 • розробка екосистеми підвищення цифрової компетентності викладачів
 • проведення наукових досліджень з питань e-learning моніторинг та адаптація міжнародного досвіду використання інструментів e-learning
 • надання організаційної та технічної підтримки підрозділам Університету в створенні та впровадженні інноваційних технологій навчання;
 • забезпечення співпраці зацікавлених сторін над забезпеченням якісної, інклюзивної та доступної цифрової освіти.
 • участь у міжнародному співробітництві в сфері інформатизації закладів вищої освіти.

 

 

Структура Факультету

 • Лабораторія дистанційного та змішаного навчання
 • Офіс цифрових компетентностей
 • Центр інноваційних технологій

 

Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 53-л від 26 квітня 2021 року