Телефони для абітурієнтів: (044) 285-44-03, 285-43-86

ІТ в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі

Дата: 30.04.2020 | Рубрика: Новини

В Університеті культури відбулась V Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі», зорганізована кафедрою комп’ютерних наук факультету інформаційної політики і кібербезпеки.

Зважаючи на обставини цього року, захід провели в онлайн-форматі, засобами відеоплатформи Zoom. Зареєструвались для участі близько 200 осіб, для багатьох із них квітнева конференція вже стала доброю традицією.

Постійна аудиторія події безпосередньо у Zoom налічувала 50-60 учасників, а прямий ефір на Facebook упродовж дня зібрав близько 60-ти активних користувачів. Загалом публікація із записом трансляції заходу в мережі охопила понад 1400 унікальних глядачів з різних областей України: Київської, Харківської, Львівської, Чернівецької, Полтавської, Вінницької, Івано-Франківської, Дніпропетровської та інших.

Розпочала конференцію Олена Чайковська, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри комп’ютерних наук ФІПіКБ Київського національного університету культури і мистецтв, керівник робочої групи проєкту «Рамкова структура цифрових компетентностей для українських учителів та інших громадян» міжнародної програми Еразмус+ за напрямом KA2: «Розвиток потенціалу вищої освіти», наголосивши, що тематика конференції вкрай важлива та актуальна, адже процес цифровізації є невід’ємною складовою економічного, освітнього і культурного розвитку країни й одночасно – основою інноваційних процесів у різних сферах життєдіяльності суспільства.

Із вітальним словом до учасників онлайн-конференції звернувся проректор Київського національного університету культури і мистецтв, кандидат історичних наук Анатолій Гуменчук. Побажання щодо плідної наукової співпраці прозвучали від Галини Коломієць, старшої наукової співробітниці Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України. Також привітала всіх учасників заступник декана факультету інформаційної політики та кібербезпеки КНУКіМ, кандидат історичних наук, доцент Олена Каракоз.

Відкрила роботу пленарного засідання Олена Чайковська, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри комп’ютерних наук ФІПіКБ Київського національного університету культури і мистецтв. У доповіді «Національна рамка цифрових компетентностей для вчителів» Олена Антонівна ознайомила присутніх із завданнями роботи проєкту програми Еразмус+ dComFra «Рамкова структура цифрових компетентностей для українських вчителів та інших громадян», що реалізується міжнародним консорціумом із закордонних та українських університетів, та представила напрацювання команди фахівців проєкту, які вже подані на розгляд до Міністерства освіти і науки України.

Логічним продовженням стала доповідь «Information technologies in professional and social life» від Сергія Броніна, національного координатора проєкту Еразмус+ dComFra, кандидата технічних наук, доцента кафедри інформаційних систем та технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Спікер зосередив увагу учасників на складових цифрового інтелекту і наголосив на важливості підвищення цифрової компетентності освітян та інших громадян України.

Іван Кульчицький, президент ГО «Агенція європейських інновацій», керівник національного контактного пункту програми «Горизонт 2020» за напрямом «Інформаційні та комунікаційні технології», під час доповіді на тему «Конкурси програми «Горизонт 2020» у сфері інформаційних технологій» захопив учасників можливостями грантового фінансування проєктів і розповів, чому варто подавати заявки та як шукати партнерів.

Окреме зацікавлення аудиторії викликала доповідь Олександра Дячука, викладача Інституту неперервної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова, у якій ішлося про Всеукраїнський освітній проєкт «Електронні журнали та щоденники» за сприяння МОНУ на платформі atoms.com.ua. Це єдина шкільна платформа, що об’єднує всіх учасників системи: керівників, учителів, учнів, батьків і забезпечує перехід до безпаперової форми обліку успішності, відвідування, автоматизоване складання розкладу з урахуванням навантаження та розподілу годин.

Потому учасники продовжили роботу в секціях з модератором Катериною Коцюбівською, кандидатом технічних наук, доцентом кафедри комп’ютерних наук ФІПіКБ Київського національного університету культури і мистецтв. У свої доповідях вони торкнулись різноманітних тем: віртуальна культура, стандартизація цифрових ресурсів, універсальний дизайн, сервіси відеоконференцій, інформаційна система рекомендацій з підбору готелю, ІТ у викладанні музики тощо.

Далі за програмою конференції відбувся тренінг «Цифрові інструменти для оцінювання знань студентів» із серії «Цифрові навички для співробітників університету» (Digital skills for University Staff), що започаткована в рамках реалізації проєкту програми Еразмус+ «dComFra – Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens», № 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP.

Досвідом використання автоматизованого тестування з допомогою Google Forms для студентів творчих спеціальностей поділився Андрій Карнак, викладач факультету кіно і телебачення Київського національного університету культури і мистецтв. Марина Толмач, викладач кафедри комп’ютерних наук факультету інформаційної політики і кібербезпеки Київського національного університету культури і мистецтв, ознайомила присутніх із дослідженнями щодо впливу регулярного тестування студентів на результати навчання, надала науково-педагогічним працівникам корисні поради з використання інструментарію та доповнень Google Forms, а також відповіла на запитання учасників конференції.

За результатами плідної роботи конференції до збірника матеріалів буде включено 120 доповідей від представників різних закладів освіти та інших установ, зокрема:

Румунія

Danubius University, Galati (Дунайський університет, м. Галац)

Литва

Public Institution Information Technologies Institute, Kaunas (Інститут інформаційних технологій, м. Каунас)

Vitautas Magnus University (Університет Вітовта Великого, м. Каунас)

Республіка Білорусь

Brest State University named after A.S. Pushkin, Brest

Belarusian State University, Minsk

Україна

м. Київ та область

Київський національний університет культури і мистецтв

Київський університет культури

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»

Державна установа «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г.М. Доброва НАН України»

Державна науково-технічна бібліотека України

Державний університет інфраструктури та технологій

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого

Київський університет імені Бориса Грінченка

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

Національна бібліотека України імені Володимира Вернадського

Національний авіаційний університет

Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Національний транспортний університет

Національний університет біоресурсів і природокористування

Технічний комітет стандартизації ТК 144 «Інформація і документація»

Переяславська дитяча музична школа ім. П. Сениці

м. Вінниця

Вінницький національний медичний університет імені Миколи Івановича Пирогова

Вінницький національний технічний університет

м. Дніпро

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Донецька область

Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ

Маріупольський державний університет, м. Маріуполь

м. Запоріжжя

Запорізька дитяча музична школа №6

м. Івано-Франківськ

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

м. Кропивницький

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

м. Львів

Львівський національний університет імені Івана Франка

Національний університет «Львівська політехніка»

м. Миколаїв

Миколаївський національний університет імені Василя Сухомлинського

м. Одеса

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені Костянтина Ушинського»

м. Полтава

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

м. Ужгород

Ужгородський національний університет

м. Харків

КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»

КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»

КПСМНЗ «Харківська школа мистецтв для підлітків та дорослих»

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Харківський національний аграрний університет імені Василя Докучаєва

Харківський національний університет імені Василя Каразіна

Харківський національний університет радіоелектроніки

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Чернігівська область

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Ніжинський коледж культури і мистецтв

Черкаська область

Канівський коледж культури і мистецтв

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

 

V Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі» пройшла доволі активно і згуртувала широку аудиторію учасників. Тематика онлайн-заходу виявилась надзвичайно актуальною, доповіді спікерів були цікавими, пізнавальними та корисними. Звичайно, найбільш жваве обговорення і дискусії стосувались організації дистанційного навчання та досвіду використання різних цифрових інструментів, адже в умовах карантину саме інформаційні технології є ключем до реалізації життєво важливих цілей і професійних завдань.

Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.