Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.

Здобувач

Людмила Павлівна Бойко – начальник відділу аспірантури та докторантури, професор, кандидат педагогічних наук.

Київський національний університет культури і мистецтв
 здійснює підготовку науково-педагогічних  кадрів за науковими напрямами:

26 – КУЛЬТУРОЛОГІЯ:
26.00.01 – теорія й історія культури (культурологія).
26.00.01 – теорія й історія культури (мистецтвознавство).
26.00.01 – теорія й історія культури (історичні науки).

 

27 – СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ:
27.00.05 – теорія й історія видавничої справи та редагування.
27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні технології.
27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство.

 

17 – МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО:
17.00.07 – дизайн.
13 – ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ:
13.00.05 – соціальна педагогіка.
13.00.02 – теорія та методика навчання музики.
Здобувачами наукового ступеня кандидата наук, які працюють над дисертаціями поза аспірантурою (далі здобувачі), можуть бути особи з вищою освітою та кваліфікацією спеціаліста або магістра. Особи, котрі пройшли повний курс навчання в аспірантурі за державним замовленням, правом прикріплення не користуються.
Особи, які повністю використали термін прикріплення як здобувачі, правом повторного прикріплення не користуються.

Кандидати, направлені для прикріплення до аспірантури, повинні представити у відділ аспірантури з 01 по 30 жовтня такі документи:

  1. Заяву на ім’я ректора університету (бланк заяви у відділі аспірантури).
  2. Особовий листок по обліку кадрів, 1 фотокартка (3х4).
  3. Копію диплома про вищу освіту та додатку до диплома (засвідчені в установленому порядку).
  4. Копію трудової книжки (засвідчену в установленому порядку).
  5. Копії опублікованих наукових праць.
  6. Виписку з протоколу засідання кафедри (для осіб, які рекомендовані для вступу до аспірантури безпосередньо після закінчення вищого навчального закладу), або клопотання з основного місця роботи.
  7. Посвідчення за формою № 2/2 (для осіб, які повністю або частково склали кандидатські іспити).
  8. Обґрунтування теми дисертаційного дослідження.
  9. Папка на зав’язках.

Паспорт і диплом вступники пред’являють особисто.

Здобувачі працюють над дисертаціями за індивідуальним планом, щорічно звітують на засіданні відділу і атестуються науковим керівником.
Витяг з протоколу засідання кафедри про атестацію щорічно необхідно подавати у відділ аспірантури та докторантури для прийняття рішення про подальше прикріплення.

 

Шаблони документів (MS Word):

 

Адреса: вул. Щорса, 36, каб. 906,
тел.: (044) 529-97-43
e-mail: aspirantura-knukim@ukr.net

Контакти