Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет культури і мистецтв

Факультет музичного мистецтва

Кафедра народної художньої творчості та фольклору

Науково-практична лабораторія музичного фольклору

Факультету музичного мистецтва КНУКіМ

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«НАРОДНА ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ

(ДО 25-РІЧЧЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ)»

м. Київ, 22–23 лютого 2016 року

Мета конференції: висвітлити актуальні питання теорії та практики побутування народної художньої творчості у соціокультурному просторі України, проаналізувати історію і сучасний стан збереження народної традиції в художній творчості України, окреслити коло актуальних питань з теорії і методики мистецької освіти, здійснити обмін науковими результатами і дослідницьким досвідом.

Передбачено роботу за такими напрямами:

1. Народознавство та фольклористика в Україні: здобутки, проблеми методології, сучасні напрями досліджень.

2. Народна художня творчість етнографічних регіонів України: сучасні наукові напрями і проблеми.

3. Охорона і збереження нематеріальної культурної спадщини в Україні як стратегічний напрям політики держави.

4. Етномозаїка традиційних культур населення України та української діаспори.

5. Сучасне музикознавство:  нові методологічні підходи.

6. Народне пісенне та інструментальне  виконавство: традиції, сучасність, перспективи.

7. Теорія та методика мистецької освіти: проблеми й перспективи розвитку.

Мова конференції: українська.

Місце проведення: 22.02.2016 – м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36, Київський національний університет культури і мистецтв (головний корпус), ауд. 224; 23.02.2016 – вул. Чигоріна, 20 (корпус факультету музичного мистецтва), ауд. 39, 47, 31.

До участі у конференції запрошуємо вчених, аспірантів, магістрантів, викладачів, студентів вищих навчальних закладів. Участь у конференції і друк є безкоштовними; дорога, проживання і харчування – за рахунок учасників.

         Форма участі: очна та дистанційна.

Тези доповідей (3–5 сторінок) і статті (до 7–9 сторінок) будуть надруковані у матеріалах конференції.

 

Орієнтовна програма роботи конференції: 

22 лютого 2016 року

10.00 – 11.00 – реєстрація учасників конференції

11.00 – 13.00 – відкриття конференції та пленарне засідання

13.00 – 13.30 – кава-брейк

13.30 – 16.30 – секційні засідання

16.30 – 17.00 – кава-брейк

17.00-18.30 – концерт творчих колективів

факультету музичного мистецтва КНУКіМ

23 лютого 2016 року

10.40 – 13.30 – майстер-класи з практики підготовки фахівців-фольклористів, секційні засідання

13.40- 14.40 – підведення підсумків, закриття конференції

14.40 – 15.30 – кава-брейк

15.40 – 17.00 – відкриття на факультеті музичного мистецтва КНУКіМ музичної вітальні імені Героя України

народного артиста України Олександра Білаша

Для участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції необхідно до 15 лютого 2016 року подати:

 • письмову заявку на електронні адреси оргкомітету конференції (grucynj@i.ua), в якій зазначити тему доповіді, відомості про автора (прізвище, ім’я та по батькові, місце роботи або навчання, посада, науковий ступінь, вчене та почесне звання (в разі наявності), телефони, факс, е-mail;
 • анотацію українською мовою (до 3 000 зн.) та тези (3–5 сторінок) або статті (7–9 сторінок). Робоча мова конференції: українська. Регламент виступу: 20 хвилин у пленарному засіданні, 10 хвилин – у секційному засіданні, 5 хвилин – обговорення доповіді.

Видання наукових матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції планується в окремій збірці матеріалів конференції.

Вимоги до оформлення тез та доповідей

 1. Мова – українська.
 2. Праворуч – прізвище, ім’я та по батькові автора, місце навчання (роботи), посада без скорочень, напівжирним шрифтом, курсивом.
 3. Назва доповіді напівжирним шрифтом великими літерами з вирівнюванням по центру відповідно до параметру сторінки.
 4. Електронний варіант доповіді (статті) виконується в редакторі Word for Windows 6.0 (формат *.doc) і вище, шрифтом Times New Roman, розмір шрифту 14. Береги: по периметру – 2 мм; міжрядковий інтервал – 1,5; формат паперу А4; абзац – відступ 1,25 (не використовувати пробіли й Таb). У разі необхідності допускаються шрифтові виділення всередині тексту курсивом чи напівжирним шрифтами (для окремих слів та словосполучень).
 5. Малюнки, таблиці та інші графічні зображення, а також фото додаються окремим файлом (підпис: мал. 1., таб. 1) у форматі *.doc.
 6. Список використаних джерел та літератури подається в кінці тексту (не більше 12 назв) в абетковому порядку за вимогами ДАК.
 7. Посилання в тексті вказуються в квадратних дужках: порядковий номер джерела та сторінка(и) (напр.: [1, 12-15]).
 8. Аспіранти і студенти подають свої матеріали з візою наукового керівника «Рекомендовано до друку».
 9. Анкета учасника додається окремим файлом.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти подані заявки (доповіді), якщо їх тематика не відповідає темі конференції, вимогам щодо оформлення тексту статей (тез) або відповідному науковому рівню щодо написання та оформлення поданих матеріалів. Редакційна колегія залишає за собою право відбору текстів доповідей до публікації.

Рукописи не рецензуються і не повертаються.

За додатковою інформацією звертатися за телефонами:

т/факс (098)398-20-30 (Сінельнікова Валентина Володимирівна); (067) 918-58-71 (Сінельніков Іван Григорович).

  

Заявка

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«НАРОДНА ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ

(ДО 25-РІЧЧЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ)»

м. Київ, 22–23 лютого 2016 року

Прізвище:__________________________________________________

Ім’я:______________________________________________________

По батькові: ________________________________________________

Місце роботи:_______________________________________________

Посада:___________________________________________________

Науковий ступінь:____________________________________________

Вчене звання:_______________________________________________

Домашня адреса:_____________________________________________

Телефон:___________________________________________________

Факс:______________________________________________________

Тема доповіді або повідомлення:_________________________________

Підпис ____________________________________________________

Дата_______________________________________________________

Контакти
Email: abiturient_knukim@ukr.net
Тел.: (044) 285-44-03, 285-43-86
Факс: (044) 285-85-27