Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

 ФАКУЛЬТЕТ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО І ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

 Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України

 Wyższa Szkoła Humanitas

ЗА ПІДТРИМКИ ІНСТИТУТУ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ

 МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ №14.1/10-388 від 17.03.2015

ІІ Міжнародна науково-практична конференція

«ГОСТИННІСТЬ, СЕРВІС, ТУРИЗМ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ІННОВАЦІЇ»

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

23–24 квітня 2015 року

 Київ

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації», яка відбудеться 23-24 квітня 2015 р. у м. Київ.

Мета конференції полягає в теоретичному узагальненні результатів  наукових досліджень і розробці практичних рекомендацій щодо вирішення проблем розвитку та впровадження інновацій у сфері послуг.

 

Тематичні напрямки роботи конференції:

Секція 1. Теорія і практика розвитку індустрії гостинності.

Секція 2. Інноваційний потенціал туризму.

Секція 3. Перспективи розвитку готельно-ресторанного і туристичного сервісу.

Секція 4. Соціально-економічні стратегії розвитку сфери послуг.

Секція 5. Економіка сталого розвитку (підприємство, регіон, країна).

Секція 6. Сучасні проблеми та перспективи розвитку менеджменту.

Секція 7. Інноватика – проблеми теорії та практики.

 

Регламент роботи:

23 квітня 2015 року

9.30 – початок реєстрації

10.30 – пленарне засідання

12.30 – перерва

13.00 – пленарне засідання

24 квітня 2015 року

10.30 – секційні засідання

12.30 – перерва

13.00 – заключне засідання

15.00 – екскурсія по Києву

 

Робочі мови конференції:

українська, англійська, польська.

 

Для участі у конференції необхідно до 21 квітня 2015 року

надіслати на електронну адресу оргкомітету igritb@ukr.net чи подати особисто:

–   заявку (наприклад: Іванюшко С. М._заявка);

–   доповідь, повідомлення (виступ) українською, англійською, польською мовами (назва файлу має бути підписана відповідно до номеру напрямку, прізвища, ініціалів учасника конференції та містити у другій частині слово «Тези» (наприклад: 1_Іванюшко С. М._Тези);

–   відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску в розмірі 120 грн. (назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища, ініціалів учасника конференції та містити у другій частині слово «Квитанція» (напр.: Іванюшко С. М._Квитанція).

 

Кошти слід надсилати грошовим переказом через будь-який банк Вашого міста за наступними реквізитами:

Одержувач: Мандзяк Оксана Миколаївна, «ПриватБанк», номер рахунку 29244825509100, МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, ІПН 3263517826. Номер картки 5168755369088030. Призначення платежу: за участь у конференції факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу (обов’язково вказати прізвище учасника).

 

Адреса та телефони оргкомітету:

Україна, 01601, м. Київ, вул. Щорса, 36

Факультет готельно-ресторанного і туристичного бізнесу (каб.206).

Контактні особи:

Секція 1. Пархомець Вікторія Василівна

Телефон: +38-063-71-09-249

Секція 2. Устименко Леся Миколаївна

Телефон: +38-050-17-22-444

Секція 3. Пархомець Вікторія Василівна

Телефон: +38-063-71-09-249

Секція 4. Ісаєнко Маргарита Миколаївна

Телефон: +38-096-685-01-81

Секція 5, 6, 7:

Никончук Олена Володимирівна

Телефон: +38-096-99-02-779, +38-093-63-42-117;

+38-050-600-82-15, +38-068-78-12-682

 

E-mail: igritb@ukr.net

Web-сайт: igritb.knukim.edu.ua 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Прізвище         _______________________

Ім’я                  _______________________

По батькові    _______________________

Установа      ________________________

Посада             _______________________

Вчене звання   _______________________

Науковий ступінь  ___________________

Адреса (з індексом)  __________________

___________________________________

Телефон          ________________________

Е-mail              _______________________

Тема доповіді _______________________

Секція _____________________________

 

Планую:

()  виступити з доповіддю (7–10 хв.)

()  виступити з інформацією (до 5 хв.)

()  взяти участь як слухач

()  тільки друк матеріалів конференції

 

Технічне забезпечення для виступу:

()  потрібне

()  не потрібне

 

Проживати планую:

()  в 1-місному номері готелю;

()  в 2–3-місному номері готелю.

 

Вимоги до оформлення та подання матеріалів

Тези подаються обсягом 3-5 сторінок формату А 4 у текстовому редакторі Microsoft Word у вигляді файлу з розширенням *.doc, або *.docx; шрифт – Times New Roman; розмір – 14 кегль; 1,5 міжрядковий інтервал; абзац відступ – 10 мм; усі поля – 20 мм; сторінки не нумеруються.

Матеріали, які не відповідають зазначеним вимогам та подані пізніше вказаного терміну, розглядатись оргкомітетом не будуть.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти теми доповідей, що не відповідають напряму конференції чи встановленим вимогам оформлення.

За результатами конференції планується видати збірку матеріалів, яку автори (учасники) зможуть отримати поштою пізніше.

 

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді:

– прізвище та ініціали автора (не більше двох) (шрифт –  напівжирний);

– вчене звання, науковий ступінь;

– місце роботи;

– місто, держава;

– назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний);

– текст;

– список використаних джерел (великі літери, шрифт – напівжирний).

(наприклад:

Іванюшко С. М.

Доцент, кандидат педагогічних наук Київський національний університет культури і мистецтв

Київ, Україна

ТРАНСФОРМАЦІЯ ТУРИСТИЧНОЇ

ОСВІТИ В УКРАЇНІ

… текст…

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ) 

Контакти